Kolejny dobry miesiąc dla portfela zdywersyfikowanego. Wynik portfela w kwietniu to +1,44%, a po 4 miesiącach 2023 roku zysk wynosi +5,92% brutto. W kwietniu również bez transakcji, zatem i ten wpis będzie krótki.

Portfel zdywersyfikowany – kwiecień 2023 roku

Kwiecień to szósty wzrostowy miesiąc z rzędu, ale do inflacji niestety nadal daleko:

Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko

Skład portfela bez zmian:

W kwietniu mocny spadek rentowności (wzrost ceny) zanotowały obligacje CCC, zresztą rentowność całego portfela spadła o 0,6 punktu procentowego, co oznacza, że był to poprawny miesiąc dla cen obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst.

Skład portfela według branż:

I portfel podzielony na Strefy Ryzyka wg Raportu Rankingowego.

W II połowie maja planuję debiut 6 już edycji Raportu Rankingowego oceniającego emitentów obligacji z Catalyst – oczywiście będę o tym szeroko informował 🙂 .

Podsumowując, 2023 rok póki co jest całkiem pozytywny dla portfela: zarówno nominalnie, jak i w końcu zaczyna „gonić” inflację.

Udanych inwestycji!

Skomentuj