Getback – obligacje korporacyjne

Na rynku Catalyst obecnie notowanych jest kilkanaście serii obligacji korporacyjnych Getback wyemitowanych w ramach ofert prywatnych. Typowe oprocentowanie tych obligacji, przy WIBOR 3M = 1,73%, wynosi 5,7%-6%. Obligacje te są niezabezpieczone. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych serii obligacji GetBack możesz sprawdzić na stronie rynku Catalyst lub na portalu Obligacje.pl. A aktualne notowania obligacji korporacyjnych spółki podejrzysz w systemie transakcyjnym swojego biura maklerskiego.

Getback – publiczna emisja obligacji korporacyjnych serii PP1 (GBK0520)

Spółka posiada zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny dla obligacji korporacyjnych na łączną kwotę 300 mln zł. Z pierwszą emisją obligacji – seria PP1 (GBK0520) – Getback wystartowała w dniu 18 kwietnia 2017 roku. Emisja została w całości uplasowana, wartość emisji wyniosła 60 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M + 4,4%, a termin wykupu 3 lata. 19 maja 2017 roku emisja zadebiutowała na Catalyst. Szczegóły oferty zawarte są w ostatecznych warunkach emisji obligacji, poniżej ich streszczenie. A o debiucie emisji GBK0520 przeczytasz w tym miejscu.

Parametry serii obligacji Getback PP1 (GBK0520):

Wartość emisji obligacji serii PP1 – do 60 mln zł,
Wartość nominalna i cena obligacji – 100 zł,
Zapadalność – 3 lata,
Oprocentowanie – WIBOR 3M + 4,4%, co na 12.04.2017 daje 6,13%,
Wypłata odsetek – kwartalnie,
Obligacje niezabezpieczone.

Wybrane covenanty emisji obligacji PP1:

Covenanty, to najprościej mówiąc zobowiązania, których podejmuje się emitent, a których przekroczenie oznaczać będzie prawo Obligatariusza do złożenia wniosku o wcześniejszy, przedterminowy wykup obligacji. Getback zobowiązał się utrzymywać następujące parametry wskaźników finansowych:

Wskaźnik Finansowy 1 (stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta pomniejszonych o sumę skonsolidowanej wartości firmy) nie może być wyższy, niż 2,5x.

Wskaźnik Finansowy 2 (stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do skonsolidowanej wartości EBITDA Grupy Emitenta z okresu 12 miesięcy kończącego się w ostatnim dniu danego Okresu Badania) nie będzie wyższy, niż 4,0x.

Gdzie zakupić obligacje korporacyjne Getback PP1 (GBK0520) emitowane w ramach publicznej emisji obligacji?

Członkami konsorcjum dystrybucyjnego obligacji byli: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski S.A., Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o., Vestor Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Zapisy na obligacje serii PP1 trwały od 18 do 27 kwietnia, z możliwością skrócenia po przekroczeniu dostępnej puli (i tak też się stało).

Getback – skrócony opis działalności grupy

Getback działa od 2012 roku, koncentruje się przede wszystkim na rynku wierzytelności w Polsce, głównie z sektora bankowego. Początkowo spółka należała do grupy Getin Holding, następnie w 2016 roku została sprzedana konsorcjum funduszy inwestycyjnych (głównie Abris Capital Partners), a mniejszościowy (pośredni) udział w grupie posiadają członkowie jej zarządu. Na koniec 2016 roku Getback S.A. zarządzała portfelami wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 19,4 mld zł. Obecnie Getback pod względem nominalnej wartości portfela pod zarządzaniem jest drugą największą grupą w Polsce (pierwsze miejsce ma Kruk). Grupa dynamicznie się rozwija, wdrażając wiele innowacyjnych pomysłów. Szczegóły znajdziesz np. w tej prezentacji.

Getback – analiza finansowa grupy, opinie

Analizę finansową wyników finansowych grupy za 2016 rok znajdziesz w tym miejscu. Raport finansowy za 2016 rok został zbadany przez renomowanego audytora Deloitte i otrzymał opinię “bez zastrzeżeń”. Zwraca uwagę wysoka dynamika przychodów, zysków, czy wreszcie wysoka rentowność prowadzonej działalności.

Getback – rating kredytowy

Grupa, jako jeden z nielicznych emitentów z rynku Catalyst, wystąpiła o rating kredytowy. Od Eurorating posiada rating BB, a od agencji Standard & Poor’s rating na poziomie B. Są to ratingi na poziomie nieinwestycyjnym, ale oznaczają wystarczającą zdolność do wywiązywania się grupy ze swoich zobowiązań w stabilnych warunkach gospodarczych. Eurorating to polska agencja ratingowa, natomiast Standard & Poor’s należy do 3 największych agencji ratingowych na świecie.

Getback – użyteczne linki

Warto zajrzeć do następujących miejsc:

Wszystkie wpisy na blogu związane z Getback.

Strona internetowa Getback, a na niej między innymi podstrona relacji inwestorskich i prospekt emisyjny dotyczący emisji obligacji serii PP1 (GBK0520).