Z emisją obligacji wystartowała właśnie spółka Ghelamco Invest. Spółka wykorzystuje popyt na swoje papiery, ale tym razem oferuje już nieco mniejsze oprocentowanie, niż podczas wakacyjnych ofert.

Emitent ten jest bardzo dobrze znany Czytelnikom bloga Rynek Obligacji, nie będę więc grupy szczegółowo opisywał, a skupię się na aktualnej ofercie. Polecam również zapoznanie się z analizą wyników za 2019 rok grupy, którą znajdziesz na blogu Rynek Obligacji w tym miejscu.

Ghelamco – emisja obligacji PPS

Poniżej prezentuję podstawowe parametry emisji obligacji Ghelamco Invest.

Data przyjmowania zapisów: 7-17 września 2020 roku. W przypadku przekroczenia dostępnej puli obligacji nastąpi proporcjonalna redukcja zapisów. Przewidywany termin emisji obligacji to 12 sierpnia 2020 roku. Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu to 8 dni po dniu emisji obligacji.

Obligacje emitowane są na okres 3 lat i 4 miesięcy. Wykup obligacji nastąpi 15 stycznia 2024 roku. Taki sam dzień wykupu mają poprzednie serie obligacji emitowane w okresie letnim. Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w dniach 15 stycznia 2023 lub 15 lipca 2023 roku.

Wartość jednej sztuki obligacji wynosi 100 zł, natomiast wartość emisji to 55 mln zł. Od zapisu nie jest pobierana prowizja. Uwaga, cena emisyjna obligacji każdego dnia rośnie. Wzrost ceny emisyjnej jest ekwiwalentem naliczania oprocentowania od momentu wpłaty środków na obligacje.

Minimalny zapis na obligacje wynosi 502 sztuki obligacji (ponad 50 tys. zł).

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

Przewidywany termin przydziału obligacji to 18 września 2020 roku, a przewidywany termin wprowadzenia obligacji na Catalyst to 6 października 2020 roku.

Zapisy na obligacje serii PPS można składać wyłącznie w Domu Maklerskim PKO BP.

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe parametry i informacje związane z emisją.

Skomentuj