Obligatariuszom PCZ S.A. pragnę zarekomendować wnikliwą analizę ostatnich komunikatów spółki i najlepiej kontakt z samą spółką celem wyjaśnienia jej ostatnich działań. Ja nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytania, a ponieważ PCZ dość ostro reaguje na to co się wokół niej dzieje, ograniczam się tylko do zaprezentowania kilku faktów, resztę pracy pozostawiając Wam obligatariusze PCZ do ewentualnego wyjaśnienia z emitentem obligacji.
W ostatnim czasie spółka opublikowała:
 

 
A w nim między innymi:
„W dniu 02 kwietnia 2015 r. spółka pod firmą PHM Sp. z o.o. wniosła aportem akcje imienne do spółek w zamian za udziały następująca liczbę akcji:
– do spółki Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. – 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A.
– do spółki Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. – 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A.
– do spółki Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. – 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A.”
oraz
„[…]  w dniu 31 marca 2015 r. nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez spółkę RSV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce PCZ S.A. W wyniku wniesienia aportem akcji imiennych do spółek w zamian za udziały. W dniu 31.03.2015 r. oraz 02.04.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej dokonał wpisu podniesienia kapitału w Spółkach i tym samym przeniesienie akcji doszło do skutku. Spółka RSV Sp. z o.o. wniosła do następujących spółek następującą liczbę akcji:
– do spółki Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. – 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A.
– do spółki Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. – 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A.
 – do spółki Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. – 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A.
 – do spółki PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. – 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A.
 – do spółki PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. – 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A.
 – do spółki Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. – 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D spółki PCZ S.A. – do spółki PHM Sp. z o.o. – 10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C spółki PCZ S.A oraz 7 250 000 akcji imiennych serii D spółki PCZ S.A.”
Wcześniej we wszystkich spółkach zależnych (czyli tych co prowadzą biznes) PCZ S.A. (emitent obligacji) miał po 100% udziałów (informacja z raportu za IV kwartał 2014), teraz – jak wynika z powyższych informacji – już niestety tak nie jest. Wszystkie KRS spółek zależnych do sprawdzenia są tutaj, wydaje się, że nie zawierają jeszcze transakcji z 2 kwietnia (dotyczących PHM sp. z o.o.).
 
Kolejny komunikat PCZ z pozoru błahy: zmiany w zarządzie spółki, zawiera pod koniec taki akapit (pogrubienia ode mnie):
„Ponadto Emitent informuje, że Pan Romuald J. Ściborski w dniu 31 marca br. w związku ze zbliżającym się końcem kadencji, a także planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCZ S.A., nie później jednak niż na dzień 20 czerwca 2015 r. Rezygnacja Pan Romualda J. Ściborskiego została przyjęta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 31 marca 2015 r., który równocześnie zapowiedział wdrożenie procedury konkursowej wyboru nowego Prezesa Zarządu. Dodatkowo Emitent informuje, że Pan Romuald J. Ściborski w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma zamiar zgłosić swoją kandydaturę do składu Rady Nadzorczej spółki PCZ S.A.”
 
„Starosta, Sebastian Burdzy jest zbulwersowany tym, że o sprawie dowiedział się od Radia Wrocław, mimo że dokumenty zostały złożone blisko 3 tygodnie temu. Urzędnik powiedział nam, że dziś rozmawiał z jednym z wiceprezesów spółki, ale nie uzyskał wyjaśnienia. Jak mówi, te plany mają być przedstawione przed czwartkową sesją rady powiatu.
Zarząd spółki odmówił nam komentarza w tej sprawie.”
 
Tym razem ograniczam się do zaprezentowania cytatów, nie przesądzam, jaki charakter mają powyższe informacje. Miałem nadzieję na wyjaśnienia spółki, ale ich nie otrzymałem.
Zauważcie, że w obligacje PCZ inwestują głównie indywidualni inwestorzy, którzy nie mają rozbudowanych metod analizy spółek. Wg mnie w interesie inwestorów i samej spółki jest pełna informacja o celu przeprowadzonych działań (może chat inwestorski w serwisie Stockwatch?), jak również odniesienie się do kwestii (ewentualnego) zamknięcia szpitala – jest to chyba istotna informacja, wg artykułu kontrakt z NFZ to prawie 8 mln zł. rocznie.

Życzę powodzenia i czekam od Was na informacje zwrotne.

29.06.2015 Jeżeli ktoś nie interesował się wcześniej losem PCZ i trafił tutaj rozpoczynając poszukiwania swoich pieniędzy, to polecam zajrzeć na wątek forum dotyczący PCZ w serwisie stockwatch.

[sgmb id=”1″]

3 komentarzy - “PCZ – przetasowania w grupie i inne informacje

  1. Grzegorz Deuter

    Zarząd spółki PCZ S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 r. został złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Emitenta.

  2. cj

    Remi – gratulacje.

Skomentuj