Grupa Ghelamco zakończyła budowę dużych projektów The Warsaw HUB oraz Warsaw UNIT. W okresie inwestycji potrzeby finansowe naturalnie rosną i zwyczajowo rośnie zadłużenie grupy. Przyszły poziom zadłużenia grupy zależy od tego czy (i kiedy) projekty te zostaną sprzedane. Patrząc na bilans i zadłużenie Ghelamco nie musi spieszyć się ze sprzedażą tych projektów.

Kluczowe inwestycje Ghelamco są finansowo zabezpieczone, zarówno kredytami bankowymi jak i emisjami obligacji korporacyjnych.

Sytuacja grupy wygląda na stabilną, poziom zadłużenia w relacji do kapitałów jest kontrolowany. Dodatkowo grupa posiada sporą „rezerwę” w postaci gotówki i ukończonych projektów. Ich ewentualna sprzedaż uwolniłaby znaczące środki finansowe.

Zapraszam do zapoznania się z analizą wyników I półrocza 2021 roku grupy Ghelamco, opublikowaną na Portalu Analiz (link).

Skomentuj