6 października z publiczną emisją zabezpieczonych obligacji korporacyjnych wystartowała spółka PragmaGO. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz podaję linki do oferty, a także porównuję ofertę z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki.

PragmaGO – parametry emisji serii B1

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi 20 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 4 p.p. marży, co według poziomu WIBOR na 26.09.2022 r. zapewniałoby oprocentowanie 11,16%. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat, ich data wykupu to 28.10.2026 roku.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności, zastaw na wydzielonym rachunku bankowym, weksle in-blanco dla administratora zastawu, poddanie się Emitenta egzekucji w trybie art. 777 KPC. Emitent ma obowiązek utrzymywania zabezpieczenia w wysokości 120% emisji.

Środki z emisji mają być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Zapisy rozpoczynają się 6 października i potrwają do 19 października 2022 roku (link do emisji).

24 października 2022 roku nastąpi przydział obligacji, a na Catalyst powinny się one pojawić w listopadzie tego roku..

Liderem konsorcjum przyjmującego zapisy jest DM BDM (link do oferty), a w konsorcjum znajdują się jeszcze Dom Maklerski Michael / Ström (jeżeli chcesz założyć tam konto, proponuję poprzez ten link), Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

PragmaGO – analiza spółki

Analizę spółki uwzględniającą wyniki I półrocza 2022 znajdziesz na Portalu Analiz w tym miejscu. Gorąco zachęcam również do zapoznania się z obszerną prezentacją inwestorką spółki, którą znajdziesz tutaj.

Warto też zwrócić uwagę, że inwestorem strategicznym grupy jest fundusz z grupy Enterprise Investors, jednej z największych firm private equity w Europie Środkowej. Od 2021 roku fundusz ten dokapitalizował PragmaGO kwotą 52,3 mln zł, co umożliwia jej dynamiczny rozwój.

PragmaGO – notowania obligacji – porównanie

Na rynku Catalyst notowanych jest 7 serii obligacji spółki, z tego dwie o stałym oprocentowaniu. Poniżej zestawienie ich rentowności i okresu do wykupu, serie stałokuponowe zaznaczyłem zielonym kolorem:

Jak widać kilka serii oferuje zbliżoną lub minimalnie wyższą rentowność do tej z obecnej oferty, jednakże te rentowności bardziej potwierdzają, że oprocentowanie w aktualnej ofercie jest dobrze skonstruowane (odzwierciedla warunki rynkowe) niż dają realną szansę na zakup, ze względu na bardzo niskie obroty na tych obligacjach:

Podsumowując, PragmaGO to wieloletni emitent obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst. Spółka jest rentowna, dynamicznie się rozwija, posiada wspierającego ją renomowanego udziałowca. Oprocentowanie obligacji wydaje się sensownie ustalone w porównaniu do już notowanych na rynku Catalyst papierów tej spółki.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: PragmaGO wykupiła reklamę emisji obligacji na blogu Rynek Obligacji. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Skomentuj