Dzisiaj, w poniedziałek 14 listopada 2016, z publiczną emisją obligacji startuje jeden z Partnerów bloga – firma Ghelamco. A sytuacja jest jeszcze bardziej ciekawa, gdyż wśród oferujących obligacje korporacyjne Ghelamco jest drugi z Partnerów bloga – Dom Maklerski Michael / Ström.

Poniżej pokrótce przedstawiam parametry emisji obligacji Ghelamco Invest, możliwości zakupu tych obligacji, prezentuję również linki do analiz grupy, a także przegląd wyników „belgijskiej” części grupy Ghelamco.

Emisja obligacji korporacyjnych Ghelamco Invest sp. z o.o.

Tak samo jak w poprzednich emisjach, emitentem w obecnej ofercie obligacji jest Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka celowa do pozyskiwania finansowania), a obligacje zabezpieczone są poręczeniem Granbero, grupy konsolidującej wszystkie aktywa Ghelamco w Polsce. Tradycyjnie już używana na blogu i w analizach nazwa Ghelamco odnosi się zarówno do Ghelamco Invest, jak i całej grupy Granbero.

Obligacje z aktualnej oferty emitowane są na okres 4 lat, ich oprocentowanie wynosi Wibor 6M + 4% (czyli obecnie 5,8%), a odsetki wypłacane są półrocznie. Zapisy trwają od 14 do 30 listopada. Oferta jest o tyle ciekawa, że de facto równolegle prowadzone są 2 publiczne emisje obligacji – jedna na łączną kwotę 25 mln zł organizowana przez DM PKO BP, a druga na 35 mln zł organizowana przez Pekao, DM Michael / Ström i Alior Bank.

Aktualne informacje i analizy związane z grupą Ghelamco znajdziesz pod tymi linkami:

Omówienie wyników Ghelamco za I półrocze 2016 na blogu Rynek Obligacji – pod tym linkiem,

Analiza wyników Ghelamco dla portalu Obligacje.pl – pod tym linkiem,

Analiza wyników „belgijskiej” części grupy Ghelamco

O „polskim” Ghelamco wiele już napisano i powiedziano (patrz linki powyżej). Cała międzynarodowa grupa Ghelamco jest znacznie większa, oprócz Polski prowadzi biznesy w Belgii i Holandii, a także pojedyncze projekty w Rosji i na Ukrainie. Jako wartość dodaną, na blogu Rynek Obligacji monitoruję wyniki „belgijskiej” części grupy, czyli Ghelamco Invest NV, tak, aby mieć podgląd, czy z tamtego kierunku nie pojawi się na przykład dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał z polskiej części grupy.

Więcej o przedmiocie działalności „belgijskiego” Ghelamco przeczytasz w tym wpisie, jest tam również link do pobrania pełnej analizy po wynikach za 2015 rok. Zatem w niniejszym wpisie ograniczę się do tak zwanego monitoringu sytuacji grupy.

Najogólniej mówiąc, na przestrzeni I półrocza 2016, bilans i wyniki „belgijskiego” Ghelamco zachowywały się stabilnie.

Przychody grupy wynikały przede wszystkim ze sprzedaży jednego z projektów (De Ligne) miastu Bruksela (za 27 mln EUR), dalszej sprzedaży mieszkań studenckich w projekcie Waterwiew (4 mln EUR, sprzedany w 90%), czy sprzedaży willi i apartamentów na belgijskim wybrzeżu (7,5 mln EUR).

Przychody ze sprzedaży Ghelamco Invest NV
Przychody ze sprzedaży Ghelamco Invest NV

Zysk netto tej części grupy prezentuje się następująco:

Zysk netto Ghelamco Invest NV
Zysk netto Ghelamco Invest NV

Spójrzmy jeszcze na strukturę bilansu grupy. Na początek wskaźnik zadłużenia:

Wskaźnik zadłużenia Ghelamco Invest NV
Wskaźnik zadłużenia Ghelamco Invest NV

W ciągu półrocza sytuacja bilansowa grupy niewiele się zmieniła, suma bilansowa wzrosła o 1 procent (z 621 mln EUR do 627 mln EUR), co zostało sfinansowane wzrostem kapitałów (wypracowany zysk) oraz niewielkim wzrostem zadłużenia finansowego. Należy zauważyć, że wskaźnik zadłużenia jest jednak nadal na stosunkowo wysokich poziomach, znacznie wyższych niż w „polskim” Ghelamco.

Na koniec jeszcze spojrzenie, w jaki sposób „belgijskie” Ghelamco finansuje swoje aktywa – przede wszystkim kapitałami i zadłużeniem długoterminowym.

Struktura pasywów Ghelamco Invest NV
Struktura pasywów Ghelamco Invest NV

Na 339 mln EUR aktywów krótkoterminowych przypada 115 mln EUR zobowiązań krótkoterminowych, co oznacza, że płynność bieżąca tej części grupy znajduje się na przyzwoitym poziomie – aktywa krótkoterminowe z nawiązką pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.

Podsumowując, od czasu ostatniej analizy w belgijskiej części grupy niewiele się zmieniło, sytuacja Ghelamco Invest NV jest stabilna. Większe ruchy w bilansie zapewne pojawią się przy ewentualnej sprzedaży projektów komercyjnych (np biurowców).

[sgmb id=”1″]

2 komentarzy - “Emisja obligacji Ghelamco + wyniki „belgijskiego” Ghelamco

  1. toss

    Ghelamco Invest Sp. z o.o. wg ostatniego raportu ma 46 mln kapitałów własnych przy 724mln zobowiązań długoterminowych i 85mln zobowiązań krótkoterminowych. Przecież to bankrut!!!

  2. Ghelamco Invest jest spółką celową powołaną do pozyskiwania finansowania. Pożycza ona pieniądze od inwestorów (np. z obligacji), a następnie przekazuje je spółkom celowym realizującym poszczególne inwestycje. Stąd taki, a nie inny bilans tej spółki. Obligacje są zabezpieczone poręczeniem Granbero, firmy konsolidującej cały biznes w Polsce. Dlatego analizując grupę, analizujemy sprawozdanie skonsolidowane (czyli to Granbero) zawierające i Ghelamco Invest i wszystkie pozostałe spółki realizujące projekty w Polsce, a wtedy sytuacja wygląda całkiem inaczej.

Skomentuj