Część osób inwestujących w obligacje korporacyjne na Catalyst zdziwił zaciekawił sukces najnowszej publicznej emisji obligacji Getin Noble Banku. Przypominam, że Bank oferował obligacje o wartości do 50 mln zł, oprocentowane na stałe 4%, podczas gdy na Catalyst bez większego problemu można zakupić obligacje tego Banku z rentownością brutto powyżej 5,5%, a sam Noble Bank oferuje 2 miesięczną lokatę na otwarcie na 3,5%, w której przy nieznacznie niższym oprocentowaniu mamy gwarancję BFG. 
Tymczasem emisja obligacji korporacyjnych zakończyła się nie tylko sukcesem w postaci sprzedaży całej puli, ale i prawie 30% redukcją zapisów.
Bank pochwalił się sukcesem emisji w tym komunikacie, informując:
Po pierwsze, bank zdecydował się na emisję papierów senioralnych, po drugie ich oprocentowanie ustalono na stałym poziomie (4 proc.). Pierwsza z nowości jest o tyle istotna, że obligacje senioralne Getin Noble Bank oferował dotąd wyłącznie instytucjom finansowym.
Zastanowiło mnie, co oznacza magiczne sformułowanie “obligacje senioralne” i dlaczego nikt inny z tego nie korzysta. 
 
Po krótkim researchu najlepszym chyba źródłem informacji jest ten artykuł Pana Marcina Osieckiego zamieszczony w serwisie stockwatch (polecam lekturę). A w nim wyjaśnienie, że:
Główną zaletą papierów dłużnych niezabezpieczonych (niepodporządkowanych, nazywanych często transzą senioralną) jest fakt, iż w sytuacji bankructwa roszczenia obligatariuszy są zaspokajane przed akcjonariuszami, na równi z innymi wierzycielami.
Zatem obligacje senioralne są to po prostu “zwykłe” obligacje korporacyjne, a dotychczasowe obligacje Getin Noble Banku były “podporządkowane”, czyli takie, dla których ewentualny odzysk pieniędzy w przypadku bankructwa banku następuje dopiero po spłacie wszystkich pozostałych wierzycieli (obligacje podporządkowane są na końcu kolejki).
Mamy zatem dość rozsądne wyjaśnienie sukcesu ostatniej emisji obligacji Getin Noble Banku przy znacznie niższym oferowanym oprocentowaniu – oferowane obligacje byłe nie podporządkowane, jak w poprzednich emisjach. Czy to jest jedyny powód? Moim zdaniem warto zwrócić jeszcze uwagę na następujący cytat z komunikatu Getinu:
Klienci private banking także poszukują instrumentów, który pozwoliłby na generowanie zysków wyższych niż te z oprocentowania klasycznych depozytów. A jednocześnie niosących umiarkowane ryzyko. Wydarzenia z ostatnich tygodni potwierdzają, że uznanie wśród detalicznych inwestorów lawinowo zdobywają obligacje firm.  […]
To właśnie klienci Noble Banku objęli 99 proc. nowej emisji obligacji, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu klientów private bankingu produktami typu fixed income. Charakteryzuje je z góry znana stopa zwrotu.
Widać, że Bank nie pozostawił miejsca na przypadek w tej emisji, a raczej na twarde plany sprzedażowe. Dodatkowo chyba bardzo zależało mu na ogłoszeniu tego sukcesu, np. artykuł w Pulsie Biznesu tutaj. Czy niebawem na fali tego zwycięstwa będą kolejne podobne emisje, tym razem dla zewnętrznych klientów? Kolejny cytat z komunikatu Banku:
Nie oznacza to jednak, że obligacje Getin Noble Bank są propozycją przeznaczoną wyłącznie dla klientów private bankingu. Przeciwnie – zapisy przyjmowane były już od 25 tys. złotych, co jest zresztą wartością znaną z niemal wszystkich wcześniejszych publicznych emisji obligacji banku.
Na to się zapowiada.
Przy okazji publikacji wyników rocznych, Bank opublikował również aneks do prospektu emisyjnego obligacji,  w którym warto poczytać między innymi o wpływie aprecjacji franka szwajcarskiego na portfel kredytów w CHF Getinu. Znajdziemy tam między innymi:
Zmiana kursu CHF wpłynęła na skokowy wzrost wartości salda kredytowego wyrażonego w złotych – przy kursie CHF/PLN z dnia 28 lutego 2015 roku (3,8919) saldo kredytowe brutto wyrażone w złotych przyrosło o około 1,3 mld zł. Wzrost ten zmniejszyłby  szacunkowo  poziom  łącznego  współczynnika  kapitałowego  o  około  0,3  pp.,  nie  powodując  naruszenia wymaganych minimalnych poziomów współczynnika adekwatności kapitałowej.
Na marginesie, frank dziś jest już po 3,84, do tego uwzględniany jest w ratach ujemny Libor, jak obstawiacie czy którakolwiek z instytucji naszego Państwa (Ministerstwo Gospodarki, Finansów, KNF) zrealizuje i wprowadzi w życie (albo wymusi wprowadzenie przez banki) jakąkolwiek z obietnic korzystnych dla kredytobiorców, czy właśnie piją szampana, że problem kredytów sam się rozwiązuje?

Dodaj komentarz