Wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku opublikowała spółka PCC Rokita. A ponieważ mam i akcje i obligacje spółki, co roku jeżdżę na Dzień Inwestora organizowany przez spółkę, to z uwagą tym wynikom się przyglądam. Pierwszy kwartał bieżącego roku nie rozczarował, wręcz przeciwnie wyniki z punktu widzenia akcjonariusza oceniam bardzo pozytywnie. Oddajmy głos spółce:

Źródłem bardzo dobrych rezultatów były wyniki działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych Grupy. W segmencie Chloropochodne przyczyną wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in. z powodu sprzyjającej koniunktury i optymalizacji produkcji. Segment wypracował wzrost EBITDA o 131% wobec I kwartału roku 2017. W segmencie Poliuretany sytuację kreowały wyższe ceny polioli. EBITDA segmentu w I kwartale 2018 roku wzrosła o 41% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wiele razy już na blogu pisałem o konsekwentnym prowadzeniu biznesu przez PCC Rokita. W szczególności o zwiększaniu w sprzedaży udziału produktów specjalistycznych (wysoko marżowych), a także konsekwentnym inwestowaniu w moce produkcyjne. Tym razem spółce pomaga jeszcze dobra koniunktura na rynku, a także:

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że europejscy producenci alkaliów musieli dokonać zmiany technologii produkcji do końca 2017 roku. Grupa PCC Rokita dokonała tej konwersji dużo wcześniej, już w 2015 roku. Obecnie pozwala to Spółce na intensyfikację sprzedaży w sytuacji, gdzie część producentów zrezygnowała z konwersji.

PCC Rokita – wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

Pora zatem na przegląd finansów spółki w ujęciu kwartalnym. Zaczynamy od przychodów ze sprzedaży i marży na sprzedaży:

PCC Rokita, przychody ze sprzedaży i rentowność zysku brutto
PCC Rokita, przychody ze sprzedaży i rentowność zysku brutto

Pierwszy kwartał, to rekordowy przychód ponad 360 mln zł. Nie dość, że rekordowy, to jeszcze osiągnięty przy utrzymaniu bardzo wysokiej marży. To musi się dobrze skończyć.

Pisząc „skończyć”, mam na myśli zysk wypracowany przez spółkę. Spójrzmy na zyski EBITDA (definicja tutaj), a także rentowność EBITDA:

PCC Rokita, EBITDA w tys. zł i rentowność EBITDA (prawa skala)
PCC Rokita, EBITDA w tys. zł i rentowność EBITDA (prawa skala)

W zasadzie tylko 2 razy spółka zanotowała lepsze wyniki EBITDA i było to na koniec IV kwartału 2016 i 2017 roku. W tych okresach (zwłaszcza w IV kwartale 2016 roku) Rokita notowała wysokie jednorazowe zyski, stąd nie do końca możemy w tym obszarze porównywać rentowność. Poza tymi kwartałami, jak widać, rentowność EBITDA jest najwyższa za okres ostatnich 2 lat.

Myślę, że akcjonariusze mogą być usatysfakcjonowani z wyników grupy, ja jestem. Warto dodać, że grupa cały czas inwestuje w moce produkcyjne, a także pomału i rozważnie działa nad uruchomieniem produkcji na rynkach azjatyckich. To może być w przyszłości dodatkowy motor wzrostu wyników (ale oczywiście nie musi).

Pora spojrzeć na pozycje interesujące obligatariuszy, czyli bilans grupy.

Najpierw gotówka i płynność:

PCC Rokita, Środki pieniężne i płynność bieżąca
PCC Rokita, Środki pieniężne i płynność bieżąca

Gotówki zaskakująco mało, jak na wypłatę na początku maja 165 mln zł dywidendy. Jednak nie było słychać o problemach z wypłatą (ja też otrzymałem), a zatem należy zakładać, że w ciągu miesiąca dodatkowa gotówka się w kasie pojawiła. W jaki sposób? Jak widać powyżej, na koniec marca PCC Rokita cechował wyjątkowo wysoki poziom wskaźnika bieżącej płynności. Mówiąc po ludzku w grupie wzrósł poziom należności wobec dostawców (+40 mln zł do 31.12.2017), a spadł poziom zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców (-30 mln zł). Daje to łącznie „zamrożonych” 70 mln zł. Być może w kwietniu sytuacja się odwróciła, należności zostały zamienione na gotówkę, a zobowiązania wzrosły. W kwietniu również PCC Rokita uplasowała obligacje o wartości 20 mln zł.

Tak czy owak, sytuacja grupy w zakresie płynności i środków finansowych wydaje się być pod kontrolą.

W zakresie zadłużenia finansowego wraz ze wzrostem skali działalności spółki obserwujemy zwiększające się saldo zadłużenia z tytułu obligacji i kredytów:

PCC Rokita, zobowiązania finansowe w tys. zł
PCC Rokita, zobowiązania finansowe w tys. zł

Zadłużenie finansowe netto wzrosło z 325 mln zł na koniec marca 2016 do blisko 0,5 mld zł dwa lata później. Czy jest się czym niepokoić?

Wydaje się, że nie. Jak widać z poniższego wykresu, stopniowo rosną też kapitały spółki (na dzień 30.06.2018 spadną ze względu na wypłatę dywidendy, ale część zysków jest pozostawiana w spółce):

PCC Rokita, kapitał własny i wskaźnik ogólnego zadłużenia
PCC Rokita, kapitał własny i wskaźnik ogólnego zadłużenia

I w efekcie wskaźnik zadłużenia tradycyjnie na koniec I kwartału plasuje się w rejonach 0,5. Czyli firma po połowie finansuje się kapitałami własnymi i zobowiązaniami. Jest to wartość, która na pewno nie daje powodów do niepokoju.

Nie inaczej sprawa wygląda z możliwościami spłaty zadłużenia, które niezmiennie może zostać spłacone w czasie poniżej 2 lat.

PCC Rokita, wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA
PCC Rokita, wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA

To bardzo dobry wyniki, nieczęsto spotykany wśród spółek z Catalyst.

Akcje PCC Rokita, kapitalizacja

Patrząc na systematycznie poprawiające się wyniki spółki i wypłacaną co roku wysoką dywidendę, nie dziwi systematyczny wzrost kursu akcji spółki:

PCC Rokita, kurs akcji od debiutu
PCC Rokita, kurs akcji od debiutu

Kapitalizacja grupy to już blisko 2,2 mld zł. Zysk netto za ostatnie 4 kwartały wynosi 214 mln zł, a zatem wskaźnik cena / zysk wynosi około 10. Inwestując w akcje, jest to dla mnie poziom neutralny. Jeżeli zakładam, że spółka będzie poprawiać wyniki, to jest to dobre miejsce do zakupu akcji, jeżeli zakładam pogorszenie, do ich sprzedaży. Mam nadzieję, że konsekwentnie realizowany program inwestycyjny (wzrost mocy przerobowych) plus specjalizacja plus rozwój biznesu w Azji nadal dają potencjał do wzrostu wyników PCC Rokita.

PCC Rokita – podsumowanie

Pierwszy kwartał 2018 roku nie przynosi niepokojących tendencji w zakresie biznesu i wyników PCC Rokita. Wręcz przeciwnie, akcjonariusze spółki mogą być zadowoleni z wyników i życzyć sobie utrzymania tendencji. Obligatariusze również na dziś nie mają powodów do obaw. Biznes i finanse spółki cały czas prowadzone są w sposób zrównoważony.[sgmb id=”1″]Skomentuj