W ostatnim czasie do Raportu Rankingowego dodałem dwóch kolejnych deweloperów: Archicom i Arche. Dodatkowo analiza przekrojowa spółki Archicom pojawiła się na Portalu Analiz (dostępna dla Abonentów Portalu). W związku z powyższym uznaję, że mamy dobry moment na przedstawienie obu spółek na blogu Rynek Obligacji. Poniżej informacja o firmach, o ich wynikach, a także prezentacja obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst.

Archicom – informacje o grupie

Grupa Archicom to deweloper działający na rynku nieruchomości mieszkaniowych i w mniejszym stopniu komercyjnych. Grupa należy do największych deweloperów w Polsce, pod względem sprzedaży mieści się w pierwszej dziesiątce firm.

Kluczowym rynkiem działalności jest Wrocław, gdzie znajduje się siedziba spółki. Archicom, którego historia sięga 1986 roku, jest jednym z największych i najdłużej działających deweloperów na dolnośląskim rynku nieruchomości. Podejście do budowy mieszkań jest bardzo kompleksowe, powstają kluby mieszkańców, pokoje rodziców itp.:

Archicom - przykładowe osiedle
Archicom – przykładowe osiedle

Grupa posiada grunty we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście pozwalające na realizację kolejnych 7,5 tysiąca lokali. Wiele z nich ma być wprowadzone do oferty w 2020 roku, co powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży. Obecny bank ziemi zabezpiecza działalność na kilka następnych lat. Niedawno bank ziemi powiększyły nabyte grunty w Poznaniu i we Wrocławiu.

W 2019 roku grupa planuje sprzedać 1.400-1.500 mieszkań (sprzedaż do 31 października 2019 r. wyniosła 1.280 lokali). Grupa przekazała do 31 października 1.232 lokale i planuje osiągnąć 1.300-1.350 do końca roku. Rozpoczęte projekty pozwalają szacować, że podobne liczby może osiągnąć w kolejnych latach.

Archicom i Arche - sprzedaż mieszkań w 2018 roku na tle konkurencji
Archicom i Arche – sprzedaż mieszkań w 2018 roku na tle konkurencji, źródło: Portal Analiz

Podstawową działalność uzupełnia realizacja dwóch budynków biurowych City Forum we Wrocławiu o powierzchni 24 tys. m2, z czego jeden już jest użytkowany.

Archicom – wyniki finansowe

Przychody grupy z roku na rok rosły, przy zachowaniu wysokiej marży zysku brutto na sprzedaży. 2019 rok i kolejne najbliższe powinny przynieść przynajmniej utrzymanie poziomu 2018 roku.

Archicom - przychody i marża
Archicom – przychody i marża

Również wyniki wykazywały tendencję rosnącą (porównywalny zysk netto w 2018 roku to efekt wysokiego podatku dochodowego w tym okresie). Sytuacja w deweloperce jest stabilna, zatem można ostrożnie zakładać, że w 2020 roku wyniki nadal będą ok (bo w 2019 już są).

Archicom - zyski
Archicom – zyski

Grupa ciągle utrzymuje wysokie saldo środków pieniężnych na rachunkach. Pomimo wzrostu skali biznesu zadłużenie finansowe netto jest pod kontrolą:

Archicom - kasa i dług
Archicom – kasa i dług

Archicom część zysków wypłaca w formie dywidendy, a część zatrzymuje powiększając kapitały. W związku z tym sytuacja w zakresie zadłużenia jest stabilna i dobra. Wskaźnik dług netto / EBITDA znajduje się na rekordowo niskich poziomach, innymi słowami spółka mogłaby bardzo szybko spłacić swoje kredyty z generowanych zysków.

Archicom - kapitały i dług finansowy netto / EBITDA
Archicom – kapitały i dług finansowy netto / EBITDA

Już na poziomie powyższych wskaźników widać, że sytuacja Archicom jest dobra. I na dziś nic nie wskazuje, aby mogła ulec pogorszeniu w kolejnych okresach.

Jeżeli interesuje Cię jaki ranking spółka otrzymała w Raporcie Rankingowym, zapraszam do jego zakupu. Napisz do mnie, a z racji zbliżającej się następnej edycji przygotuję sporą zniżkę. Jeżeli chcesz sprawdzić czy warto zainwestować w akcje Archicom (chociażby z racji wysokich dywidend), zapraszam na Portal Analiz (raport dostępny po zakupie niedrogiego abonamentu).

Arche – informacje o grupie

Arche to także przede wszystkim deweloper – nieco mniejszy, ale za to o szerszym przedmiocie działalności (hotele, aparthotele, gastronomia).

GRUPA ARCHE powstała poprzez rozwój firmy deweloperskiej Arche, która od 1991 roku świadczy profesjonalne usługi deweloperskie. Wśród realizacji znajdują się między innymi: Osiedle Albatrosów na Ursynowie, Osiedle Woronicza na Mokotowie, Osiedle Łamana we Włochach, Villa Vogla na Wilanowie, Osiedle Postępu 10 na Mokotowie w Warszawie oraz Osiedle Wybickiego w Ząbkach, wieloetapowe Osiedle Bema w Piasecznie, Osiedle Tobaco Park w Łodzi i wiele innych na terenie Warszawy i okolic. Łącznie wybudowano ponad 6 500 domów i mieszkań.

Działalność grupy kapitałowej to działalność deweloperska, hotelowa oraz gastronomiczna. Działalność gastronomiczna obejmuje 19 lokali gastronomicznych „KUCHNIA ZA ŚCIANĄ”.  Do Grupy Arche należy również 12 hoteli. Hotele historyczne: Pałac i Folwark Łochów, Hotel Tobaco w Łodzi, Zamek Janów Podlaski, Koszary Góra Kalwaria oraz Hotel Puławska Residence w Warszawie, Arche Hotele w Częstochowie, Warszawie, Lublinie i Siedlcach, Arche Residence w Łodzi. Poza działalnością deweloperską, gastronomiczną i hotelową Grupa Arche zarządza Parkiem Handlowym w Siedlcach. W 2019r. spółka rozpoczęła kolejne 3 inwestycje hotelowe: hotel condo w Warszawie przy ul. Poloneza budynki H2-H5 (etap II), hotel condo w Pile oraz hotel condo w Gdańsku. Trwa inwestycja w Żninie polegająca na rewitalizacji zabudowań dawnej Cukrowni Żnin na ośrodek hotelowo- wypoczynkowy. W 2019 roku miały miejsce przekazania mieszkań w Łodzi i Warszawie.

Arche jest spółką niepubliczną (nie notowana na GPW). W skład zarządu wchodzą Władysław Grochowski (prezes) i Paweł Grochowski (członek zarządu). Największym udziałowcem spółki (z o.o.) jest Władysław Grochowski. Właściciela można określić jako człowieka „z misją”, tworzy hotele w historycznych miejscach, w ramach grupy funkcjonuje fundacja itp.

Arche – wyniki finansowe

Arche jest spółką niepubliczną, raporty finansowe publikuje w okresach półrocznych.

Przychody 2018 roku zanotowały istotny wzrost. W I półroczu 2019 roku również były wyższe niż rok wcześniej.

Arche - przychody i marża
Arche – przychody i marża

Grupa generuje rosnące zyski w ujęciu rocznym. I ponownie I półrocze 2019 roku wygląda lepiej niż rok wcześniej.

Arche - zyski
Arche – zyski

Salda gotówki na rachunkach są niższe niż w Archicom, ale i tak spółka trzyma pewną „rezerwę”. Mimo wzrostu skali biznesu, dług finansowy trzyma się na stabilnych poziomach (nawet z tendencją spadkową) i stanowi tylko 40% kapitałów własnych.

Arche - kasa i dług
Arche – kasa i dług

Kapitały własne rosną, wskaźnik zadłużenia wprawdzie również nieco wzrósł w porównaniu do 2017 roku, ale nadal to są rozsądne poziomy. Dług finansowy netto mógłby zostać spłacony z EBITDA w okresie krótszym niż 2 lata.

Arche - kapitały własne i wskaźnik dług finansowy netto / EBITDA
Arche – kapitały własne i wskaźnik dług finansowy netto / EBITDA

Z powyższego krótkiego przeglądu wynika, że Arche jest nieco mniejszą spółką niż Archicom, również nieco gorzej prezentuje się pod względem bilansowym. Mimo to jej sytuację można uznać za poprawną.

Jeżeli interesuje Cię jaki ranking spółka otrzymała w Raporcie Rankingowym, zapraszam do jego zakupu. Napisz do mnie, a z racji zbliżającej się następnej edycji przygotuję sporą zniżkę.

Arche i Archicom – obligacje korporacyjne na Catalyst

Na Catalyst notowane są 2 serie obligacji korporacyjnych Arche i 3 serie od Archicomu. Do transakcji na tych obligacjach dochodzi bardzo sporadycznie. Porównanie rentowności brutto obligacji (YTM brutto) i ilość transakcji przedstawiam na poniższym rysunku.

Arche i Archicom - porównanie rentowności obligacji i liczba transakcji w listopadzie 2019.
Arche i Archicom – porównanie rentowności obligacji i liczba transakcji w listopadzie 2019.

ACH1122 to seria obligacji Arche, którą w listopadzie uplasował Dom Maklerski Michael / Strom w ramach oferty prywatnej i już jest na Catalyst. Jeżeli interesują Cię oferty prywatne – zajrzyj do tego wpisu. Na końcu wpisu jest link do formularza kontaktowego.

Jak widać, moje wnioski odnośnie „siły” poszczególnych emitentów zbieżne są z rentownościami ich obligacji na Catalyst – obligacje od Arche cechuje wyższa rentowność. Smutną informacją jest niewielka płynność obligacji, ale na Catalyst według stanu na teraz znajdują się oferty sprzedaży dla obligacji korporacyjnych obydwu emitentów.

Arche i Archicom – podsumowanie

Deweloperzy to grupa, która w znacznym stopniu opanowała rynek obligacji korporacyjnych Catalyst. Na szczęście zdecydowana większość z nich (poza czarnymi owcami) prezentuje się bardzo solidne. Perspektywy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych nadal są dobre, co pozwala zakładać, że w najbliższym czasie ich sytuacja bilansowa się nie pogorszy.

Udanych inwestycji!

Interesują Cię informacje o nowych emisjach obligacji? Zapisz się do Bazy Inwestorów bloga.

Zapraszam również do zapisu na newsletter bloga Rynek Obligacji. Dzięki temu wygodnie na skrzynkę mailową będziesz otrzymywał informacje o nowych wpisach.

3 komentarzy - “Arche i Archicom – prezentacja spółek, obligacje korporacyjne na Catalyst

  1. Aniella

    Miałam obligacje Arche serii B – wykupione w terminie. Spółka ewidentnie średniak (jeżeli chodzi o działalność deweloperską) ale biznes stoi na kilku nogach.

  2. Krzysztof

    ARH0623 ma nie tylko zero transakcji ale zupełnie pusty arkusz kupna/sprzedaży. Ciężko tu mówić o jakiejkolwiek płynności.

  3. Na ARH0722 są oferty kupna i sprzedaży.
    Ale płynności na tych papierach raczej się wielkiej nie należy spodziewać

Skomentuj