Obligacje PCC Exol – seria B1

W dniu dzisiejszym z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka PCC Exol. Wartość emisji wynosi 25 mln zł i jest to pierwsza emisja w ramach wartego 200 mln zł prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obecna emisja ma również ciekawy sposób premiowania inwestorów, którzy wcześniej złożą zapisy, o czym nieco więcej napiszę poniżej.

W pierwszej kolejności przyjrzymy się warunkom emisji obligacji PCC Exol, a następnie samej spółce i jej aktualnym wynikom.

PCC Exol, parametry emisji obligacji serii B1

Warunki emisji obligacji serii B1 wyglądają następująco:

Daty przyjmowania zapisów: 6-14 listopada 2017 roku (preferencja dla zapisów do 10 listopada). Zapisy nie są skracane w przypadku przekroczenia dostępnej puli.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat i 6 miesięcy. Przydział obligacji nastąpi 15 listopada 2017 roku, a dzień wykupu obligacji to 15 maja 2022 roku.

Wartość jednej sztuki obligacji wynosi 100 zł, natomiast wartość całej emisji to 25 mln zł. Od zapisu nie jest pobierana prowizja.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Zapisy na obligacje można składać wyłącznie w Domu Maklerskim BDM. Jeżeli rachunek w BDM służy tylko do transakcji na obligacjach korporacyjnych, jest on bezpłatny. Poprzez ten link afiliacyjny możesz założyć rachunek w BDM, moim zdaniem warto go posiadać chociażby ze względu na emisje będące wyłącznie oferowane przez ten dom maklerski.

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe parametry i informacje związane z emisją, w tym prospekt emisyjny.

Obligacje PCC Exol – preferencje dla inwestorów indywidualnych?

Podczas Dnia Inwestora w spółkach z grupy PCC (relacja tutaj) Inwestorzy zgłaszali jako niedogodność fakt, że otrzymują mniej obligacji, niż ilość na którą się zapisali. Utrudnia to im zarządzanie swoimi finansami. Prezes Rafał Zdon odpowiadał, że ze strony spółki trudność jest taka, że duża część zapisów na obligacje ma miejsce ostatniego dnia. Zdarza się, że jeden lub kilku inwestorów złoży wtedy duże zlecenia zakupu obligacji (być może „na zapas” przewidując redukcję) i stąd problemy. Prezes obiecał pochylić się nad tematem.

I wydaje się, że aktualna oferta ma wyjść w pewien sposób na przeciw oczekiwaniom inwestorów indywidualnych.

Zapisy zostały podzielone na 2 okresy: do 10 listopada i 11-14 listopada. Preferencja polega na tym, że (w przypadku redukcji) stopa alokacji dla zapisów złożonych w I Okresie Przyjmowania Zapisów będzie dwukrotnie wyższa od stopy alokacji dla zapisów złożonych w II Okresie Przyjmowania Zapisów z zastrzeżeniem że nie wyniesie ona więcej niż 100%.

Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, wydaje się, że w kontekście powyższego („duzi” składają zapisy na koniec) to ma sens. Natomiast póki co moim faworytem pozostaje emisja obligacji PKN Orlen, w której działała zasada maksymalnego przydziału dla indywidualnych inwestorów.

PCC Exol – informacje o spółce

Ostatnie większe analizy PCC Exol miały miejsce na blogu Rynek Obligacji po wynikach spółki za I półrocze 2016 roku (analiza wraz z opisem działalności spółki tutaj) oraz po wynikach za III kwartały 2016 roku (analizę znajdziesz tutaj). W tym miejscu nie będę zatem się mocno rozpisywał. Zachęcam również do odwiedzenia strony PCC Inwestor, a także przejrzenia prezentacji spółki przygotowanej na potrzeby emisji.

Dla przypomnienia, PCC EXOL SA to lider w produkcji środków powierzchniowo czynnych (zwanych inaczej surfaktantami, od ang. surface active agent) w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest jedynym w Polsce producentem surfaktantów, będących niezbędnym składnikiem środków myjących i piorących oraz chemii przemysłowej.

Kończąc wątek w sposób marketingowy: „Największe koncerny światowe produkujące środki czystości i kosmetyki zaufały jakości naszych wyrobów, a miliony klientów, codziennie sięgając po szampon, żel myjący czy proszek do prania, korzysta z czyszczących, piorących i pianotwórczych własności zawartych w nich środków powierzchniowo czynnych.”

Spółka w 2011 roku została wydzielona ze struktur PCC Rokita i od tego czasu działa na własny rachunek (ale w ramach tej samej grupy kapitałowej PCC SE). Strategia spółki wygląda następująco:

PCC Exol, działania w zakresie realizacji strategii, źródło: prezentacja dla inwestorów.

Mamy więc do czynienia z dążeniem do wzrostu wartości spółki poprzez: zwiększanie marży (produkty specjalistyczne) i zwiększanie poziomu sprzedaży (nowe moce przerobowe oraz nowe rynki zbytu).

PCC Exol – analiza wyników i wskaźników grupy

Przychody grupy rosną z roku na rok:

PCC Exol, przychody ze sprzedaży w mln PLN

Jest to efektem zwiększania mocy produkcyjnych, ale też i wprowadzania do oferty nowych, droższych produktów. W pierwszym półroczu 2017 roku grupa wypracowała 60% przychodów roku 2016 (i 25% więcej przychodów niż w I półroczu 2016), co pozwala oczekiwać, że trend ten będzie kontynuowany.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w zakresie zysków i rentowności:

PCC Exol, zysk brutto ze sprzedaży, zysk netto i marża zysku brutto na sprzedaży

Przy rosnącej sprzedaży, w I półroczu 2017 grupa wypracowała 43 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wobec 46 mln zł rok wcześniej) i 8 mln zł zysku netto (wobec 12 mln zł rok wcześniej). Głównym „winowajcą” spadku marży są ceny surowców wykorzystywanych przez spółkę w produkcji. Z raportu finansowego PCC Exol za 2016 rok:

Olej z ziaren palmowych, stanowiący surowiec do produkcji alkoholu laurylowego, wykorzystywanego przez Spółkę, osiągnął minimalną cenę w pierwszym kwartale 2016 r. Natomiast począwszy od drugiego kwartału 2016 roku mieliśmy do czynienia z trendem wzrostowym, który wbrew oczekiwaniom nie odwrócił się w czwartym kwartale. Co więcej, na koniec roku 2016 ceny CPKO osiągnęły najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Sytuacja poprawiła się w I półroczu 2017 roku (wykres cen oleju palmowego tutaj), ciekawe czy spółce uda się to przełożyć na dobre wyniki 3 kwartału. Natomiast jak widać obecny okres to powrót do wzrostu cen tego surowca, co z kolei nakazuje ostrożność w zakresie szacowania, czy spółka jest w stanie poprawić swoje zyski rok do roku.

Jest to jednak sprawa do analizy bardziej dla akcjonariuszy, niż obligatariuszy spółki. Nas równie mocno interesuje bilans i zdolność PCC Exol do obsługi długu. A tutaj sytuacja wygląda tak jak lubię, czyli w miarę stabilnie.

Zaczynamy od poziomu zadłużenia finansowego:

PCC Exol, zobowiązania finansowe razem

Pomimo wzrostu sprzedaży, inwestowania w nowe moce produkcyjne i wypłaty dywidend, spółce udaje się utrzymywać zadłużenie finansowe na stabilnym poziomie, a nawet nieco je obniżyć w ostatnim czasie. Było to możliwe dzięki wzrostowi pozycji zobowiązań wobec dostawców i pozostałych zobowiązań.

Wskaźnik zadłużenia znajduje się na poziomach, które można uznać za akceptowalne.

PCC Exol, wskaźnik zadłużenia

Wzrost wartości wskaźnika na dzień 30.06.2017 roku wynika z wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok. Można ostrożnie zakładać, że wraz z kolejnymi kwartałami będzie on spadał, aż do wypłaty kolejnej dywidendy.

Nieźle prezentuje się wskaźnik płynności bieżącej. Spadek jego wartości na koniec czerwca 2017 roku ma ten sam powód co wzrost wskaźnika zadłużenia.

PCC Exol, wskaźnik płynności bieżącej

Swoje zobowiązania finansowe grupa jest w stanie spłacić z wygenerowanej EBITDA w nieco powyżej 4 lata i ten poziom utrzymuje się od 2015 roku.

PCC Exol, wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA. Obliczenia własne

Nie jest to poziom super komfortowy, ale też póki co nie daje powodu do większych obaw.

Obligacje PCC Exol, opinia, czy warto kupić?

Na Catalyst są obecnie notowane 2 serie obligacji spółki, wyemitowane w roku ubiegłym PCX0620 i PCX0920. Tak wygląda ich aktualna rentowność brutto w zestawieniu z nową emisją:

PCC Exol, rentowność obligacji. Źródło: Obligacje.pl

Z jednej strony kupując obligacje w nowej emisji można liczyć na lepszą rentowność inwestycji w skali roku. Czyli krótko mówiąc większy zysk. Z drugiej strony dłuższy okres do wykupu oznacza nieco większe ryzyko inwestycyjne. I dodatkową niepewność w zakresie kształtowania się stóp procentowych, bo ewentualny wzrost stóp procentowych oznaczać będzie pogorszenie warunków inwestycji wobec obligacji opartych na zmiennej stopie procentowej.

I tu przechodzimy do sakramentalnego „to zależy”. Każdy inwestor ma inną sytuację, inny portfel, inną wrażliwość na ryzyko, czy podejście do inwestycji. Patrząc na wyniki ankiety, większość z Was kupuje obligacje i trzyma je do wykupu. W tym kontekście zmienność cen na Catalyst wynikająca ze zmian stóp procentowych nie ma aż takiego znaczenia.[sgmb id=”1″]

6 komentarzy - “PCC Exol- emisja obligacji serii B1, analiza grupy

 1. Dagusia

  ależ drobiazgowy opis, bardzo fajnie się czytało.

 2. AS

  Czepiam się, ale nie robi się na jednym wykresie słupka rocznego i słupka półrocznego… w bilansie to już w ogóle, bo nigdy nie wychwyci się sezonowości zadłużenia. Rozwiązaniem jest że każdy słupek to jedno półrocze i wtedy jest wzorowo. Zdaję sobie sprawę, że jest wtedy 2x więcej roboty.

 3. AS

  Co do emisji – na stałokuponowych dodatkowe 30bps należą się jak psu zupa (to wynika z samej krzywej dochodowości, taka relacja jest na polskich obligacjach rządowych), więc tak de facto premii nie ma (spread kredytowy ten sam). Jest za to ryzyko szybszych niż koniec 2018 podwyżek stóp procentowych ALBO, że jak już się pojawią, to będą szybsze i bardziej agresywne niż obecnie w cenach – taka magia stałokuponowych papierów przy historycznie niskich stopach procentowych. Ale żeby nie było, jest symetria, bo można również fajnie zarobić na obniżkach jeżeli się pojawią 😉

 4. cj

  dla mnie problemem jest stałość oproc. w długim terminie. To wymaga przewidywania długoterminowego trendu stóp

 5. AS – dzięki za zwrócenie uwagi na wykresy. Rzeczywiście w niektórych przypadkach (tam gdzie jest sezonowość) może to mieć pewne znaczenie dla analizy.

  Co do stałych / zmiennych stóp procentowych – temat rzeka. Na dziś wiele wskazuje na to że stopy będą rosnąć, ale póki co jakoś … nie chcą rosnąć. Sam się już zastanawiam czy ten WIBOR to jest stała czy zmienna stopa procentowa 🙂 .

 6. AS

  Re wykresy: jak w jednym słupku masz przychody z całego roku, a w następnym tylko z półrocza, to na przychodach taki wykres nic nie mówi – jest niemiarodajny we wszystkich przypadkach niezależnie od sezonowości…. P.S. zauważyłeś że od lewej do prawej lata rosną: 2014, 2015, 2016… a potem masz najpierw 1H2017 i dopiero na końcu 1H 2016? Specjalnie odwrócone półrocza… ;-)?

Skomentuj