Z publiczną emisją obligacji w EUR wystartowała spółka Cavatina Holding. Emisja jest specyficzna, bo przeprowadzana w walucie EUR, co jest nieczęstą praktyką jeżeli chodzi o emitentów z Catalyst. Poniżej prezentacja warunków emisji.

Cavatina Holding – parametry emisji obligacji P2023B_EUR

Wartość emisji wynosi 5 mln EUR, a oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte na EURIBOR 6M + marża 6%, co daje 9,79% w skali roku. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Obligacje emitowane są na okres 3,5 roku, wykupione zostaną 26.01.2027 roku.

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie podmiotu dominującego, Cavatina Holding S.A. Emitent posiadać będzie opcję wcześniejszego wykupu obligacji. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst.

Zapisy na obligacje trwają do 17 lipca, przydział obligacji nastąpi 20 lipca, a Dzień Emisji to 26 lipca 2023 roku.

Konsorcjum dystrybucyjne tworzą Dom Maklerski Michael/Strom oraz Dom Maklerski BDM.

Informacje o emisji oraz prezentację spółki, do lektury której gorąco zachęcam, znajdziesz w tym miejscu.

Udanych inwestycji!

Z racji okresu urlopowego tym razem nie będzie omówienia aktualnych wyników finansowych spółki. Również wpisy dotyczące wyników portfeli w czerwcu pojawią się ze sporym opóźnieniem, w drugiej połowie lipca.

4 komentarzy - “Cavatina Holding – emisja obligacji w EUR, seria P2023B_EUR

 1. Adam

  Remigiuszu, a czy pojawią się one w obrocie na Catalyst? Obawiam się o płynność, gdybym chciał je… upłynnić.

 2. Cris

  Adamie, spółka będzie starała się o dopuszczenie. Jak DL Invest Group (też w EUR), którego do teraz nie ma na catalyst, a zaraz będzie wypłata za pierwszy kupon.
  Poza tym. Jeśli masz rachunek w M/S i masz taką sytuację, że papier nie jest na catalyst, to są w stanie sparować obie strony (zbywającego i nabywającego). Najlepiej do nich zadzwonić, wyślą Ci formularz. Przed kowidem wzięli za tę usługę 0,25% wartości transakcji.

 3. JJP

  Dokument
  „26062023_Ostateczne Warunki Emisji Obligacji P2023B_EUR.pdf”
  opisuje to tak:

  „Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w ramach rynku Catalyst”

  Jak skutecznie i jak energicznie będzie się ubiegać to inna sprawa.

 4. Adam

  Dzięki, Panowie.

Skomentuj