PragmaGO – czym jest i jak działa FinTech

Dzisiaj na blogu zamieszczam wpis dotyczący polskiego FinTechu PragmaGO – marki, pod którą emitent obligacji – Pragma Faktoring działa w Internecie. Wpis ten może zainteresować nie tylko obligatariuszy, ale także osoby inwestujące w akcje czy przedsiębiorców i firmy korzystające z finansowania.

Pragma Faktoring jest znanym nam emitentem obligacji korporacyjnych, jej obligacje znajdują się również w moim portfelu inwestycyjnym. Zazwyczaj na blogu Rynek Obligacji analizuję emitentów pod kątem ich zdolności do obsługi długu i spłaty obligacji. W tym wpisie nie będzie o wskaźnikach płynności, zadłużenia czy obsługi długu, o tym w przypadku Pragmy Faktoring pisałem w tym miejscu. Natomiast skupię się na nowej części biznesu operacyjnego spółki i przyszłości tego biznesu w odniesieniu do nowej strategii.

Mówiąc krótko, w ogłoszonej w październiku 2017 strategii Pragma Faktoring kładzie mocny nacisk na rozwój marki PragmaGO, która udziela finansowania nanofaktoringu (do 50 tys. zł) i mikrofaktoringu (do 250 tys. zł) całkowicie poprzez Internet. I właśnie temu segmentowi, wpisującemu się w branżę FinTech poświęcę dzisiejszy wpis.

Gwoli wyjaśnienia, FinTech, czyli Financial Technology to sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Firmy określane mianem FinTechów najczęściej świadczą usługi finansowe za pośrednictwem Internetu.

W tym wpisie przeczytasz:

 • o dotychczasowym modelu działalności Pragmy Faktoring,
 • o nowej strategii grupy,
 • i wreszcie o kluczowym dla rozwoju firmy przedsięwzięciu – PragmaGO.

Wpis ten powstał z mojej inicjatywy, jego treść jest w pełni przygotowana przeze mnie. Po przeprowadzeniu analizy finansowej spółki Pragma Faktoring uznałem, że warto ją jeszcze bliżej przedstawić inwestorom. Jednocześnie zaproponowałem Pragmie szerszą współpracę reklamową przy promocji produktu PragmaGO, a także ewentualnie publicznych emisji obligacji. Zatem według stanu na dziś można uznać, że otrzymuję wynagrodzenie za publikację tego wpisu, wynikające z podjętej współpracy.


Dotychczasowy model działalności Pragmy Faktoring

Początki Pragmy Faktoring sięgają 2001 roku, od 2007 roku grupa notowana jest na GPW w Warszawie, a pod obecną marką i w grupie Pragma spółka działa od 2011 roku.

Przez ten okres spółka świadczy klasyczne usługi faktoringu (w małym zakresie również pożyczek) skierowane przede wszystkich do segmentu małych i średnich firm. Przez okres działalności spółce udało się zbudować płynny portfel (należności faktoringowe „rotują” 6x w roku) o wysokim bezpieczeństwie, również dzięki dużemu rozproszeniu portfela klientów. Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób rosła dywersyfikacja portfela:

Dywersyfikacja portfela Pragmy Faktoring
Dywersyfikacja portfela Pragmy Faktoring

Liczba klientów wzrosła przeszło trzykrotnie od 2012 roku, klienci dostarczają kolejnych płatników i coraz więcej faktur, co pozwoliło zmniejszyć średni obrót faktoringowy na jednego odbiorcę, czyli ograniczyć ryzyko.

Co również istotne, portfel faktoringowy charakteryzuje się dużą powtarzalnością i przewidywalnością wyników. A to jest z kolei istotna informacja dla obligatariusza, ta, klasyczna część biznesu zapewnia stabilność w kontekście wyemitowanych obligacji korporacyjnych.

Analizę dotychczasowych wyników Pragmy Faktoring znajdziesz w tym blogowym wpisie.

Nowa strategia Pragmy Faktoring – FinTech PragmaGO

W październiku 2017 roku Pragma Faktoring ogłosiła nową strategię. Grupa Pragma od 20 lat zajmuje się finansowaniem małych i średnich firm, zdobyła w tym zakresie znaczące know – how. Swoje doświadczenie z sektora usług finansowych postanowiła połączyć z nowymi technologiami i oprócz klasycznej obsługi klientów zaoferować finansowanie faktoringiem poprzez kanały online.

W tym celu została opracowana aplikacja NAVI Pragma, która umożliwia projektowanie decyzji faktoringowych w czasie rzeczywistym. W efekcie tego spółka jest w stanie w bardzo krótkim czasie i bez osobistego kontaktu z klientem podjąć decyzję odnośnie przyznania finansowania.

W przyszłości spółka planuje również stworzyć platformę marketplace (peer to peer), która będzie kojarzyć klientów zainteresowanych finansowaniem z inwestorami, również indywidualnymi (coś, co znamy z pożyczek społecznościowych).

Warto dodać, że model biznesowy udzielania finansowania online jest skalowalny, łatwo można go przenieść na kraje poza Polską.

Cała ta działalność, czyli system IT, udzielanie online nanofaktoringu, mikrofaktoringu, czy marketplace, została zgrupowana pod marką PragmaGO i od początku 2018 roku stanowi wydzieloną spółkę – córkę Pragmy Faktoring.

O ile klasyczny model faktoringu jest czymś, co podoba się obligatariuszom, to PragmaGO rozpala wyobraźnię akcjonariuszy. Dlaczego? Zautomatyzowany, działający 24 godziny model obsługi, do tego skalowalny, oznacza znacznie niższe koszty dotarcia i obsługi klienta, co z kolei wzbudza oczekiwania na wzrost rentowności, czyli wyników finansowych spółki w przyszłości. Efekt – to istotny wzrost kuru akcji Pragmy Faktoring w ostatnich miesiącach (kliknij, aby powiększyć):

Kurs akcji Pragmy Faktoring
Kurs akcji Pragmy Faktoring

PragmaGO – co to jest, jak działa w praktyce

To z kolei temat, który powinien zainteresować freelancerów czy osoby prowadzące firmy i potrzebujące elastycznego finansowania. PragmaGO umożliwia szybkie i proste sfinansowanie wystawionych faktur. A można to uczynić na 2 sposoby, w zależności od potrzeb.

PragmaGO – nanofaktoring do 50 tys. zł

To pierwszy i najprostszy sposób. W tym przypadku nie trzeba wiązać się umową długoterminową, a przedstawia się do wykupu pojedyncze faktury. Droga postępowania wygląda następująco:

 • Wypełnienie wniosku online,
 • Weryfikacja wniosku przez PragmaGO, odpowiedź w ciągu 15 minut,
 • W przypadku akceptacji wniosku przedstawienie warunków,
 • Realizacja – wypłata środków za fakturę, wypłata dokonywana jest przelewem ekspresowym.

Szczegóły usługi nanofaktoringu PragmaGO znajdziesz pod tym linkiem. Tam również możesz wycenić swoją fakturę i ją sprzedać.

PragmaGO – mikrofaktoring od 50.000 zł do 250.000 zł

Ten wariant stosowany jest przy założeniu stałej współpracy. Klient ubiega się o limit faktoringowy, za który (po jego przyznaniu) płaci stałą miesięczną kwotę. Sam proces uzyskania limitu faktoringowego również przebiega całkowicie online i jest bardzo prosty (domyślnie trwa maksymalnie 30 minut):

 • Podanie podstawowych danych firmy,
 • Poznanie oferty faktoringowej (cena),
 • W przypadku akceptacji ceny podanie odbiorców i parametrów transakcji (terminy płatności faktur),
 • Odpowiedź na kilka pytań finansowych,
 • Potwierdzenie danych przelewem weryfikacyjnym na 1 zł.

Szczegóły usługi mikrofaktoringu PragmaGO znajdziesz pod tym linkiem. Tam również możesz złożyć wniosek i otrzymać ofertę.

PragmaGO – kto się za tym kryje

Sukces ma wielu ojców. Tak samo jest z PragmaGO, która rozwija się w imponującym tempie. Jedną z naczelnych zasad Pragmy Faktoring jest aktywny dialog z klientami. Z tych rozmów narodził się pomysł stworzenia aplikacji internetowej.

Uważnie wsłuchujemy się w to, co mówią nasi klienci. Interesuje nas też to, czego nie mówią. Na tej podstawie określamy ich potrzeby i staramy się podsuwać im rozwiązania, które znacznie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej – opowiada Daniel Mączyński, wiceprezes zarządu Pragmy Faktoring, odpowiedzialny za rozwój marki PragmaGO. Kierunek online był właściwie naturalny – nasze życie zawodowe i osobiste w coraz większym stopniu przenosi się do internetu. Chcemy mieć wszystko na teraz i najlepiej w smartfonie. Nie mogliśmy nie zareagować na tę zmianę.

A prezes zarządu Tomasz Boduszek dodaje, że dawki inspiracji dostarczyła także filozofia działania innej fintechowej spółki należącej do grupy Pragma – LeaseLinku. Cały proces – od momentu wyboru produktu przez obustronną akceptację warunków współpracy aż po zawarcie umowy – odbywa się podczas jednej sesji na stronie internetowej. Pomyśleliśmy, że tak samo może być w faktoringu, skoro technologia daje nam praktycznie nieograniczone możliwości.

PragmaGO – wyniki operacyjne

Liczba klientów PragmaGO (i LeaseLink nie opisywanym w tym wpisie drugim FinTechu Pragmy Faktoring) rośnie bardzo dynamicznie:

Klienci PragmaGO pozyskani poprzez kanały online
Klienci PragmaGO pozyskani poprzez kanały online

Dla przypomnienia i porównania, liczba klientów tradycyjnej usługi faktoringu Pragmy na koniec 2017 roku wynosiła 600 firm.

Pragma Faktoring, PragmaGO – podsumowanie

Pragma Faktoring, to ciekawa firma przynajmniej pod kilkoma względami.

Po pierwsze faktoring to powtarzalna i w miarę przewidywalna działalność. Mamy do czynienia również z szybką rotacją pieniądza, wg danych Pragmy w działalności faktoringowej rotuje on 6x w skali roku. Te czynniki zwiększają komfort obligatariuszy. Przy braku ekstremalnych, niespodziewanych zdarzeń można zakładać, że obligacje będą obsługiwane bez problemów.

Z kolei reprezentowany przez PragmaGO FinTech, czyli rozwój działalności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, to jest z kolei coś, co działa na wyobraźnię akcjonariuszy. Jeżeli spółka ze swoim produktem trafnie odczyta potrzeby rynku i zdobędzie na nim mocną pozycję, będzie to przesłanką do wzrostu jej wartości.

Wreszcie wśród Czytelników bloga są również freelancerzy, czy właściciele firm, będący potencjalnymi klientami firm udzielających finansowania. Warto wiedzieć, że jedna z firm, w których obligacje (lub akcje) inwestujemy oferuje produkty, z których możemy skorzystać.

Jeszcze raz zapraszam do odwiedzenia strony internetowej PragmaGO.

Skomentuj