Poniżej zamieszczam informację prasową dotyczą listu obligatariuszy GetBack skierowanego do wierzycieli zabezpieczonych, czyli banków, zachęcający te instytucje do rezygnacji z zabezpieczeń dla udzielonych GetBack kredytów.

Chyba każdy z banków w ramach swojej działalności prowadzi działania związane z CSR (corporate social responsibility) – czyli odpowiedzialność społeczna biznesu. Powstają nawet Rankingi Odpowiedzialnych Firm, których celem jest motywacja dla spółek do dalszego rozwoju tego obszaru. W kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy w 2018 roku zwyciężyły następujące instytucje: Bank BGŻ BNP Paribas, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK (źródło).

Zdaję sobie sprawę, że biznesowo trudno może być na zarządzie (lub przed zagranicznymi właścicielami) uzasadnić rezygnację zabezpieczeń, ale biorąc pod uwagę skalę i wyjątkowość problemu, może właśnie ścieżka społecznej odpowiedzialności biznesu odegra rolę, do której została przeznaczona.

Pełna treść informacji prasowej związanej z listem otwartym obligatariuszy do wierzycieli zabezpieczonych:

Obligatariusze Getback do banków: przystąpienie wierzycieli zabezpieczonych do układu to większa szansa przetrwania Spółki i test z zakresu uczciwości i społecznej odpowiedzialności branży finansowej

 „Szanowni Państwo, czy naprawdę uważacie, że układ, w którym to wyłącznie my – obligatariusze indywidualni – ponosimy cały koszt restrukturyzacji spółki GetBack będzie sprawiedliwy?” – pytają obligatariusze niezabezpieczeni  GetBack S.A. z Porozumienia Obligatariuszy http://pogetback.pl/ w opublikowanym w weekend 22-23 września br. liście otwartym, adresowanym do prezesów i zarządów siedmiu banków: Alior Bank, Getin Noble Bank, mBank, Raiffeisen Bank Polska, BGŻ BNP Paribas, Idea Bank i Haitong Bank. Obligatariusze niezabezpieczeni apelują do banków – instytucjonalnych wierzycieli zabezpieczonych spółki GetBack – o solidarne i dobrowolne przystąpienie do układu i zgodę na częściową redukcję wierzytelności w interesie całego szeroko rozumianego rynku finansowego.

Zwracają przy tym uwagę, że olbrzymia strata i towarzysząca jej dziura płynnościowa wykazana w ostatnim sprawozdaniu finansowym GetBack za 2017 r., w relatywnie niewielkim stopniu zostały spowodowane poprzez samo przestępcze wyprowadzenie majątku ze Spółki, zaś w zdecydowanej większości (kwoty rzędu setek milionów złotych) są rezultatem ‘wytransferowania’ przez uprzedni zarząd GetBack środków finansowych do różnych instytucji systemu finansowego. Transfer środków miał przy tym wiele postaci: poprzez zapłatę wygórowanych, nierynkowych kwot za nabywane przez Spółkę pakiety wierzytelności, jak i sowite opłaty i prowizje, związane między innymi z dystrybucją obligacji przez podmioty rynku finansowego. W efekcie, wiele instytucji finansowych w sposób istotny wzbogaciło się na działalności spółki GetBack kosztem tych, którzy tak naprawdę Spółkę finansowali, czyli obligatariuszy indywidualnych.

Jak przekonują obligatariusze indywidualni, zgoda wierzycieli zabezpieczonych na objęcie redukcją ich wierzytelności, zwiększająca szansę na udaną restrukturyzację spółki GetBack, ma sens ekonomiczny także dla banków, mimo iż spowoduje jednorazowe zmniejszenie ich zysków netto. Upadłość spółki GetBack jest niekorzystna także dla wierzycieli zabezpieczonych, w jej przypadku bowiem, zabezpieczenia wierzytelności mogą okazać się warte dużo mniej niż ich historyczne wyceny. „Dla nas układ z obecnymi propozycjami układowymi jest bliski temu, co możemy otrzymać w przypadku upadłości likwidacyjnej Spółki, dla Was przystąpienie do układu może okazać się bardziej korzystne niż dopuszczenie do tego, aby Spółka upadła” – piszą w liście do Zarządów banków.

Sprawa GetBack ma też dla branży finansowej inny, nie mniej istotny wymiar wizerunkowy. „Kryzys wizerunkowy i utrata zaufania, przyniosła już wymierne straty poszczególnym bankom oraz TFI zaangażowanym we współpracę z GetBack” – piszą obligatariusze. Ich zdaniem, rozmowa o GetBack to rozmowa o etyce i odpowiedzialności społecznej biznesu, w tym o uczciwości biznesowej, odpowiedzialnej sprzedaży i zaufaniu do banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i innych instytucji rynku finansowego. To rozmowa o tym, czy pozostaną one „instytucjami zaufania publicznego” i czy w przyszłości klient powierzy im swoje pieniądze.

Do apelu obligatariuszy z Porozumienia Obligatariuszy GetBack S.A. przyłączyli się także akcjonariusze spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji, publikując list na forach internetowych. Pełną treść listu znaleźć można na stronie Porozumienia Obligatariuszy GetBack S.A. http://pogetback.pl/

Głosowanie nad układem w ramach prowadzonego obecnie przyspieszonego postępowania układowego GetBack S.A. w restrukturyzacji zaplanowano na 9 października br.  Aktualnie powołana w postępowaniu przez sąd Rada Wierzycieli i obecny Zarząd Spółki prowadzą rozmowy z wierzycielami zabezpieczonymi odnośnie przystąpienia do układu.

Skomentuj