13 października z publiczną emisją zabezpieczonych obligacji korporacyjnych wystartowała spółka Arche.

Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz podaję linki do oferty, a także porównuję ofertę z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki.

Arche – parametry emisji serii J

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi 12 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł, a minimalny zapis można złożyć od kwoty 25 tys. zł.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 4,7 p.p. marży, co według poziomu WIBOR na 04.10.2022 r. zapewniałoby oprocentowanie 12,01%. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres 3 lat.

Zabezpieczeniem obligacji będzie (po jego skutecznym ustanowieniu) hipoteka na lokalach użytkowych, wchodzących w skład budynku hotelowego Arche Dwór Uphagena zlokalizowanego w Gdańsku, o wartości 17,7 mln zł, zgodnie z sporządzonym operatem szacunkowym. Oszacowana wartość stanowi 148% maksymalnej kwoty emisji.

Środki z emisji mają być przeznaczone na refinansowanie obligacji serii E emitenta.

Zapisy potrwają do 26 października 2022 roku (link do emisji).

3 listopada 2022 roku nastąpi przydział obligacji, docelowo obligacje będą wprowadzone na rynek Catalyst.

Oferującym obligacje jest Dom Maklerski Michael / Ström. Gorąco zachęcam do otwarcia rachunku w tym domu maklerskim, gdyż specjalizuje się on w segmencie obligacji korporacyjnych. Samo konto proponuję założyć poprzez ten link, co będzie skutkowało przydzieleniem doradcy, którego usługi szczerze polecam.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

Arche – analiza spółki

Głównym przedmiotem działalności Arche S.A. jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i hotelowych (w Systemie Arche®) oraz działalność hotelarska. W ramach Systemu Arche® Spółka sprzedaje apartamenty hotelowe, którymi po sprzedaży zarządza na zlecenie właścicieli.

Omówienie spółki oraz analizę jej wyników po I półroczu 2022 roku opublikuję na Portalu Analiz w poniedziałek, 17 października.

Chciałem zachęcić Cię również do zapoznania się z prezentacją inwestorką spółki przygotowaną na potrzeby emisji obligacji, którą znajdziesz tutaj.

Arche – notowania obligacji – porównanie

Na rynku Catalyst notowane są 4 serie obligacji spółki, z tego dwie o stałym oprocentowaniu. Jedna z nich, ACH1122 niebawem będzie podlegać wykupowi, dlatego nie uwzględniam jej na poniższym wykresie.

Poniżej zestawienie rentowności notowanych na Catalyst obligacji Arche i ich okresu do wykupu, serie stałokuponowe zaznaczyłem zielonym kolorem. Dane na dzień 12 października dzięki uprzejmości serwisu Notoria.

Biorąc pod uwagę, że serie ACH0623 i ACH1123 oparte są na stałej stopie procentowej (a więc nie są bezpośrednio porównywalne) oraz uwzględniając raczej niskie obroty na obligacjach, oprocentowanie nowej emisji wydaje się sensownie ustawione.

Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z ofertą obligacji spółki i zapraszam w poniedziałek na Portal Analiz do lektury omówienia działalności i wyników spółki.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji! Remigiusz


Disclaimer: Dom Maklerski Michael / Ström wykupił reklamę emisji obligacji na blogu Rynek Obligacji. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów lub domów maklerskich, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Jeden komentarz - “Arche – publiczna emisja obligacji serii J

  1. Kazimierz Figiel

    Miło się czyta ciekawe rzeczy.

Skomentuj