Fast Finance logo

Obligacje Fast Finance

Fast Finance posiada wyemitowane 4 serie obligacji z terminami wykupu w 2015-2016 roku. Ich rentowność brutto wynosi 7,5-9%, rentowność netto 5,3-7%, oprocentowanie obligacji oparte jest na Wibor 6M + 7% (lub 7,5%).
Bardzo dobry rating w serwisie Stockwatch (wg Altmana). Rekordowe zyski. Przychody i zyski rosną z roku na rok. Wyniki roczne ogłaszane już w marcu, zatwierdzane przez audytorów bez zastrzeżeń. W tym roku brak wykupów obligacji, płynność w 2014 roku wydaje się być niezagrożona.
 
Czy jest to zatem okazja inwestycyjna?
 
Nie wiem, ale moim zwyczajem postaram się znaleźć czynniki ryzyka. W analizie opieram się na raporcie rocznym spółki za 2013 rok, opinii audytora (Kancelaria Biegłych Rewidentów Aktywa), oraz wynikach za 2012 rok.

Obligacje Fast Finance – opinie

Pkt 1. Zobowiązania finansowe na koniec 2012 i 2013

Wartość kredytów bankowych zaciągniętych przez spółkę, a oprocentowanych wg stawki WIBOR (1M / 3M) + 4,5-5,5% spadła z 12,5 mln PLN na 31.12.2012 do ok 3 mln na 31.12.2013 Dlaczego spółka w mniejszym stopniu korzysta z tańszego pieniądza kosztem droższego z obligacji? Ostatni otrzymany przez spółkę kredyt z banku oprocentowany jest na 9,9% – dlaczego przy coraz lepszych wynikach rośnie oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki spółce? Widać też przejście spółki od Banków typu BZ WBK w kierunku Banków Spółdzielczych, które mają nieco odmienne metody badania zdolności kredytowej.
 

Pkt 2. Wg raportu rocznego Fast Finance (str. 35-36)

Pożyczki udzielone przez Fast Finance, oprocentowane na 12-13% (w raporcie za 2012 rok oprocentowanie z reguły wynosiło 17%) dla:
Usługi Finansowe Fast Lane Leasing
Spółdzielnia Mieszkaniowa GAWRA
Członkom Zarządu Fast Finance
Kancelaria Radcy Prawnego W. Horoch
DABO Boroń Bartłomiej

są na łączną kwotę 25.787.947,49 zł plus naliczone odsetki 7.902.300,39 zł.

Część pożyczek miała termin spłaty na koniec 2012 roku, większość na koniec 2013 roku, większość (za wyjątkiem pożyczek dla zarządu) nie została spłacona, również odsetki od tych pożyczek nie były spłacane przez dłużników. Obecnie terminy spłaty większości pożyczek zostały aneksowane na 30.06.2015. Audytor nie miał uwag co do konieczności tworzenia rezerw na te pożyczki – widocznie tak może być, że pożyczki z terminem spłaty na koniec 2012, 2013 roku wystarczy aneksować na 2015 rok i jest ok. Nie mam dokumentów źródłowych, aby wypowiadać się o kondycji finansowej dłużników. To co mogłem zrobić, to przejrzałem za to KRSy dłużników (Fast Lane, Gawra) – oczywiście występuje lub występowała pewna zbieżność nazwisk w Gawrze i Fast Lane vs Fast Finance.

Czy warto emitować obligacje  z oprocentowaniem ok 10% (plus koszty emisji) i środki z nich pożyczać na 12-13%? Widocznie tak – pozostawiam Wam do oceny :). Chociaż pożyczki zapewne nie były udzielane ze środków z emisji obligacji, bo nie było takiego celu emisji :). Czy to jest zgodne ze strategią spółki, cytuję: „Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest skup wierzytelności detalicznych i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek”?

Dodatkowo:

Z raportu za 2013 rok: „W 2013 roku Emitent nie dokonał zakupu pakietów wierzytelności z uwagi na niekorzystne ceny sprzedaży portfeli wierzytelności wystawionych przez instytucje. Emitent koncentrował się na obsłudze prawno-windykacyjnej zakupionych lub zleconych do windykacji wierzytelności” Na co zatem szły środki z wyemitowanych obligacji?
 

Pkt 3.

To o czym dość często się mówi w przypadku branży wierzytelności – wyceny portfeli należności dokonywane są na podstawie szacunków, założeń, po pierwsze trudno jest porównywać firmy z tej branży ze sobą (inne modele wycen), a po drugie te szacunki i założenia mają wpływy na wyniki samej firmy. Sporo o tym już jest napisane, nie będę drążył tematu, jedynie zwracam na niego uwagę.

Czy te wymienione przeze mnie sprawy rzucają na kolana? Pewnie nie, ale lepiej o nich wiedzieć, niż nie wiedzieć przy podejmowaniu decyzji.

Dla czystości obrazu informuję, że mam kilka sztuk obligacji Fast Finance i w najbliższej perspektywie rozważam zarówno ich sprzedaż, jak i dokupienie.

 
Dodatkowo informuję, że treści przedstawione w powyższym wpisie są moimi prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.
[sgmb id=”1″]

Jeden komentarz - “Fast Finance – czy istnieje wysoki zysk przy niskim ryzyku?

  1. zgred

    też mam kilka obligacji FF…

    a tak poza tym to oprócz nielicznych wyjątków praktycznie każda firma na Catalyst ma coś za uszami wg mnie…. trzeba mieć tylko nadzieję, żeby to coś było małe i nieznaczące…

Skomentuj