W dniu 14 lutego z publiczną emisją obligacji korporacyjnych serii P2022A wystartowała spółka Cavatina Holding. Wartość całej emisji opiewa na kwotę 50 mln zł, a jej oprocentowanie (marża) jest o pół punktu procentowego niższe od już notowanych na Catalyst emisji, ale rentowność niekoniecznie. Po szczegóły zapraszam poniżej.

Cavatina – emisja obligacji serii P2022A

Wartość emisji obligacji wynosi 50 mln zł i jest to pierwsza emisja z programu publicznych obligacji o wartości do 200 mln zł.

Obligacje emitowane są na okres 3,5 roku, zatem ich wykup przypadnie na wrzesień 2025 roku, jednakże spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od tej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 6,00 p.p. marży. Dla porównania obligacje Cavatiny notowane na Catalyst mają oprocentowanie WIBOR 6M + 6,5 p.p. marży. Na chwilę obecną oprocentowanie emisji P2022A wyniosłoby 9,8%, ale:

Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2022A w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 2 marca 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 6,00 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2022A.

Środki z emisji zostaną wykorzystane […] w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Zabezpieczeniem emisji, oprócz standardowych, jest również poręczenie Cavatina sp. z o.o.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów to 14 lutego, a zakończenie 25 lutego. Termin przydziału obligacji to 3 marca, a przewidywanym dniem emisji jest 8 marca 2022 roku. W marcu obligacje powinny pojawić się na rynku Catalyst.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Michael / Ström (lider konsorcjum, link do oferty), Dom Maklerski Banku BPS, BDM oraz Noble Securities. Jeżeli zamierzasz złożyć zapis poprzez Dom Maklerski Michael / Ström, a nie masz jeszcze tam rachunku maklerskiego (polecam), to zapraszam do skorzystania z tego formularza – skontaktuje się z Tobą doradca, który jest również moim opiekunem i którego usługi polecam.

Cavatina Holding – informacje o grupie

W 2021 roku Cavatina Holding zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się spółką publiczną. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze zaudytowanego sprawozdania za 2021 rok – informacje o grupie i analizę wyników w oparciu o 3 kwartały 2021 roku znajdziesz na blogu Rynek Obligacji w tym miejscu.

Cavatina Holding – porównanie rentowności obligacji

WIBOR 6M na dziś (15.02.2022 roku) wynosi 3,8%, zatem oprocentowanie i rentowność brutto (YTM brutto) obecnej emisji obligacji serii P2022A na dziś wyniosłaby 9,8%. Poniżej prezentuję porównanie rentowności notowanych na Catalyst obligacji Cavatina oraz obligacji spółek z branży: Ghelamco, HB Reavis i Echo Investment.

Cavatina - porównanie rentowności obligacji
Cavatina – porównanie rentowności obligacji

Jak widać:

  • rentowność oferowanej serii obligacji P2022A jest wyższa, mimo niższego oprocentowania (mam na myśli marżę) od notowanych na Catalyst obligacji Cavatiny. Czyli warunki oferty są dobrze skrojone w porównaniu do tego, co oferuje Catalyst,
  • obligacje Echo Investment, Ghelamco i HB Reavis cechują się niższymi rentownościami, zatem rynek wycenia tych emitentów jako mniej ryzykownych.

W celu oceny ryzyka emitenta zapraszam do zapoznania się z analizą spółki Cavatina na blogu Rynek Obligacji (link), a także do przeczytania prezentacji inwestorskiej (link) oraz przygotowanego przez Dom Maklerski Michael / Ström raportu kredytowego dotyczącego spółki (link).

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Ps. Jeżeli interesuje Cię temat inwestowania w akcje i obligacje korporacyjne, zapraszam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz.

Disclaimer: Dom Maklerski Michael / Strom wykupił emisję reklamy na blogu Rynek Obligacji. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty.

Wpis nie ma charakteru reklamowego.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

2 komentarzy - “Cavatina Holding – emisja obligacji P2022A

  1. Adrian

    Mała poprawka: Dzień wykupu to 8 września 2025 r., a w tekście jest mowa o sierpniu

  2. dzięki, poprawione, problemy z dodawaniem 🙂

Skomentuj