*nota prawna
*średnie oprocentowanie obligacji, dla emisji w których Michael/Ström Dom Maklerski pełnił funkcję oferującego od 01.01.2016 do 1.03.2017. Dla obliczeń stawkę WIBOR 3M lub 6M przyjęto wg stanu na dzień 1.03.2017, tj. WIBOR 3M – 1,73% oraz WIBOR 6M – 1,81%.

Niniejsza informacja handlowa sporządzona została na zlecenie Michael / Ström Domu Maklerskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, e-mail: kontakt@michaelstrom.pl i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, propozycji nabycia obligacji ani rekomendacji inwestycyjnej. Nabywanie obligacji przedsiębiorstw obarczone jest szeregiem ryzyk z którymi należy się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Środki zainwestowane w obligacje nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla depozytu bankowego. Serwis korzysta z plików cookie.