Obligacje Hussar Gruppa – wywiad z prezesem Konradem Kąkolewskim

Debiutowałem na blogu opisem spółki Hussar Gruppa, a następnie kilkakrotnie opisywałem tę spółkę: wątpliwości w związku z prezentowanymi danymi przy publicznej emisji obligacji i ich ciąg dalszy, analiza raportu rocznego z okazji debiutu obligacji na rynku Catalyst.

Ponieważ miałem uwagi krytyczne, postanowiłem wyjaśnić część wątpliwości bezpośrednio u źródła i ku mojej radości prezes Konrad Kąkolewski zgodził się odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania. Poniżej ich zapis, a na koniec mój komentarz:

1. Panie Prezesie, w maju 2014 Hussar Gruppa dokonała przydziału obligacji w ramach publicznej emisji. Przydzielona kwota to 1,7 mln zł., podczas gdy spółka ubiegała się nawet o 10 mln. zł.  Od 31 lipca 2014 roku obligacje notowane są na rynku Catalyst. Proszę o ocenę z perspektywy czasu przeprowadzonej emisji – jakie wnioski spółka wyciągnęła na przyszłość?

Lepiej informować rynek o naszych poczynaniach i projektach. Mamy bardzo zdrowy i dochodowy model działania. Jesteśmy Diamentem Forbes i Gazelą Biznesu. Nie mieliśmy dużej potrzeby w zakresie finansowania i myślę, że popełniliśmy grzech pychy uważając, że samo się sprzeda. Powinniśmy również wcześniej przygotować sprawozdanie finansowe – jak widać z kolejnych tygodni sprawozdanie było bardzo dobre, wyniki przekraczające oczekiwania a opinia audytora czysta. Skupiliśmy się za bardzo na podstawowej działalności i nieco zaniedbaliśmy przygotowanie tej oferty pozbawiając szerszy rynek możliwości tak dobrej i stabilnej inwestycji.

2. Chciałbym poruszyć wątek finansowy: Hussar Gruppa notuje bardzo dobre wyniki finansowe, ale na przyszłych wynikach ciążyć będzie koszt prac badawczo – rozwojowych ujęty obecnie w Wartościach Niematerialnych i Prawnych (8,2 mln zł).  Kiedy koszty prac badawczo – rozwojowych zostaną aktywowane w r-ku wyników? Kiedy i w jakich wysokościach pojawią się odpisy amortyzacyjne? Czy nie zachwieją wynikami spółki?

Rozliczamy te koszty od zeszłego roku. Zgodnie z MSR niektóre z tych kosztów są rozliczane na ekonomiczny okres użyteczności.

3. Czy któreś z innowacji już generują istotne przychody? Zarabiają na siebie? Z którymi spółka wiąże największe nadzieje?

Mamy bardzo dobrą sprzedaż na H Plast/ łaty plandekowe. Bardzo obiecująco wygląda sprzedaż alarmów przesunięcia ładunku oraz alarmów przed zaśnięciem Kierowcy.

4. W wynikach za I półrocze 2014 spółka pokazała stagnację na poziomie przychodów (wykonanie 36% prognozy na cały rok). Na czym oparty jest optymizm w zakresie podtrzymania prognozy na cały 2014 rok?

W naszym biznesie kluczowy jest 4 kwartał, przychody istotnie rosną od września, wystartowała spółka w Anglii.

5. Proszę o informację jak wygląda strategia finansowa spółki na najbliższe okresy. Spółka osiągnęła niewielką część wpływów z emisji obligacji w stosunku do tego, o co się ubiegała. Czy w związku z tym spółka przewiduje zwiększanie zadłużenia finansowego, jeżeli tak, to czy poprzez kolejne emisje obligacji?

Mamy obecnie odpowiednie finansowanie. Biznes jest w dużej części skalowalny i możemy zapewnić efektywne wykorzystanie dodatkowych środków rzędu 5-7 mln zł –systematycznie pozyskujemy te środki z bezpośredniego finansowania handlowego (faktoring) oraz małych kredytów bankowych nie wymagających dodatkowych zabezpieczeń.

6. Na czym konkretnie polega współpraca z GetBack? Czy Hussar Gruppa udziela pożyczek spółce GetBack? Proszę również o bardziej szczegółowe omówienie działań Hussar w przedmiocie nabywania wierzytelności. Na czym polega model biznesowy i ryzyko Hussar Gruppa? Czy spółka konkuruje z firmami windykacyjnymi w zakresie zakupu portfeli wierzytelności? Jaka to jest skala wartościowo?

Hussar Gruppa jest agentem GetBack SA w zakresie przynoszenia portfeli do windykacji głównie z rynku energetyki, mediów oraz banków spółdzielczych – nie jest to jednak istotny biznes dla HG.

7. Hussar Gruppa akcentuje swoją innowacyjność. Czy  ta innowacyjność mogłaby dotyczyć również kontaktów z inwestorami – szerszej i częstszej informacji o tym co dzieje się w spółce? Czy konieczne jest odkładanie publikacji raportów finansowych na ostatni termin?

Celna uwaga. Zdecydowanie się dostosujemy. Przepraszam za naszą niedoskonałość w tym zakresie – dynamicznie rozwijamy stale zyskowny i niezadłużony biznes w sferze usług, które wymagają pracy 24h na dobę – stąd nasze niedociągnięcia – będą zlikwidowane. 

Dziękuję za odpowiedzi i życzę sukcesów.

Obligacje Hussar Gruppa – podsumowanie

Kilkakrotnie komunikowałem się z prezesem Hussar Gruppa (bardzo) późnym wieczorem, odpowiedzi z reguły otrzymywałem po kilkunastu minutach i w tygodniu i weekendy. Widać prawdziwą pasję prezesa w odniesieniu do rozwoju spółki, widać wyciągnięte wnioski z błędów w komunikacji przy publicznej emisji. Oczywiście sama pasja wcale nie musi oznaczać sukcesu finansowego spółki, ale miło widzieć po drugiej stronie osobę zaangażowaną i wyciągającą wnioski. Życzę sukcesów, będę uważnie śledził kolejne raporty Hussar Gruppa.

2 komentarzy - “Hussar Gruppa – wywiad z prezesem Konradem Kąkolewskim

  1. zgred

    dzięki za wywiad!

  2. Warto starać się wpływać na emitentów – widać że czasem przynosi to skutki 🙂

Skomentuj