Nota prawna
* Przykładowe sumaryczne oprocentowanie obligacji serii D emitowanych przez i2 Development S.A. w skali roku dla pojedynczego okresu odsetkowego przy uwzględnieniu wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3 M z dnia 06 lutego 2017 r. wynoszącej 1,73%

Materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j: Dz. u. 2016 r. poz. 1030) i został sporządzony przez Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Oferujący"), adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, adres e-mail: oferty.publiczne@michaelstrom.pl. Oferta publiczna obligacji odbywa się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na warunkach określonych w memorandum informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.michaelstrom.pl.