Obligacje BPS – informacje z banku

Trochę czasu minęło od skomentowania przeze mnie jednostkowego raportu rocznego Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), który to komentarz znajduje się tutaj. Czas przejrzeć nowe informacje. Najciekawsze chyba znajdują się w raporcie Komisji Nadzoru finansowego (tutaj), dotyczącym sytuacji Banków Spółdzielczych po I kwartale 2014. Ale po kolei…
W międzyczasie BPS w dniu 23.05.2014 opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że KNF miała uwagi do pierwotnie złożonego planu postępowania naprawczego, Bank je uwzględnił i złożył plan ponownie w KNF. Zmiany odnosiły się głównie do:
 • Nowa umowa zrzeszeniowa dotycząca zrzeszonych banków spółdzielczych wzmacniająca funkcjonujące mechanizmy zapewniania płynności i wypłacalności,
 • Doprecyzowanie zapisów odnośnie prywatyzacji uzdrowisk posiadanych przez grupę BPS – wzrost ich wartości i sprzedaż,
 • Obniżenie kosztów: informatyka, wynagrodzenia, dostawcy, reklama i reprezentacja,
Czyli dobre czasy się skończyły…
Jeżeli dobrze rozumiem, to plan nadal nie jest zatwierdzony przez KNF, dodatkowo Komisja ma prawo wprowadzić zarząd komisaryczny do BPS i prowadzi postępowanie w tym zakresie. Zastanawiam się, ile takie postępowanie może trwać, zwłaszcza, że nadchodzą wakacje i zdaje się przerwa w posiedzeniach Komisji.
30 czerwca Walne Zgromadzenie BPS podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Banku przez okres 3 (trzech) lat, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji. Cena minimalna akcji to 2,5 zł, co daje min. 150 mln. zł.podwyższenia (kapitał BPS na koniec 2013 roku około 600 mln. zł). Oczywiście to tylko uchwała, ale pewnie „z kapelusza się nie wzięła.
BPS nie publikuje raportów kwartalnych, ale dziś (03.07.2014) KNF pokazała raport o sytuacji Banków Spółdzielczych w I kwartale 2014. Raport prezentuje wprawdzie dane agregowane, ale BPS występuje w grupie Banków Zrzeszających, których jest … 2 sztuki (drugi to SGB z Poznania), dodatkowo BPS jest większy. Siłą rzeczy trochę można się domyśleć 🙂 . Co można wyczytać z raportu:
 • Wynik odsetkowy banków zrzeszających, w stosunku do I kwartału 2013 r., wzrósł o 31,3%. Nastąpił wzrost wyniku działalności bankowej o 20% (tj. o 27,4 mln zł). Jednocześnie zmniejszeniu uległy rezerwy (przy wzroście rezerw celowych), co po uwzględnieniu wyniku działalności bankowej pozwoliło bankom zrzeszającym na osiągnięcie zysku brutto prawie 5-krotnie wyższego niż w I kwartale 2013 r. oraz zysku netto ponad 5-krotnie wyższego. Wszystkie te czynniki poprawiły znacznie wskaźniki efektywnościowe banków zrzeszających.  
 • Jakość należności od sektora niefinansowego poprawiła się w niewielkim stopniu w stosunku do grudnia 2013 r., niemniej jest niska w porównaniu z bankami spółdzielczymi i komercyjnymi, zwłaszcza w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych. 
 • Głównym składnikiem pasywów banków spółdzielczych są depozyty banków zrzeszonych. W marcu 2014 r. ich udział w pasywach wyniósł 86,9%. Banki zrzeszające nie potrzebują innych źródeł finansowania swojej działalności. 
 • Fundusze własne banków zrzeszających zwiększyły się o 9,0% w stosunku do grudnia 2013 r.
Wzrost funduszy własnych nastąpił wyłącznie w BPS SA i spowodowany był zarejestrowaniem w marcu emisji obligacji korporacyjnych w kwocie 36,8 mln zł (tu raczej chodzi o emisję akcji moim zdaniem: link). Pozostała część przyrostu związana była ze zmianą zasad rachunkowości z PSR na MSR, w szczególności inną wyceną różnych składników aktywów.
Współczynnik wypłacalności BPS na 31.03.2014 wyniósł 9,6 wobec 8,4 na koniec 2013 (nadal mniej, niż wymagane 12% zgodnie z rekomendacją KNF).
Generalny wniosek jest taki, że w I kwartale trupy z szafy nie wypadły, raczej nastaje cisza i spokój (oby nie przed kolejną burzą). Bank powoli zmierza ku spełnieniu wymagań KNF w zakresie współczynników wypłacalności. Pewnym ryzykiem (głównie dla zachowania inwestorów) jest brak decyzji KNF odnośnie zatwierdzenia programu naprawczego / zarządu komisarycznego. Ewentualne tutaj ostre działanie Komisji mogłoby spowodować zachwianie cen i rentowności obligacji korporacyjnych BPS notowanych na rynku Catalyst.

Obligacje korporacyjne BPS notowane na Catalyst

Na rynku Catalyst notowane są 3 serie obligacji BPS, rentowność obligacji brutto to obecnie 7%-8,3% (jak ktoś kupuje w ramach IKE), netto: 5,5%-6,7%. Jak wynika z raportu portalu obligacje.pl dotyczącego obligacji nie skarbowych w portfelach funduszy (raport w przygotowaniu), na 31.12.2013 fundusze dłużne / stabilnego wzrostu / gotówkowe posiadały przynajmniej 50% całości wartości emisji BPS. Ocenę zysk / ryzyko inwestycji w obligacje BPS pozostawiam Szanownym Czytelnikom, chętnie przeczytam Wasze opinie 🙂 .
Tutaj znajdziesz wszystkie wpisy o BPS.[sgmb id=”1″]


6 komentarzy - “BPS – program naprawczy, wyniki I kwartału 2014

 1. ciekawa jest ta sprawa zarządu komisarycznego (zaskakująco niedomówiona w innych komentarzach/analizach – nie chciało sie zajrzeć do ustawy?) – na chwilę obecną wydaje mi sie że KNF zastosowało wszczęcie tej procedury jako rodzaj motywatora dla zarządu banku, a co do planu naprawczego, Urząd Komisji wszelkie sprawy rozpatruje bardzo szczegółowo przez co rozwlekaja sie one w czasie. będa zwracać plan do poprawek dopoki nie bedzie spełniał wymagań komisji w 100%. Wprowadzenie zarzadu komisarycznego byloby negatywnym sygnalem – przez to KNF pokazalby ze sadzi iz zarzad banku do niczego sie nie nadaje.

 2. Witaj, bardzo przydatny wpis!

  Ważne pytanie: ten współczynnik wypłacalności 9,6% to Tier1 czy Tier2 (z obligacjami podporządkowanymi)? Tych obligacji spółka ma bowiem sporo: 3 serie na Catalyst – w sumie 266 mln zł.

 3. Remigiusz Iwan

  Hej, Tier 1 wyniósł 6,3% (wymagane min 9%), współczynnik wypłacalności o którym pisałem uwzględnia zobowiązania podporządkowane. Wyliczenie za 2013 rok jest w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu Banku, str. 40.

  Tutaj info o wymaganych współczynnikach: http://stooq.pl/n/?f=865549&c=1

  Dzięki za dobre słowo, pozdrawiam

 4. Remigiusz Iwan

  Ostatnio notuję coraz więcej wejść na bloga z zapytań typu "bps zarząd komisaryczny","bps program naprawczy". Ciekawe, czy coś niebawem się zdarzy :).

 5. Anonimowy

  Sam szukam informacji w tej sprawie ale nie mogę nic ciekawego znaleźć. Zaszyły jakieś zmiany?

 6. Remigiusz Iwan

  Nic mi nie wiadomo, nie sądzę…

Skomentuj