Rozpoczął się sezon wyników rocznych spółek, a za chwilę zacznie się szczyt sezonu i zrobi się gorąco. Na dziś jest jeszcze chwila spokoju i w tym spokoju możemy przyjrzeć się raportowi finansowemu spółki Ronson. Kurs akcji spółki z ostatnie 12 miesięcy spadł o 32%, sprawdzimy zatem czy jest czego się obawiać w kontekście obligacji korporacyjnych.

Ronson – informacje o spółce

Obecna nazwa spółki to Ronson Development SE. Spółka została utworzona dnia 18 czerwca 2007 roku pod nazwą Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie. W dniu 6 kwietnia 2018, zmianie uległa nazwa spółki i nastąpiło przekształcenie Spółki w Spółkę Europejską (SE). 14 września 2018 roku akcjonariusze spółki zatwierdzili decyzje o przeniesieniu siedziby z Holandii do Polski. W dniu 31 października 2018 roku nastąpiło przeniesienie siedziby spółki do Polski.

Jednakże jako grupa, Ronson działa na rynku polskim już od 2000 roku. Od 2007 roku Ronson notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jej obecna wartość rynkowa (kapitalizacja) wynosi około 140 mln zł.

Przedmiotem działalności grupy (poprzez spółki zależne) jest budowa i sprzedaż mieszkań, głównie bloków, dla odbiorców indywidualnych na rynku polskim. Grupa działa głównie w Warszawie, a także we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Model biznesowy Ronson jest typowy dla deweloperów – od zakupu ziemi (bank ziemi), aż do finalnej sprzedaży gotowych mieszkań.

„Produkcja” i sprzedaż spółki jest stabilna. W 2018 r. spółka sprzedała 773 lokale, w 2017 r. 815 lokali, a w 2016 r. 821 lokali. Plany na 2019 rok zakładają sprzedaż i przekazanie klientom około 800 lokali. Grupa posiada bank ziemi pozwalający wybudować około 5.000 lokali, a więc jest całkiem nieźle zabezpieczona na kolejne lata.

Głównym akcjonariuszem spółki (66% akcji) jest A. Luzon Development, spółka założona w 1961 r. i notowana na giełdzie w Tel Avivie, jeden z wiodących deweloperów i firm budowlanych w Izraelu. W akcjonariacie znajdziemy też kilka OFE. Prezesem (od listopada 2017) jest Nir Netzer. Audytorem jest Ernst & Young, raport za 2018 rok otrzymał opinię „bez zastrzeżeń”.

Ronson – przychody i zyski

Przychody spółki w 2018 roku wzrosły o 27% do roku poprzedniego. Spółce udało się zachować marżę na sprzedaży na poziomie 2017 roku, zatem rosnące koszty podwykonawców nie dokonały jakiś szkód w rachunku wyników spółki.

Ronson, przychody w tys. zł i rentowność zysku brutto na sprzedaży
Ronson, przychody w tys. zł i rentowność zysku brutto na sprzedaży

Warto jednak zauważyć, że marża na sprzedaży do imponujących nie należy, a wygląda na to, że na projektach w Poznaniu i Szczecinie spółka notuje wręcz straty.

Wysoka sprzedaż (i zyski) w 2016 roku, to efekt zdarzenia jednorazowego:  sprzedaży całego projektu akcjonariuszowi.

Chociaż poszczególne kwartały potrafią się znacząco różnić od siebie, w zależności od liczby przekazywanych lokali i projektów, to w skali poszczególnych lat sytuacja spółki wygląda stabilnie (nie licząc zdarzenia jednorazowego w 2016 roku).

Ronson, zyski w tys. zł
Ronson, zyski w tys. zł

Ronson „wyciąga” rocznie kilkanaście mln zł zysku netto. Rentowność EBITDA (z wyjątkiem roku sprzedaży całego projektu akcjonariuszowi) też wygląda w miarę stabilnie.

Na 2019 rok Ronson planuje podobną do lat poprzednich sprzedaż i przekazania lokali. Z kolei duży bank ziemi pozwala mieć nadzieję na w miarę stabilne i spokojne kolejne lata.

Plany na 2019 rok, źródło: prezentacja spółki
Plany na 2019 rok, źródło: prezentacja spółki

Ronson – sytuacja bilansowa

Pozycja gotówkowa i w zakresie płynności spółki wygląda bardzo fajnie. Na koniec 2018 roku spółka posiadała na rachunkach ponad 100 mln zł.

Ronson, środki pieniężne i płynność bieżąca
Ronson, środki pieniężne i płynność bieżąca

Nie licząc zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek (154 mln zł) zobowiązania krótkoterminowe spółki wynosiły 65 mln zł, a więc znacznie poniżej posiadanej gotówki.

Zadłużenie finansowe spółki jest w miarę stabilne w czasie, dług netto na koniec 2014 roku wyniósł 142 mln zł. Zadłużenie finansowe netto stanowi zaledwie 40% kapitałów własnych spółki.

Ronson, zadłużenie finansowe w tys. zł
Ronson, zadłużenie finansowe w tys. zł

Zdecydowana większość zadłużenia finansowego spółki (205 mln zł z 243 mln zł ogółem) to wyemitowane obligacje korporacyjne. Zapadalność obligacji wygląda na rozsądnie rozłożoną w czasie:

Ronson - zapadalność obligacji. Źródło: prezentacja spółki
Ronson – zapadalność obligacji. Źródło: prezentacja spółki

Co mi się podoba w spółce pod kątem obligacji, to duża ostrożność w prowadzeniu biznesu. Ronson posiada bank ziemi, na którym mógłby wybudować blisko 5 tysięcy lokali, jednak nie porywa się na takie przedsięwzięcie, nie ryzykuje zaangażowania w jednym momencie większych środków, a działa stabilnie i przewidywalnie. Może i przez to osiąga mniejsze marże i zyski, ale minimalizuje ryzyko „przeinwestowania”. Przy okazji, wartość banku ziemi to, można powiedzieć, taka dodatkowa „polisa” dla obligatariuszy. Z nawiązką pokrywa wyżej opisywane zadłużenie finansowe.

Ronson - podział zapasów, źródło: prezentacja spółki
Ronson – podział zapasów, źródło: prezentacja spółki

Kapitały własne są na w miarę stabilnym poziomie, nie rosną ze względu na fakt, że spółka wypłaca dywidendy. W ostatnim roku wzrósł wskaźnik zadłużenia, jednak nadal znajduje się na rozsądnych poziomach, a także jego wzrost związany jest z większymi zobowiązaniami z tytułu otrzymanych zaliczek na lokale (154 mln zł na koniec 2018 roku vs 102 mln rok wcześniej).

Ronson, kapitał własny i wskaźnik zadłużenia
Ronson, kapitał własny i wskaźnik zadłużenia

Dług netto w relacji do EBITDA mógłby być nieco niższy:

Ronson, dług netto / EBITDA
Ronson, dług netto / EBITDA

Jednak w przypadku Ronson nie ma to aż takiego znaczenia, grupa posiada zarówno duże płynne aktywa (gotówkę) jak i rezerwę (bank ziemi) i to właśnie bardziej w kontekście płynności, niż rentowności spółkę oceniam.

Akcje Ronson na giełdzie

Kurs akcji spółki zanotował spory zjazd za ostatnie 12 miesięcy.

Patrząc na wyceny dochodowe wygląda, że kurs akcji dobrze oddaje wartość spółki. Wskaźnik Cena / Zysk znajduje się na poziomie 10. Natomiast obecna kapitalizacja spółki na GPW wynosi zaledwie 0,4 jest wartości księgowej, dużo niżej niż u innych firm z branży (Lokum = 0,98, Dom Development = 1,93).


Inwestujesz w akcje? Dołącz do nas na Portalu Analiz. Same konkrety, co tydzień analiza kolejnej ciekawej spółki, analizy po wynikach na forum, czat i artykuły edukacyjne.


Ronson – podsumowanie, obligacje notowane na Catalyst

Gwiazdą rynku akcji nie da się spółki określić, chociaż wydaje się, że patrząc pod kątem majątkowym ma spory potencjał do wzrostu.

Natomiast, patrząc pod kątem zadłużenia, wyemitowanych obligacji i perspektyw ich obsługi raczej niespecjalnie jest co spółce zarzucić. No i chyba rynek to dyskontuje, bo rentowności obligacji Ronson notowanych na Catalyst nie należą do specjalnie wysokich. A do tego ich płynność nie rzuca na kolana.

Ronson, rentowność brutto obligacji i okres do wykupu. Za gpwcatalyst.pl
Ronson, rentowność brutto obligacji i okres do wykupu. Za gpwcatalyst.pl

RON0220 to cena z historycznej transakcji, obecnie nie ma tak atrakcyjnych ofert. RON0521 zabezpieczone są hipoteką, stąd niższa rentowność.

Jak widać rynkowi prawie „wszystko jedno” czy obligacje Ronson zapadają za rok czy za 3 lata, zmiana okresu do wykupu nie niesie istotnego wzrostu rentowności.

Podsumowując, obligacje Ronson nie zapewniają wysokiej rentowności, ani dużej płynności na Catalyst. Jednak fakt, że spółka działa stabilnie, przewidywalnie i ma duże rezerwy finansowe plus bank ziemi, może czynić jej obligacje ciekawą propozycją dla niektórych inwestorów.

[sgmb id=”1″]

Skomentuj