Wartość Indeksu Rynku Obligacji na dzień 09.06.2017 wyniosła 3,30 punktu procentowego, mniej o 0,04 p.p. do poprzedniego tygodnia. Nadal podejście inwestorów do rynku obligacji Catalyst jest pozytywne, nie widać perspektyw na jakąś silniejszą korektę. Co najwyżej obserwujemy wahnięcia cen obligacji dla pojedynczych emitentów.

Indeks Rynku Obligacji na dzień 09.06.2017

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M od dłuższego czasu się nie zmienia i pozostaje na poziomie 1,73 punktu procentowego. Za medianę – czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością, odpowiadają 2 spółki: Arctic Paper i J.W. Construction.

A dlatego mamy dwie spółki, ponieważ do składu Indeksu dołączył Idea Bank wprowadzając na Catalyst wartą 30,4 mln zł serię obligacji IDA0820. Tym samym w składzie Indeksu mamy obecnie 82 emitentów, co jest historycznym rekordem. Szkoda tylko, że dla obligacji nowych spółek (Idea Bank, OEX) nie ma wystawionych ofert sprzedaży, co oczywiście uniemożliwia handel tymi papierami. A to nasunęło mi pomysł, aby napisać do OEX z prośbą o spowodowanie pojawienia się ofert sprzedaży, tak jak swego czasu udało się z obligacjami Arctic Paper.

Dla przypomnienia metodologię wyliczania Indeksu znajdziesz w tym wpisie.

Ciekawe wydarzenia i informacje dotyczące obligacji notowanych na Catalyst

W poprzednim odcinku nasza uwaga skupiła się na spółkach, których ceny obligacji, wraz z poprawą sytuacji finansowej, rosły. Były to między innymi Alior Bank, czy Cyfrowy Polsat.

Dziś przeważać będzie druga strona medalu, czyli spółki zachowujące się w ostatnim czasie nieco gorzej.

Unified Factory niedawno (01.06.2017) opublikował raport finansowy za 2016 rok, w którym znalazły się zastrzeżenia audytora co do braku tworzenia właściwych rezerw na należności przeterminowane. Kurs akcji jakoś specjalnie negatywnie nie zareagował na tą sprawę, natomiast na obligacjach zanotowaliśmy lekkie obsunięcie ceny, czyli wzrost ich rentowności:

Rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Unified Factory

W przypadku obligacji tej spółki obserwuję jej kolejne wyniki i efekty sprzedaży produktów, wypatrując momentu, kiedy inwestycje na rozwój produktu zaczną się zwracać. Póki co spółka, mimo posiadania ciekawego produktu, musi jeszcze popracować na swoją reputację. Więcej o Unified Factory znajdziesz na blogu w tym miejscu.

MW Trade, to spółka, która stopniowo ogranicza skalę prowadzonej działalności, co znajduje odzwierciedlenie w pogarszających się zyskach i spadku kursu akcji i wywiera presję na wzrosty rentowności obligacji spółki:

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji MW Trade

Rentowności obligacji MW Trade od kwietniowego minimum na poziomie 5,05 p.p. wzrosły do 5,65 p.p. Ciekawy jestem, jakie będą dalsze losy spółki.

Pod presją znajdują się również rentowności obligacji Zakładów Mięsnych Kania, zresztą kurs akcji również.

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji ZM Kania

Opublikowane wyniki finansowe nie przyniosły przełomu (ani na plus ani na minus) w kondycji finansowej spółki. Cały czas mam problem ze zrozumieniem ruchów cenowych na jej obligacjach, tym niemniej w ograniczonym zakresie z nich korzystam.

Na plus dla Indeksu z kolei zadziałały obligacje Indosu. Dokładnie 2 transakcje po 1 tys. zł wzniosły kurs obligacji spółki pod niebiosa, sprowadzając rentowności do bardzo niskiego poziomu.

Rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Indos

Niestety, taki jest Catalyst, że pojedyncze drobne transakcje mogą wpływać na losy Indeksu, dlatego też w jego obliczeniach stosuję medianę, a nie średnią.

Rynek obligacji w pigułce 05-09 czerwca 2017

Emisje, wykupy (i nie wykupy) obligacji

Getback właśnie wystartował z kolejną publiczną emisją obligacji PP3, wkrótce na blogu opiszę jej parametry. Jednocześnie Getback poinformował o dokonaniu kolejnych przydziałów obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 89,7 mln zł. Wszystkie obligacje oferowane były w trybie oferty prywatnej.

PCC Rokita uplasowała w emisji publicznej obligacje o wartości 25 mln zł, przy łącznym popycie 42 mln zł od 530 inwestorów.

Echo Investments uplasowało w mig obligacje w publicznej ofercie wartej 100 mln zł, przy łącznym popycie 247 mln zł. Zapisy złożyło 862 inwestorów. Jest moc, a Dom Maklerski PKO BP robi swoje. Chyba warto tam posiadać rachunek.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych – uplasowała w ramach publicznej emisji na podstawie memorandum obligacje na kwotę 5,13 mln zł wobec oferowanych 10 mln zł.

Kruk uplasował 5 letnie obligacje o łącznej wartości emisyjnej 20 mln EUR. Oprocentowanie obligacji serii AE2 jest stałe i wynosi 3,59 punktu procentowego w skali roku.

Best w ofercie prywatnej przydzielił inwestorom 3,5 letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln EUR. Oprocentowanie wynosi EURIBOR 12M +3,3%. Widać, że otwarty został nowy front rywalizacji między firmami z branży obrotu wierzytelności 🙂 .

Eurocent nie wykupił obligacji o wartości 1,8 mln zł. I, mimo słabych w ostatnich kwartałach wyników, jest to pewnego rodzaju zaskoczenie. Po pierwsze, kwota jest niewielka, a po drugie spółka wydawała się mieć na to gotówkę, nie wspominając o na bieżąco spłacanych pożyczkach.

Comp, Kancelaria Medius, Yolo, Capital Service poinformowały o zamiarach emisji obligacji.

A w kolejnej comiesięcznej emisji obligacji Getin Noble Bank obniżył marżę do 4% powyżej WIBOR 6M, wcześniej marża wynosiła 4,5% i 5%.

Pozostałe informacje z rynku Catalyst

Medort dokonał przedterminowego wykupu 1/3 emisji obligacji MED0420. Jest to efekt ustaleń Zgromadzenia Obligatariuszy. Z ciekawostek – na jednym rachunku posiadałem 3 sztuki obligacji spółki, została wykupiona jedna, na drugim rachunku miałem 2 sztuki – żadna się nie „załapała” na wykup. A druga ciekawostka jest taka, że przed wykupem dzwonili do mnie z domu maklerskiego zapytać się, czy chcę przedstawić obligacje do wykupu.

KIPF ogłosiła przymusowy wykup akcji Pelionu. Pelion jest „matką” Polskiej Grupy Farmaceutycznej, której obligacje notowane są na Catalyst,

TDJ Equity I zakończył proces budowania przyspieszonej książki popytu (ABB), w którym sprzedał w ramach oferty prywatnej 20% akcji Famuru. Łączna cena pakietu wyniosła 535 mln zł. Jeżeli wszystko dobrze rozumiem, to z pozyskanej kwoty 400 mln zł „powędrowało” do spółki na objęcie nowych akcji. A taka sytuacja jest oczywiście dla obligatariuszy bardzo korzystna.

Work Service prognozuje 85,35 mln zł zysku operacyjnego w 2017 roku.

Getback poinformował o wypowiedzeniu umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („OFWD”) obejmującego sekurytyzowane wierzytelności. Po upływie okresu wypowiedzenia strony przedmiotowych umów są zobowiązane do rozliczenia wynagrodzenia należnego spółce oraz jej kancelarii z tytułu realizacji umów, w szczególności wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, które według szacunków spółki oraz kancelarii na dzień publikacji komunikatu wynosi ok. 102 mln zł i zostanie finalnie obliczone według stanu na ostatni dzień obowiązywania niniejszych umów tj. 30 września 2017 roku. Decyzja o wypowiedzeniu umów przez Spółkę oraz Kancelarię była podyktowana brakiem możliwości osiągnięcia porozumienia z głównym uczestnikiem funduszu w kwestii ustalenia korzystnych dla Spółki i Kancelarii warunków biznesowych dotyczących dalszej obsługi wierzytelności sekurytyzowanych funduszu.

Getback poinformował, że przedmiotem Pierwszej Oferty Publicznej będzie nie więcej niż 40 mln akcji zwykłych Spółki, w tym nie więcej niż (a) 20 mln nowych akcji serii E Spółki oraz (b) nie więcej niż 20 mln istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza Spółki. Obecna ilość akcji Getback wynosi 80 mln, czyli po takiej emisji udział głównego akcjonariusza spadłby do 60% (jeżeli dobrze rozumuję).

Aviva Investors TFI zwiększyło do 5,33 proc. udział w akcjonariacie spółki Medicalgorithmics.

Tradycyjnie, jeżeli uważacie, że coś z wydarzeń powinno być dopisane, proszę o komentarz.

[sgmb id=”1″]

Przypominam, że Indeks Rynku Obligacji ma charakter informacyjny i edukacyjny, a informacje podawane we wpisie nie mają charakteru rekomendacji inwestycyjnej. Każdy inwestor podejmuje decyzje na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3 komentarzy - “Indeks Rynku Obligacji na dzień 09.06.2017 oraz Rynek Obligacji w pigułce

  1. Adam

    jako ciekawostka, posiadałem 6 obligacji Medort, ani jedna nie zostala wykupiona…ciekawe podejscie

  2. Jeżeli dobrze rozumiem całą sytuację, to był wykup na nasze żądanie, do mnie z domu maklerskiego mBanku zadzwonili z pytaniem, czy mam takie życzenie (akurat byłem na wakacjach, ale udało się dogadać telefonicznie). Pytanie u kogo na rachunku je miałeś – może w ramach ciekawostki warto się ich zapytać, czemu nie zadzwonili?

  3. Anonim

    Przykład Eurocentu dobitnie wskazuje, że jednak spółka o której całkiem niedawno pisano, że śpi na pieniądzach może okazać się bankrutem.

Skomentuj