Emisja obligacji zakończona. Zapisy złożyło w niej 216 Inwestorów na kwotę 12,1 mln zł. Zainteresowany nowymi emisjami? Zapraszam do Bazy Inwestorów.

Emisja obligacji GetBack seria PP6

Trwa kolejna, publiczna emisja obligacji GetBack. W ramach zatwierdzonego prospektu emisyjnego obligacji do kwoty 300 mln zł, GetBack wyemitował już papiery o łącznej wartości 244,3 mln zł, z tego 165 mln zł w ofercie kierowanej do inwestorów indywidualnych oraz 79 mln zł w ofercie kierowanej do instytucji finansowych. Tym razem spółka startuje po 15 mln zł.

Podstawowe parametry emisji obligacji GetBack – seria PP6:

Wartość emisji wynosi 15 mln zł, a wartość jednej obligacji to 100 zł.

Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M + 4,4%, co obecnie daje 6,12%. Marża ponad Wibor w porównaniu do poprzedniej emisji została podwyższona o 0,4 punktu procentowego. Natomiast wcześniej oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M + 4,2% (a na samym początku +4,4%). Wypłata odsetek następuje co 3 miesiące.

Obligacje zostaną wykupione po okresie 3,5 roku.

Zapisy na obligacje można składać w okresie 19.02 – 28.02.2018 roku. Termin zapisów może zostać skrócony w przypadku przekroczenia dostępnej puli obligacji. Przed zapisem na obligacje należy zapoznać się z prospektem emisyjnym i innymi dokumentami informacyjnymi, które znajdziesz na stronach internetowych GetBack w tym miejscu.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Banku Handlowego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Emisja obligacji GetBack – podsumowanie

Na bardzo interesujące mnie wyniki grupy GetBack za 2017 rok przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ukażą się one 30 kwietnia. Dotychczasowe dokonania spółki opisywałem na blogu, w tym miejscu znajduje się komplet informacji związanych z GetBack i jej obligacjami.

Z ciekawych informacji dotyczących spółki z ostatnich miesięcy warto wymienić:

  • Otrzymanie przez GetBack ratingu od Fitch Ratings na poziomie B+. Więcej o ratingach pisałem tutaj,
  • Podniesienie perspektywy ratingu przez S&P ze stabilnej do pozytywnej (sam rating pozostaje na poziomie B),
  • 9 lutego 2018 roku GetBack poinformował o podpisaniu z bankiem z siedzibą zagranicą dokumentu dotyczącego udzielenia podmiotowi z grupy GetBack finansowania do kwoty 300 mln zł. Spółka spodziewa się podpisania umów kredytowych wynikających z powyższego dokumentu w terminie 8 tygodni,
  • Spółka regularnie emituje i wykupuje kolejne emisje obligacji w ramach ofert prywatnych. Według prezesa Konrada Kąkolewskiego w samym 2017 roku GetBack wykupił obligacje o łącznej wartości 0,5 mld zł. Zazwyczaj oprocentowanie obligacji w ramach ofert prywatnych istotnie przewyższa oprocentowanie z publicznych emisji obligacji, o czym możesz przeczytać w tym wpisie na gazetagiełdowa.pl.

Na zakończenie przedstawiam wykres obrazujący porównanie publicznych emisji obligacji przeprowadzonych przez GetBack. Kolor niebieski, to oprocentowanie obligacji oferowane przez spółkę. Widać, jak w kolejnych emisjach oprocentowanie to ulegało obniżeniu, by w obecnej emisji powrócić do punktu wyjścia. Kolor pomarańczowy (?) to aktualna rentowność brutto (za Obligacje.pl, według cen zamknięcia z piątku 23.02.2018 roku). I tutaj widać, że aktualna rentowność obligacji przewyższa ich oprocentowanie, czyli ceny na Catalyst znajdują się poniżej nominału.

GetBack - porównanie oprocentowania i rentowności brutto publicznych emisji obligacji
GetBack – porównanie oprocentowania i rentowności brutto publicznych emisji obligacji

Co ciekawe, z publicznych emisji obligacji, aktualnie najwyższą rentowność oferuje seria najbliższa do wykupu, co nie do końca jest zgodne z teorią i efektywnością rynku (w teorii im dłuższy okres do wykupu tym większe ryzyko). Porównując również rentowność poszczególnych emisji obligacji, oprocentowanie obecnie oferowanej serii PP6 wydaje się ustawione na rozsądnym poziomie.

Dodaj komentarz