Wkrótce na portalu Obligacje.pl ukaże się analiza mojego autorstwa, dotycząca grupy Capital Park (obecnie jest ona dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu). Ponieważ w najbliższym czasie oczekujemy publicznej emisji obligacji spółki, a na rynku Catalyst są notowane dwie serie obligacji (CAP0617, CAP0715) oferujące sensowne oprocentowanie, trzymam rękę na pulsie i poniżej krótka analiza wyników grupy za III kwartał 2014.

Obligacje Capital Park – przychody i zyski grupy

Grupa większość przychodów uzyskuje z wynajmu powierzchni (biurowa, handlowa). Jak pisałem w analizie grupy (będę się częściej do niej odwoływał) większość kluczowych projektów jest w trakcie realizacji więc obecne przychody nie oddają jej potencjału. Z ważnych inwestycji 2014 roku, w czerwcu w projekcie EuroCentrum (budynki biurowe) zostały oddane do użytkowania dwa budynki – Beta i Gamma, o łącznej powierzchni 42 tys. m2. Widzimy pierwsze przełożenie na przychody grupy, szczególnie wzrost przychodów w III kwartale 2014.

Capital Park, przychody w tys. zł. kwartalnie, źródło: raporty finansowe grupy.

 Skutkiem powyższego, po 3 kwartałach narastająco grupa osiągnęła 35,8 mln zł przychodów, wobec 29,4 mln po 3 kwartałach 2013 roku i 38,8 mln w całym 2013 roku:

Capital Park, przychody w tys. zł. narastająco, źródło: raporty finansowe grupy.

Większa sprzedaż, to oczywiście odpowiednio więcej zysku operacyjnego do dyspozycji, rozumianego jako przychody z wynajmu minus koszty bezpośrednio związane z nieruchomościami:

Capital Park, zysk operacyjny na wynajmie narastająco, w tys. zł, źródło: raporty finansowe grupy.

Idąc dalej w rachunku wyników pojawiają się wartości wynikające z przeszacowań (nieruchomości oraz instrumenty finansowe, w tym roku w górę), co powoduje, że analiza  wskaźnikowa rentowności netto niewiele nam powie pożytecznego. Odnotujmy, że po III kwartałach 2014 zysk netto przypadający na grupę Capital Park to 7,5 mln zł, a wynik na przeszacowaniach to +9,3 mln zł, tak więc wyłączając tą pozycję grupa byłaby nieznacznie pod kreską. Przypomnę jednak, że większość kluczowych projektów grupy jest w trakcie realizacji i dopiero zaczną na siebie zarabiać.

Obligacje Capital Park – bilans, płynność finansowa grupy

Osoby inwestujące w obligacje korporacyjne równie mocno jak wyniki, a może nawet bardziej, interesują kapitały własne i płynność emitentów. W przypadku Capital Park obszar ten można uznać za przynajmniej satysfakcjonujący. Po pierwsze wystarczy powiedzieć, że środki pieniężne na rachunkach bankowych na 30.09.2014 wynosiły 112 mln zł. Oczywiście wiemy, że grupę  czekają ogromne inwestycje w najbliższych latach, ale wiemy również, że na dziś ma  bardzo dobrą płynność i możliwość zwiększania zadłużenia. Wskaźniki płynności prezentują się lepiej , niż dobrze:

Capital Park, wskaźniki płynności, obliczenia własne z raportów finansowych grupy.

 To samo można powiedzieć o wskaźnikach zadłużenia:

Capital Park, wskaźniki zadłużenia,
źródło: obliczenia własne z raportów finansowych grupy.
Zadłużenie finansowe robi wrażenie swoją wielkością, ale ma pokrycie w majątku (realizowanych projektach) i  jest dużo niższe od kapitałów grupy:
Capital Park, zadłużenie finansowe w tys. zł, źródło: raporty grupy.
Jeżeli zadłużenie finansowe robi wrażenie, to wielkość kapitałów  robi jeszcze większe:
Capital Park, kapitały własne w tys. zł i ich udział w sumie bilansowej.

Obligacje korporacyjne notowane na rynku Catalyst

Na rynku obligacji Catalyst notowane są 2 serie obligacji korporacyjnych Capital Park:

CAP0617, wielkość serii 35 mln zł, oprocentowanie WIBOR 6M +5,5%, rentowność obligacji brutto to: 7,34%,

CAP0715, pozostała wielkość serii to 65 mln zł, oprocentowanie WIBOR 6M +5%, rentowność obligacji brutto to: 7%.

Obligacje Capital Park – opinia

Podsumowując, III kwartał potwierdził oczekiwania, następuje stopniowy wzrost przychodów grupy. Sytuacja właścicieli obligacji jest póki co bardzo komfortowa, pozostaje mieć nadzieję, że nadchodzące inwestycje będą dla grupy udane i nie zaburzą tego komfortu. W mojej ocenie mamy do czynienia ze spółką opartą na solidnych fundamentach, rozsądnie planującą inwestycje i zachowującą racjonalność finansową.  

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co sądzę o innych emitentach obligacji korporacyjnych, zapraszam do zapoznania się z poniższymi wpisami:
 
 
A na koniec informuję, że przygotowałem nową odsłonę strony, na której prezentuję produkty z których korzystam, promocyjne lokaty, dobre konta itp. Zapraszam do odwiedzania i zakładania produktów poprzez linki tam umieszczone. A tutaj znajdziesz informację, historię i ciekawostki związane z obligacjami.
Udanych inwestycji!
Analizy i informacje zamieszczane na blogu są osobistymi opiniami autora i nie mogą być traktowane jako rekomendacje inwestycyjne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych artykułów, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści strony. Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Skomentuj