Trwająca emisja obligacji PCC Rokita (parametry emisji znajdziesz w tym wpisie) jest okazją do zaprezentowania wyników grupy za 2018 rok. Rokita była często opisywana na blogu więc tym razem nie będę zagłębiał się w prezentację grupy – odsyłam do poprzednich wpisów (tutaj wszystkie, a tutaj z opisem działalności grupy) lub do prezentacji spółki przygotowanej w ramach trwających zapisów na obligacje. W tym wpisie najpierw omówię wyniki grupy patrząc na liczby, a następnie przedstawię kilka zdań komentarza do wyników.

PCC Rokita – przychody i zyski

Debiut giełdowy zdecydowanie posłużył grupie. Patrząc na przychody ze sprzedaży i rentowność tej sprzedaży co roku notujemy fajne wzrosty:

PCC Rokita - przychody roczne w tys. zł
PCC Rokita – przychody roczne w tys. zł

Patrząc na poszczególne kwartały widać, że wzrosty nie są efektem zdarzeń jednorazowych, a konsekwencją rozwoju grupy, trend wzrostowy przychodów jest wyraźnie widoczny:

PCC Rokita - przychody kwartalnie, w tys. zł
PCC Rokita – przychody kwartalnie, w tys. zł

Rosnące przychody i wysoka marża muszą przekładać się na wysokie zyski grupy i tak faktycznie jest:

PCC Rokita, EBITDA o zysk netto rocznie, w tys. zł
PCC Rokita, EBITDA o zysk netto rocznie, w tys. zł

W 2016 grupa osiągnęła wysokie zyski „jednorazowe” stąd słupki zysków nieco za bardzo urosły :).

W ujęciu kwartalnym sytuacja w zakresie zysków również wygląda prawidłowo:

PCC Rokita - EBITDA kwartalnie, w tys. zł
PCC Rokita – EBITDA kwartalnie, w tys. zł

I jeszcze bardziej wyraźnie widać jednorazowe zdarzenie z 2016 roku.

Patrząc na liczby w rachunku wyników trudno o cokolwiek do grupy się przyczepić. Spójrzmy teraz na sytuację bilansową.

PCC Rokita – sytuacja bilansowa, wskaźniki

Tradycyjnie zaczynamy od spojrzenia na gotówkę w kasie i wskaźnik bieżącej płynności:

PCC Rokita, gotówka w tys. zł i wskaźnik zadłużenia
PCC Rokita, gotówka w tys. zł i wskaźnik zadłużenia

Wskaźnik płynności dla grupy typowo przyjmuje wartości 0,9 – 1,0 więc obecnie powodów do niepokoju nie ma. Z reguły na koniec 4 kwartału spółka odbudowywała swoją pozycję gotówkową po wypłacie dywidendy i saldo środków pieniężnych było znaczące. Również tym razem obserwujemy wzrost gotówki w bilansie, jednak nieco niższy niż w poprzednich latach. Póki co nie jest to sytuacja niepokojąca, bo grupa zwyczajowo generuje wysokie przepływy z działalności operacyjnej, jest wręcz maszynką do generowania tej gotówki. W 2018 roku Rokita wygenerowała z działalności operacyjnej 287 mln zł (204 mln zł rok wcześniej). Różnica polega jednak na tym, że przepływy z działalności inwestycyjnej w 2018 roku wyniosły -251 mln zł wobec -142 mln zł rok wcześniej. Rozmach inwestycyjny jest zatem dość spory, ale jak widać nawet mimo znaczącego wzrostu wydatków inwestycyjnych grupa sobie radzi z płynnością.

Konsekwencją inwestycji jest również wzrost zadłużenia finansowego (i zadłużenia finansowego netto). Jednak od pewnego czasu grupa nie wypłaca już 100% zysku netto w postaci dywidendy, zatem rosną też kapitały własne, a wskaźnik dług netto / kapitały własne znajduje się na dobrych i stabilnych poziomach:

PCC Rokita - zadłużenie finansowe i wskaźnik dług netto / kapitały własne
PCC Rokita – zadłużenie finansowe i wskaźnik dług netto / kapitały własne

Będąc przy kapitałach własnych, to mimo bardzo aktywnej polityki dywidendowej od końca Q1 2016 roku wzrosły one z 631 mln zł do 808 mln zł. Wskaźnik zadłużenia jest nieco wyższy, niż w porównywalnych kwartałach rok wcześniej, ale nadal mieści się w ogólnie przyjętej normie:

PCC Rokita - kapitały własne w tys. zł i wskaźnik zadłużenia
PCC Rokita – kapitały własne w tys. zł i wskaźnik zadłużenia

I na koniec sprawdzenie jak szybko grupa jest w stanie spłacić dług netto z generowanej EBITDA. Tutaj również nie ma powodów do obaw:

PCC Rokita, wskaźnik dług netto / EBITDA
PCC Rokita, wskaźnik dług netto / EBITDA

Wyniki PCC Rokita – opis wyników, podsumowanie

Kolejny rok grupa PCC Rokita zaserwowała nam bardzo dobre wyniki finansowe. Również sytuacja bilansowa grupy nie budzi zastrzeżeń. Żeby nie było jednak za słodko, to w kontekście 2019 roku i kolejnych warto zwrócić uwagę na kilka spraw.

Po pierwsze doskonałe wyniki finansowe grupy są rezultatem bardzo dobrej sytuacji w segmencie Chloropochodne. Średnie ceny ługu sodowego w 2018 roku były o 48% wyższe niż rok wcześniej, a sody kaustycznej o 16%. Oczywiście grupa korzystała z tego jak mogła zwiększając produkcję ługu kosztem produkcji sody. Z dostępnych informacji wynika, że na początku 2019 roku ceny są nadal korzystne dla PCC Rokita, jednak warto pamiętać, że dobra sytuacja na rynku ługu wynikała głównie z ograniczonej podaży na rynkach lokalnym (duży udział kosztu transportu w cenie ługu, nie można go importować „z daleka”) na skutek problemów regionalnych konkurentów z utrzymaniem produkcji (konieczność zmiany technologii produkcji na bardziej ekologiczną). Stan taki oczywiście nie będzie trwał wiecznie.


Jeżeli interesują Cię analizy emitentów pod kątem inwestycji w ich akcje, zapraszam na Portal Analiz, na którym wspólnie z Pawłem Malikiem publikujemy analizy interesujących spółek.


Drugim ważnym punktem jest trudna sytuacja w największym pod względem przychodów segmencie Poliole. W 2018 roku EBITDA segmentu spadła do 40 mln zł z 69 mln zł rok wcześniej. Krótko mówiąc obecnie to segment Chloropochodne dostarcza wyśmienite wyniki. Chociaż należy przyznać, że segment Poliole (Poliuretany) nigdy nie był zbyt mocno rentowny.

PCC Rokita, EBITDA według segmentów
PCC Rokita, EBITDA według segmentów

Wreszcie trzecia istotna sprawa – w kosztach PCC Rokita dużą rolę odgrywa energia, produkcja jest mocno energochłonna. Po ubiegłorocznym wzroście cen prądu i przy braku konkretów odnośnie refundacji wzrostu cen, można oczekiwać w 2019 roku i kolejnych latach wzrostu kosztów grupy z tego tytułu. Zapewne nie da się przerzucić tych kosztów w całości na klientów, a zatem będziemy mieli do czynienia z presją na marże.

Podsumowując, pomimo wskazanych powyżej czynników sytuację grupy oceniam pozytywnie. Rokita zachowuje prawidłowy balans pomiędzy potrzebami akcjonariuszy i obligatariuszy. Prowadzi przewidywalną, a także zdywersyfikowaną politykę zarządzania finansami – korzysta zarówno z kredytów bankowych, a także emituje obligacje dla inwestorów indywidualnych. Strategia grupy zakłada dalsze, dodajmy podejmowane z rozsądkiem, inwestycje w nowe moce produkcyjne, co krok po kroku zwiększa wolumeny sprzedaży, a w konsekwencji i przychody ze sprzedaży. Chociaż nie można wykluczyć, że w konsekwencji wzrostu cen prądu, czy sytuacji na rynkach surowców / cen produktów marże (i zyski) spółki będą pod presją, to patrząc na dziś przyszłość grupy można być umiarkowanym optymistą.

[sgmb id=”1″]

2 komentarzy - “PCC Rokita – analiza po wynikach 2018 roku

  1. Dominik

    W tej analizie chyba nie został wzięty jeden kluczowy wskaźnik – inflacja. Emitowane obecnie papiery są na 5% na 7 lat do przodu. Jeśli inflacja w końcu urwie się z łańcucha i z poziomów 1,5-2% przeskoczy na 3-4%, to trafimy większość z wypłacanego kapitału (a po uwzględnieniu podatku belki będziemy wręcz stratni).

  2. W tej analizie ja nie piszę, czy warto czy nie warto inwestować w dany typ obligacji. Taka decyzja należy do inwestora. Tutaj opisuję wyniki spółki za 2018 rok.

    Co do inflacji, to 3-4 lata temu zastanawiałem się na blogu, czy warto inwestować w obligacje o stałej stopie. Przecież inflacja zaraz ruszy itp. itd. I co, po tych kilku latach inflacja nadal nisko, a ceny obligacji PCC Rokita powyżej nominału. Można więc czekać na mityczny „najlepszy moment do kupna”, a można po prostu dywersyfikować inwestycje, czyli mieć w portfelu obligacje o stałej i o zmiennej stopie, o długim i krótkim terminie zapadalności. Wszystko z rozsądkiem i umiarem.

    A co obligacji o zmiennej stopie, to popatrz jak się zachowuje WIBOR odpowiadający za tą „zmienną stopę”. Praktycznie stoi w miejscu niezależnie od zmian inflacji. Więc inflacje o zmiennej stopie póki co niezbyt się dostosowują do inflacji. I ten stan trwa dobrych kilka lat.

Skomentuj