Publiczną emisję obligacji serii HB prowadzi PCC Rokita. Spółka oferuje 5 letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu opartym na stopie WIBOR 3M i powiększonym o 3,2 punkty procentowe marży, co obecnie daje 9,04% w skali roku.

O warunkach emisji, o sytuacji finansowej grupy Rokita, a także o rentowności obligacji już notowanych na Catalyst przeczytasz więcej w tym wpisie na Portalu Analiz.

Udanych  inwestycji!

Skomentuj