17 kwietnia 2018 roku wyniki za 2017 rok opublikowała Pragma Faktoring. Pora spojrzeć na nie z punktu widzenia obligatariusza, a tym razem także i akcjonariusza. Ten wpis będzie miał strukturę zbieżną z Raportem Rankingowym, który przygotowuję. Na samym końcu, w komentarzu, umieszczę link do pobrania karty spółki sporządzonej w ramach raportu.

Pragma Faktoring – informacje o spółce

Historia w skrócie

Pragma Faktoring to pierwotnie spółka Grupa Finansowa Premium założona w 2001 roku. Od 2007 roku notowana na GPW w Warszawie. 20 stycznia 2011 roku Pragma Inkaso nabyła większość akcji GF Premium i 2 miesiące później zmieniła jej nazwę na Pragma Faktoring. W 2017 roku Pragma Faktoring opublikowała nową strategię, w której kładzie nacisk na rozwój sprzedaży poprzez kanały online.

Podstawowa działalność

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług faktoringu. A właściwie było, bo obecnie mówimy nie tylko o faktoringu, ale o finansowaniu sektora MSP. Wg nowej strategii Pragma Faktoring jest skoncentrowana na finansowaniu sektora MSP, dostarcza kapitał obrotowy w sposób wygodny dla Klientów. Do dotychczasowego modelu sprzedaży faktoringu offline dołącza sprzedaż online (poprzez markę PragmaGO): faktoringu, mikrofaktoringu (do 250 tys. zł) i nanofaktoringu (do 50 tys. zł), a także (poprzez LeaseLink) leasingu dla MSP i pożyczek. Atutem spółki jest duża dywersyfikacja klientów, problemy pojedynczego nie wpływają istotnie na wyniki grupy.

Działalność internetowa realizowała jest poprzez markę PragmaGo, jest to wyodrębniony z Pragma Faktoring dedykowany zespół (od 2018 roku wyodrębniona część przedsiębiorstwa). W 2017 roku istotnie rósł udział sprzedaży leasingu i zbliżył się on do 15% całkowitej sprzedaży. Leasingiem można zapłacić w takich sklepach jak Saturn, Media Markt, RTV Euro AGD, Morele, czy Allegro. Dla spółki Lease Link grupa szuka kupca lub podmiotu który będzie współfinansował jej rozwój.

Pragma Faktoring nie wyklucza również rozpoczęcia (na bazie wypracowanych rozwiązań online) działalności poza Polską, czy akwizycji innych podmiotów.

Akcjonariat, zarząd, audytor

Prezesem zarządu Pragmy Faktoring jest Tomasz Boduszek, od początku (2002 rok) związany z grupą Pragma. Jest jednocześnie współwłaścicielem grupy Pragma Inkaso (poprzez podmiot Pragma Finanse, w którym udziały mają Rafał Witek (40%), Michał Kolmasiak (40%), Tomasz Boduszek (20%)). Największym akcjonariuszem Pragmy Faktoring jest właśnie Pragma Inkaso (87% udziałów). Audytorem spółki jest Grant Thornton, sprawozdanie finansowe za 2017 rok otrzymało opinię „bez zastrzeżeń”.

Pragma Faktoring – analiza wyników finansowych i wskaźników

2017 rok przyniósł istotny wzrost przychodów grupy. Co ważne miał on miejsce i w obszarze faktoringu (+25% r/r) i leasingu. Równie istotny jest fakt, że przy wzroście sprzedaży udało się spółce utrzymać rentowność sprzedaży na poziomie roku 2016.

 

Pragma Faktoring - przychody w tys. zł i rentowność sprzedaży
Pragma Faktoring – przychody w tys. zł i rentowność sprzedaży

Patrząc na poszczególne kwartały, widzimy jak w 2017 roku przychody ładnie rosły z kwartału na kwartał. W I półroczu 2017 roku mieliśmy natomiast do czynienia z pogorszeniem rentowności sprzedaży.

Pragma Faktoring - przychody w tys. zł i rentowność sprzedaży
Pragma Faktoring – przychody w tys. zł i rentowność sprzedaży

Spółka tłumaczyła to kosztami ekspansji swoich produktów (LeaseLink i PragmaGO) – wynagrodzenia dla nowych osób, szkolenia itp. i zapewniała, że w drugiej części 2017 roku marże ulegną poprawie. Jak widać obietnica została zrealizowana.

Jeżeli chodzi o miarę zysku EBITDA, to rok do roku, mimo istotnych wzrostów sprzedaży, mamy tylko niewielki progres:

Pragma Faktoring – EBITDA w tys. zł i rentowność EBITDA

A zysk netto notuje wręcz spadek z 4,1 do 3,2 mln zł. Przyczyną są ponownie 2 pierwsze kwartały roku 2017.

Pragma Faktoring - EBITDA w tys. zł i rentowność EBITDA
Pragma Faktoring – EBITDA w tys. zł i rentowność EBITDA

Wzrost sprzedaży pozwolił spółce zanotować lepsze wyniki w II połowie 2017 roku, jednak jak widać rentowność EBITDA nie powróciła do poziomów z 2016 roku. Przyczyną są rosnące koszty finansowe (ekspansja w znacznym stopniu finansowana jest długiem), a także wzrost odpisów na należności z tytułu faktoringu, leasingu, czy pożyczek. Spółka zapowiedziała również, że w związku ze zmianą MSR od 2018 roku będzie tworzyć rezerwy na straty oczekiwane w przyszłości, co pomniejszy kapitały własne 2018 roku o kwotę około 2,4 mln zł.

Tym niemniej utrzymanie obecnego poziomu rentowności przy rosnących przychodach powinno pozwolić spółce na generowanie coraz lepszych wyników w 2018 roku i kolejnych, czego zresztą zarząd spółki oczekuje: „Rok 2018 będzie udany”, „[…]dzięki technologii i usprawnionym procesom [grupa] jest gotowa na dalsze zwiększanie skali działania przy dużo mnie niż proporcjonalnym wzroście kosztów, co pozwala z optymizmem spojrzeć na perspektywy wyników Grupy na 2018 rok i kolejne lata.”

W analizie bilansu pod kątem obligacji sprawdzam jak wygląda płynność spółki i jakie środki pieniężne typowo trzyma na rachunkach (czyli jakie ma podejście do zarządzania finansami).

Pragma Faktoring - środki pieniężne w tys. zł i płynność bieżąca
Pragma Faktoring – środki pieniężne w tys. zł i płynność bieżąca

Jak widać, w przypadku Pragmy Faktoring spółka utrzymuje pewnie nadwyżki na rachunkach (wyskoki w górę, to zapewne efekty emisji obligacji), również wskaźnik płynności jest na bardzo dobrym poziomie. Warto podkreślić, że należności faktoringowe rotują 5-6 razy w roku, zatem w razie ewentualnych problemów z płynnością spółka jest w stanie stosunkowo szybko zgromadzić gotówkę.

Kapitały spółki rosną krok po kroku. Większy wzrost w IV kwartale 2017 to efekt emisji akcji, z której spółka pozyskała 3,2 mln zł.

Pragma Faktoring - kapitał własny w tys. zł i wskaźnik ogólnego zadłużenia
Pragma Faktoring – kapitał własny w tys. zł i wskaźnik ogólnego zadłużenia

Jak widać na powyższym wykresie, na przestrzeni 2 lat wskaźnik zadłużenia grupy wzrósł z 0,64 do 0,74. A Więc do poziomów, które zostawiają coraz mniej miejsca na nowy dług i dalszy intensywny rozwój.  Wzrost wskaźnika wynika z tego, że zobowiązania grupy rosną w szybszym tempie niż kapitały własne. Wzrost zobowiązań finansowych pokazuje poniższy wykres.

Pragma Faktoring - zobowiązania finansowe w tys. zł
Pragma Faktoring – zobowiązania finansowe w tys. zł

Jak widać, na przestrzeni 2 lat uległy one podwojeniu. Warto dodać, że w kowenanty emisji pozwalają spółce zadłużać się do poziomu 350 lub 400% kapitałów własnych, a obecnie poziom ten wynosi 250%. Zatem patrząc pod tym kątem, Pragma Faktoring ma jeszcze miejsce na wzrost zadłużenia, pytanie na ile pomniejszy to komfort obligatariuszy.

Spójrzmy jak szybko grupa jest w stanie spłacić swoje zadłużenie finansowe.

Pragma Faktoring - wskaźnik Dług netto / EBITDA
Pragma Faktoring – wskaźnik Dług netto / EBITDA

W 2016 roku grupa była w stanie spłacić swoje zadłużenie finansowe z EBITDA w okresie 7 lat, obecnie poziom ten sięga 10 lat (u konkurenta – AOW Faktoring – wynosi on 9 lat). Nie jest to komfortowy poziom. Na plus spółek faktoringowych działa to, że zadłużenie finansowe może być spłacane nie tylko z EBITDA, ale też po prostu ze zmniejszenia akcji faktoringowej (co jednak obniży przychody i zyski i koło się zamyka). Dodam jeszcze, że większość zadłużenia ma długoterminowy charakter (przypada do spłaty w latach 2020 – 2030), co jest dodatkowym atutem.

Pragma Faktoring – akcje na GPW w Warszawie, kapitalizacja, wskaźnik Cena / Zysk

Kapitalizacja Pragmy Faktoring prezentuje się następująco:

Pragma Faktoring - kapitalizacja giełdowa, źródło: stooq.pl
Pragma Faktoring – kapitalizacja giełdowa w mln zł, źródło: stooq.pl

Jak widać, od drugiej połowy 2016 możemy mówić o ładnym trendzie wzrostowym. Przy aktualnym kursie akcji 19,5 zł wskaźnik Cena / Zysk dla Pragmy Faktoring wynosi niecałe 17. Jeżeli spółka utrzyma wyniki prezentowane w II półroczu to niebawem (za kolejne II kwartały) wskaźnik ten spadnie do 10, co dla mnie jest poziomem wyjściowym do zastanawiania się nad inwestycją w akcje danej spółki.

Zakładając dalszy rozwój można by ostrożnie zakładać, że jest szansa na obniżenie tego wskaźnika, czyli dalszy wzrost kursu akcji spółki. Jest też aktywo mogące potencjalnie wygenerować dodatkowy zysk, czyli LeaseLink.  Z drugiej strony jak widać z „obligacyjnej” części analizy aż tak dużo miejsca na nowy dług (czyli dalszy agresywny rozwój) grupa nie posiada, co stwarza ryzyko rozwodnienia kapitału poprzez emisję akcji.

Pragma Faktoring – podsumowanie

Przedstawiłem wyniki spółki w oparciu o wykresy i wskaźniki, które stosuję w raporcie rankingowym. Wkrótce w komentarzu umieszczę link do karty spółki sporządzonej w ramach raportu.

W samym raporcie spółka wypada raczej przeciętnie. W porównaniu do innych firm z Catalyst (z raportu) jest stosunkowo niewielka (kapitały i przychody), dość mocno zadłużona (choć to specyfika branży). Nie należy również do liderów rynku, nie posiada zaplecza sprzedażowego i kapitałowego w postaci instytucji finansowej. Tym większy szacunek dla zarządu spółki, że udało się w takich okolicznościach zbudować ciekawy podmiot.

Wśród zalet Pragmy Faktoring można wymienić dobrą rentowność prowadzonej działalności (rentowność sprzedaży), czy też (wbrew poziomowi zadłużenia) niezłą płynność, czy elastyczność w generowaniu gotówki. Dodatkowym plusem jest zapadalność długu obligacyjnego: nic nie zapada w 2018 roku, 20 mln zł we wrześniu 2019, a większa część przypada na lata 2020 i 2021. [sgmb id=”1″]

Na koniec przypomnienie, że poniższy wpis nie ma charakteru rekomendacji inwestycyjnej (patrz stopka bloga).5 komentarzy - “Pragma Faktoring – analiza wyników 2017 roku

 1. guset

  cos dzisiaj mocne spadki na BST0421. masz może pomysl co się dzieje? oby nie było tu tak jak na GBK bo mam sporo tego emitenta… :/

 2. To jest wpis odnośnie PRF, ale:
  * BEST na koniec 2017 roku miał 96 mln zł gotówki,
  * w Q1 2018 wyemitował obligacje za 30 mln zł,
  * nie zakupił nowych pakietów wierzytelności.
  Na koniec kwartału musiał mieć mnóstwo gotówki (bo są jeszcze spłaty).
  Teraz (30.04) ma do spłaty 45 mln zł z obligacji i w październiku 50 mln zł. Na to wydaje się, że środki spokojnie ma, nawet przy nie emitowaniu nowych emisji (ma też kredyt bankowy, ale tu zakładam przedłużenie).
  Do tego BEST ma rozsądnego prezesa, który w razie potrzeby udziela spółce pożyczek i akcje Kredyt Inkaso warte aktualnie na rynku 76 mln zł. W mojej ocenia aktualna reakcja rynku jest zbyt silna w stosunku do ewentualnego wzrostu ryzyka na tej spółce.

 3. Best – z tego co napisałeś powyżej sytuacja spółki wygląda rewelacyjnie. Tak więc najlepiej korzystać z okazji i dokupywać obligacje Besta 🙂
  Pytanie: dlaczego Twoim zdaniem Best nie korzysta z okazji i skupuje swoich obligacji z Catalyst?

 4. Darek,

  Wojciech.
  Po spadkach, obligacje Bestu osiągają w porywach ok. 8-9 % brutto. To jeszcze nie jest atrakcyjna rentowność dla spółki windykacyjnej aby skupować własne obligacje.

  Pozdrawiam,

 5. Z tego co napisałem wynika, że moim zdaniem nie będą mieli problemów z wykupem obligacji w 2018 roku 🙂 . Im dalej tym oczywiście niepewność się zwiększa.
  Dokładnie, jeżeli rentowność zaangażowanego kapitału jest wyższa niż 8-9% rentowności obligacji to nie ma sensu wycofywać kasy z biznesu na wykup obligacji.

Skomentuj