(artykuł reklamowy)
Obligacje korporacyjne zdobywają coraz większą popularność wśród inwestorów. W czasach, gdy oprocentowanie depozytów bankowych systematycznie maleje, wydają się być dobrym kompromisem pomiędzy wysokim zyskiem a stosunkowo niskim poziomem ryzyka. Jak w nie skutecznie inwestować?

Co to są obligacje korporacyjne

 

Obligacje korporacyjne są dłużnymi papierami wartościowymi, które wprowadza na rynek firma chcąca pozyskać dodatkowe fundusze. Dla przedsiębiorstwa emisja obligacji korporacyjnych może być dobrym sposobem na sfinansowanie rozszerzenia działalności, natomiast inwestorzy zyskują atrakcyjny instrument służący pomnażaniu oszczędności.

Obrót obligacjami na rynku Catalyst

 

Rynek Catalyst jest miejscem, gdzie od 2009 roku prowadzony jest handel obligacjami. Działa jako połączenie czterech platform transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot. Umożliwia zakup i sprzedaż między innymi obligacji korporacyjnych wszystkim inwestorom, którzy posiadają odpowiedni rachunek maklerski.
Na Catalyst obligacje można nabywać na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Pierwsza opcja daje możliwość kupna nowej obligacji, z gwarancją regularnej wypłaty odsetek oraz wykupu po tej samej cenie po upływie czasu określonego w warunkach emisji. Zakup obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym również może służyć zarabianiu na odsetkach, ale stwarza też okazję do zyskownej spekulacji.

Dlaczego warto inwestować w obligacje korporacyjne

 

Poszukując większych zysków trzeba liczyć się z pewnym ryzykiem związanym z inwestycją. Obligacje korporacyjne (o których poczytasz np. tutaj: https://michaelstrom.pl/oferta/obligacje-korporacyjne) dają możliwość osiągania dość dużych przychodów przy stosunkowo niewielkim poziomie ryzyka. Wiąże się ono jedynie z wiarygodnością emitenta. Przy odpowiednim wyborze obligacji i dywersyfikacji portfela można je ograniczyć, zapewniając sobie jednocześnie odsetki na poziomie od 5 do10% rocznie. Tak wysokiej stopy zwrotu nie daje obecnie żadna lokata, ani nawet większość funduszy inwestycyjnych.

Skuteczne inwestowanie w obligacje

 

Inwestowanie na rynku Catalyst nie jest trudne, jednak każda decyzja inwestycyjna powinna być przemyślana i przeanalizowana. Od niej zależy bowiem nie tylko poziom zysków, ale i bezpieczeństwo zainwestowanej kwoty. Warto wybrać taki dom maklerski (np. https://michaelstrom.pl/), którego doradcy inwestycyjni wskażą najlepsze obligacje zabezpieczone i inne godne zaufania papiery wartościowe. Szczególnie cennym wsparciem będzie autoryzowany doradca Catalyst, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie związane z zarabianiem na obligacjach korporacyjnych.

Dodaj komentarz