Wartość Indeksu Rynku Obligacji na dzień 07.10.2016 wzrosła do 3,42 punktu procentowego z 3,26 punktu procentowego w dniu 30.09.2016. Indeks wrócił więc do poziomów typowo osiąganych we wrześniu.

Wartość Indeksu Rynku Obligacji na dzień 07.10.2016
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na dzień 07.10.2016

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M pozostała bez zmian na poziomie 1,71%. Nie zmienił się też skład emitentów wchodzących w skład indeksu. Zatem na jego wartość największy wpływ miały zmiany rentowności obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst.

Dla przypomnienia metodologię wyliczania indeksu znajdziesz w tym wpisie.

W skład indeksu wchodzi parzysta liczba spółek (68), stąd też za jego wartość (liczoną jako medianę) zasadniczo odpowiadają 2 spółki, ale tym razem dołączyła trzecia spółka z taką samą wartością rentowności brutto obligacji. Tymi typowymi spółkami okazały się Pozbud T&R (ponownie) oraz Globe Trade Centre (GTC) i Integer.

Jak już wspomniałem, największy wpływ na zmianę wartości Indeksu Rynku Obligacji miał wzrost rentowności obligacji spółek. Pierwszą z nich jest właśnie GTC, a dodajmy, że wzrost rentowności obligacji został dokonany transakcją na zaledwie 2 sztuki obligacji (20.000 zł).

Średnia rentowność brutto obligacji Globe Trade Centre
Średnia rentowność brutto obligacji Globe Trade Centre

Drugą spółką, która odcisnęła swoje piętno na wartości indeksu była MW Trade, której średnie rentowności również wzrosły, również nie był to efekt jakiegoś mocnego trendu, a raczej pojedynczych transakcji na seriach z krótkim terminem do wykupu (a tutaj niewielka zmiana ceny ma istotny wpływ na rentowność YTM).

Średnia rentowność brutto obligacji MW Trade
Średnia rentowność brutto obligacji MW Trade

Z innych ciekawych wydarzeń zeszłego tygodnia, obecnie publiczną ofertę obligacji prowadzi grupa Ghelamco. Poniżej prezentuję średnie rentowności brutto notowanych na rynku Catalyst obligacji grupy, a zbliżone są one do parametrów aktualnej emisji. Warto zauważyć, że rentowności te znajdują się blisko historycznie wysokich poziomów (od czasu ich liczenia w ramach Indeksu Rynku Obligacji), pomimo, że właśnie grupa opublikowała świetne wyniki finansowe i operacyjnie znajduje się w dobrym dla obligatariuszy momencie – posiada gotowy i wynajęty w ponad 92 procentach flagowy obiekt Warsaw Spire.

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Ghelamco Invest
Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Ghelamco Invest

Na koniec spojrzenie na obligacje firmy Comp. Przypominam, Comp naruszył warunki emisji obligacji, jednocześnie zorganizował zgromadzenia obligatariuszy, które wyraziły zgodę na naruszenie tych warunków. W efekcie obligatariusze otrzymają jednorazową premię w wysokości 0,5 procent wartości nominalnej obligacji, a dodatkowo, zgodnie z warunkami emisji, Comp musi podwyższyć marżę o 1,5 pkt proc. Rynek miał problemy, jak wycenić sytuację tego emitenta i chyba nadal trwa dostosowywanie cen do aktualnej sytuacji tej spółki:

Średnia rentowność obligacji Comp
Średnia rentowność obligacji Comp

Przypominam, że Indeks Rynku Obligacji ma charakter informacyjny i edukacyjny, a informacje podawane we wpisie nie mają charakteru rekomendacji inwestycyjnej. Każdy inwestor podejmuje decyzje na własne ryzyko i odpowiedzialność.[sgmb id=”1″]

2 komentarzy - “Indeks Rynku Obligacji na dzień 07.10.2016

  1. ww

    Można prosić o umieszczenie listy obligacji branych pod uwagę przy wyliczaniu tego indeksu?

Skomentuj