W poniedziałek, 5 lutego 2018 r. spółka BEST rusza z nową publiczną emisją obligacji, serii T2. Tym razem na nieco zmienionych warunkach w porównaniu do poprzedniej emisji.

Emisja obligacji BEST seria T2

BEST jest bardzo aktywny na rynku obligacji korporacyjnych i jednocześnie doskonale znany inwestorom indywidualnym. Z komunikatu prasowego spółki:

W listopadzie 2017 roku BEST przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, alokowane do portfeli 650 inwestorów. Emisja obligacji serii T1 była prowadzona w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

Obligacje BEST – parametry emisji serii T2

Warunki emisji obligacji BEST serii T2 wyglądają następująco:

Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M+ 3,5% w skali roku, czyli o 0,1 p.p. więcej niż w listopadowej emisji. Na dzień dzisiejszy daje to 5,22%. Odsetki będą wypłacane kwartalnie.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat . Wykup nastąpi w dniu 28.02.2022 roku. Zatem okres emisji jest krótszy o 9 miesięcy w porównaniu do poprzedniej emisji.

Wartość jednej sztuki obligacji wynosi 100 zł, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna obligacji rośnie każdego dnia (o naliczone odsetki). Natomiast wartość całej emisji wynosi 30 mln zł. Zapisać się można już na jedną sztukę obligacji.

Terminy przyjmowania zapisów: 05.02.2018 – 16.02.2018. Należy jednak pamiętać, że zapisy zostaną skrócone w przypadku przekroczenia dostępnej puli obligacji.

Obligacje można zakupić w DM PKO BP i w DM Alior Banku.

BEST – informacje o grupie

Bardzo dużo o BEST napisałem przy okazji poprzedniej emisji, w zasadzie przeprowadziłem pełną analizę grupy. Od tego czasu spółka nie podawała nowych wyników finansowych, poprzedni wpis powinien zatem stanowić podstawę do oceny tego emitenta.

Natomiast znamy dane operacyjne grupy według stanu na koniec grudnia 2017 roku. I tak, w 2017 roku grupa zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł (16% więcej niż w 2016 roku) w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł (cena zakupu wynosi zatem 11,5%). Z kolei w 2017 roku grupa BEST osiągnęła 282 mln zł spłat na portfelach, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności jej należnych, co z kolei oznaczało wzrost spłat o 32% w porównaniu do 2016 roku.

Z powyższego widać, że grupa więcej inwestuje, niż osiąga spłat, dodatkowo uwzględniając działania BEST zmierzające do zaistnienia na rynku we Włoszech, zapotrzebowanie na kapitał ze strony spółki nie dziwi.

Wśród komunikatów BEST z ostatnich miesięcy możemy znaleźć następujące:

  • zawarcie 31.01.2018 roku aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK, zwiększającej kwotę kredytu z 24 do 50 mln zł i wydłużającej okres spłaty kredytu z 31.03.2018 na 28.02.2022 (ciekawostka, równo z planowanym wykupem obecnie oferowanych obligacji),
  • zawarcie 20.12.2017 roku aneksu do umowy pożyczki zawartej w 2015 roku z członkiem zarządu BEST. Termin spłaty przez BEST pożyczki (jej wartość to 29 mln zł) został prolongowany z 31.12.2017 roku na 30.06.2018 roku,
  • W grudniu 2017 roku prezes BEST Krzysztof Borusowski nabył akcje spółki za kwotę 43 tys. zł.

Widać zatem, że grupa dobrze postrzegana jest przez banki (zwiększenie kwoty kredytu), może również liczyć na wsparcie finansowe od akcjonariuszy. Wreszcie, prezes BEST wierzy w spółkę, dokupując jej akcje.

Obligacje BEST notowane na Catalyst

Na rynku Catalyst obecnie notowanych jest 16 serii obligacji BEST. Ich zapadalność waha się od 2 miesięcy (BST0418) do ponad 4,5 roku (BST0922), a rentowności brutto od niecałych 4 do ponad 6%. Poniżej wykres porównujący średnie rentowności BEST z GetBack i Krukiem:

Średnia rentowność brutto obligacji Kruka, BESTu i GetBacku
Średnia rentowność brutto obligacji Kruka, BESTu i GetBacku

Jak widać, średnia rentowność obligacji BEST znajduje się powyżej aktualnej oferty, zatem osoby aktywnie handlujące na Catalyst są w stanie upolować obligacje dające wyższą rentowność, niż w obecnej emisji. Szczegóły oczywiście zależą od aktualnej sytuacji na rynku i momentu zawarcia transakcji.

Obligacje BEST seria T2 – podsumowanie, opinia czy warto?

BEST uważam za solidnego przedstawiciela branży zarządzania wierzytelnościami. Obligacje spółki w zasadzie na stałe są w moim portfelu inwestycyjnym. W spółce cenię fakt, że rozwijając się pilnuje równowagi pomiędzy kapitałami własnymi, a zadłużeniem finansowym. Również dba o maksymalne wydłużanie zapadalności zobowiązań, co z kolei daje komfort w zarządzaniu bieżącą płynnością.

Dlatego aktualne oferowane obligacje spółki wydają się ciekawym wyborem dla osób, które budują swój portfel w oparciu o emisje publiczne. Natomiast osoby, które aktywnie działają na rynku Catalyst, są zapewne w stanie poszukać wyższej rentowności obligacji na rynku Catalyst. Oczywiście jak zawsze to do Czytelnika należy ostateczna decyzja, czy oferowane oprocentowanie jest adekwatne do ryzyka, a także decyzja, czy kupić obligacje w ofercie publicznej, czy szukać na rynku Catalyst obligacji oferujących wyższą rentowność.

[sgmb id=”1″]

Jeden komentarz - “Emisja obligacji BEST seria T2

  1. cj

    Kupiłem bst0121 poniżej nominału. co prawda tam jest +3,4 ale jednak rok krócej.

Skomentuj