Indeks Rynku Obligacji na dzień 25.08.2017

Wartość Indeksu Rynku Obligacji na dzień 25.08.2017 wyniosła 3,22 punktu procentowego, wobec 3,11 na koniec poprzedniego tygodnia, co stanowi całkiem istotny ruch w górę.

Indeks Rynku Obligacji na dzień 25.08.2017

Przyczyną tej zmiany, oprócz spadków cen obligacji niektórych emitentów, jest wycofanie z rynku obligacji Pozbud T&R, których rentowności od ogłoszenia zamiaru wcześniejszego wykupu obligacji znajdowały się poniżej mediany.

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M od dłuższego czasu się nie zmienia i pozostaje na poziomie 1,73 punktu procentowego.

Za medianę – czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością, odpowiadają spółki Ronson Europe i Multimedia Polska.

Jak już wspomniałem, w ubiegłym tygodniu z rynku Catalyst zniknęła spółka Pozbud T&R i obecnie 70 spółek składa się na Indeks.

Od września postanowiłem nieco zmienić zasady publikacji Indeksu. Indeks oczywiście będzie jak dotychczas wyliczany według stanu na koniec każdego tygodnia, ale jego opis będę publikował co 2 tygodnie – naprzemiennie na portalu Obligacje.pl i na blogu Rynek Obligacji. Wydaje mi się, że taka częstotliwość będzie bardziej dopasowana do dynamiki rynku Catalyst. Jednocześnie utworzyłem podstronę bloga, gdzie będę w każdy poniedziałek aktualizował wykres i gdzie będzie opisana metodologia Indeksu. Mam nadzieję, że taki układ przypadnie Wam do gustu.

Ciekawe wydarzenia i informacje z rynku Catalyst z ubiegłego tygodnia

W poprzednim opisie Indeksu, pisałem o tym, że agencja ratingowa Moody’s podniosła perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu ze stabilnej do pozytywnej, ale niestety rentowności obligacji spółki chyba wyceniają już ten fakt. Tak się złożyło, że w piątek na koniec dnia cena obligacji CPS00721 spadła do poziomu 102,50, zwiększając rentowność inwestycji w te obligacje:

Rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Cyfrowego Polsatu

Niestety dzisiaj już obligacja handlowana jest powyżej 103 procent, ale być może warto dalej obserwować sytuację.

Dawno już nie opisywałem sytuacji u Partnera bloga, firmy Getback. Ostatnio prezes spółki Konrad Kąkolewski był gościem redakcji Parkietu (ciekawy wywiad do obejrzenia tutaj) i podtrzymał oczekiwania co do obniżania kosztów finansowania. Spójrzmy jak wyglądają rentowności obligacji Getback notowanych na Catalyst:

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Getback

Poniżej podsumowanie sierpniowych wieści dotyczących spółki:

  • 04.08 spółka przydzieliła emitowane w ramach oferty publicznej obligacje o wartości 40 mln zł,
  • 07.08 Getback poinformował o sfinalizowaniu umowy zakupu akcji EGB Investments za 207,5 mln zł. Jednym z elementów transakcji jest przejęcie zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Atlus TFI,
  • 07.08 spółka poinformowała, że w I półroczu 2017 roku nabyła wierzytelności za kwotę 740 mln zł (wobec 588 mln zł rok wcześniej). Spłaty z portfeli zarządzanych przez spółkę wyniosły w tym czasie 540 mln zł wobec 337 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku,
  • 23.08 Getback poinformował o zamknięciu ostatniej transakcji z dużego przetargu dotyczącego wierzytelności bankowych. Łączna kwota wydatków na ten pakiet przekroczyła 125 mln zł,

Pisałem powyżej, że za wartość Indeksu w tym tygodniu odpowiada między innymi spółka Multimedia, jej rentowność obligacji prezentuje się następująco:

Rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Multimedia

W ubiegłym tygodniu miała miejsce transakcja na 2 sztuki obligacji (obecnie nominał to 75 tys. zł) po kursie 100,61 wobec 101,48 poprzedniej ceny. Rentowność brutto inwestycji wzrosła zatem do 4,9%. Aktualnie obligacje MMP0520 można kupić po 101 procent. Jestem ciekawy, czy ktoś z Czytelników posiada te obligacje lub ma je w obserwowanych 🙂 . Proszę o komentarz.

Przypominam, następny opis Indeksu będzie miał miejsce za 2 tygodnie, na portalu Obigacje.pl

[sgmb id=”1″] 

Indeks Rynku Obligacji ma charakter informacyjny i edukacyjny, a informacje podawane we wpisie nie mają charakteru rekomendacji inwestycyjnej. Każdy inwestor podejmuje decyzje na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Skomentuj