Emisja serii D zakończona w dniu 04 czerwca.

21 maja ruszają zapisy dla inwestorów indywidualnych na obligacje serii D spółki PKN ORLEN. Jest to (pod względem przychodów) największa firma w Polsce, największa firma w Europie Środkowej i jedyna z Polski firma na liście 500 największych firm Świata (454 miejsce w 2016 roku w raporcie Fortune).

W tym wpisie najpierw zaprezentuję parametry emisji obligacji, a następnie zaprezentuję samą grupę.

PKN ORLEN – warunki emisji obligacji serii D

Poniżej omawiam parametry finansowe emisji obligacji, harmonogram oferty oraz podaję informacje, gdzie można kupić obecnie emitowane obligacje korporacyjne spółki.

Parametry finansowe obligacji PKN ORLEN

Parametry oferowanych obligacji prezentują się następująco:

 • Oprocentowanie: zmienne, oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,2%,
 • Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych,
 • Wykup obligacji nastąpi po upływie 4 lat. Dzień emisji przewidziany jest na 19 czerwca 2018 roku, zatem dzień wykupu na 19 czerwca 2022 roku,
 • Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł, a wartość całej oferty wynosi 200 mln zł,
 • Cena emisyjna na dzień 21 maja 2018 roku wynosi 100 zł, a następnie każdego dnia rośnie o około 1 grosz (wraz z naliczanymi odsetkami),
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Spółce nie przysługuje prawo wcześniejszego wykupu obligacji.

W tym miejscu zapoznasz się ze szczegółami oferty na stronach PKN ORLEN.

Obligacje PKN ORLEN serii D, harmonogram oferty

Harmonogram oferty obligacji wygląda następująco:

 • Termin rozpoczęcia zapisów: 21 maja 2018 roku, jest to również pierwszy dzień odsetkowy,
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 4 czerwca 2018 roku (termin może zostać skrócony w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów),
 • Termin przydziału obligacji: 6 czerwca 2018 roku,
 • Przewidywany dzień emisji: 19 czerwca 2018 roku,
 • Dzień ostatecznego wykupu: 19 czerwca 2022 roku.
 • Przewidywany dzień dopuszczenia obligacji do obrotu: 27 czerwca 2018 roku.

Zwracam uwagę, że okres emisji zostanie skrócony w przypadku, gdy zapisy przekroczą dostępną pulę obligacji. Moim zdaniem należy się liczyć z tym, że stanie się to bardzo szybko. 

W tym miejscu zapoznasz się ze szczegółami oferty na stronach PKN ORLEN.

Emisja obligacji PKN ORLEN – gdzie kupić obligacje

Obligacje serii D oferowane są przez Dom Maklerski Banku PKO BP. Jeżeli posiadasz rachunek IKE lub IKZE w tej instytucji, możliwy jest również zakup obligacji na konto IKE lub IKZE. Obligacje można również kupić za pośrednictwem rachunku rejestrowego (dla obligacji skarbowych) i zdeponować je w swoim biurze maklerskim.

Informacje o grupie PKN ORLEN

Sytuację finansową grupy PKN ORLEN przedstawiłem przy okazji wpisu o emisji obligacji serii C. W tym wpisie postanowiłem Wam nieco przybliżyć strukturę i działalność całej grupy.

W swojej działalności grupa PKN ORLEN wyróżnia 3 segmenty działalności.

Segment Downstream

Na ten segment składają się rafinerie przerabiające ropę. Jest ich łącznie sześć, 3 znajdują się w Polsce (Płock, Trzebinia, Jedlicz), 2 w Republice Czeskiej (Litvinov, Kralupy) i 1 na Litwie w Możejkach. Maksymalna zdolność przerobu ropy wynosi 35,2 mt/r (miliona ton na rok), w tym: 16,3 mt/r dotyczy Rafinerii w Płocku, 10,2 mt/r w Możejkach i 8,7 mt/r w Czechach. W 2017 roku wykorzystanie mocy przerobowych w grupie wynosiło 94% wobec 86% rok wcześniej.

Udział PKN ORLEN w rynku hurtowym paliw wynosi dla benzyny 63% w Polsce, 65% w Czechach i 68% na Litwie.

Grupa posiada długoterminowe kontrakty na zakupy ropy z Rosneft, Tatneft i Saudi Aramco, które zabezpieczają ok. 80% rocznego przerobu ropy.

Drugim znaczącym obszarem segmentu Downstream jest Petrochemia. Grupa PKN ORLEN stanowi największą firmę petrochemiczną w Europie Środkowej, a jej kluczowym aktywem jest grupa Anwil, producent tworzyw sztucznych i nawozów.

W tym segmencie znajduje się również obszar Energetyki.

Segment Detal

To oczywiście stacje paliw. Jest ich (według stanu na styczeń 2018 roku) 2.783, w tym 1.776 w Polsce (udział w rynku 34%), 581 w Niemczech (6%), 401 w Czechach (20%) i 25 na Litwie (4%).

Grupa posiada 1.793 punktów Stop Cafe, w tym: 1.571 w Polsce (włączając 180 O!SHOP), 199 w Czechach i 23 na Litwie.

Na koniec 2017 roku PKN ORLEN posiadał 0,7 mln aktywnych klientów FLOTA oraz 3,7 mln aktywnych klientów VITAY.

A z ciekawostek, to ORLEN na sprzedaży samych hot-dogów osiąga większe przychody, niż niejedna spółka z Catalyst z całej swojej sprzedaży. W 2017 roku grupa sprzedała 46,8 mln hot-dogów (1,5 na sekundę) i 11,2 mln litrów kawy.

Segment Wydobycie

Grupa rozwija także segment wydobycia ropy i gazu. Złoża znajdują się w Polsce i w Kanadzie. Na chwilę obecną wpływ wydobycia na wyniki grupy jest nieznaczny.

Wpływ segmentów na wyniki grupy

Na podstawie wyników za I kwartał 2018 roku: Segment Downstream wygenerował 1,5 mld zł EBITDA, Segment Detal 0,46 mld zł, a wydobycie 68 mln zł.

Obligacje PKN ORLEN seria D – podsumowanie

Przeprowadzona niedawno, na identycznych warunkach, emisja obligacji serii C okazała się sukcesem. Już pierwszego dnia nastąpiło przekroczenie oferowanej puli obligacji i konieczna okazała się redukcja zapisów.

Wydaje się, że emisja obligacji serii D również może być interesująca dla inwestorów z rynku obligacji. Oprocentowanie WIBOR 6M + 1,2%, to o 0,2 punktu procentowego więcej niż w ubiegłorocznych emisjach obligacji. A warto zauważyć, że poprzednie serie (PKN0921 i PKN1222) notowane są na rynku Catalyst powyżej nominału.

W tym miejscu zapoznasz się ze szczegółami oferty na stronach PKN ORLEN.[sgmb id=”1″]

3 komentarzy - “Emisja obligacji PKN ORLEN – seria D

 1. Andrew

  Kiedy obligacje serii C można będzie zobaczyć u siebie na rachunku? Trochę już się niecierpliwie

 2. Napisałem komentarz pod poprzednim wpisem (o emisji C), że jutro będą 🙂 . Pozdrawiam

 3. Wojciech

  Ukazał się raport bieżący: Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii D; 06-06-2018 Nr 67 / 2018.
  Czytam go tak: do dnia 4 czerwca do wyczerpania puli 2mln obligacji zabrakło zapisów na ok. 170.000 sztuk obligacji. 4 czerwca ktoś zdecydował się na dopchnięcie emisji kolanem.

Skomentuj