Spółka White Stone Development wystartowała z emisją obligacji serii J, która ma na celu pozyskanie do 21,5 mln zł na wspieranie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej Grupy. Poniżej przedstawiam parametry emisji, a także krótko opisuję spółkę i jej sytuację finasnową.

White Stone Development (WSD) – podstawowe parametry emisji serii J

Wartość Emisji: do 21,5 mln zł.

Termin Wykupu: 3 lata, z planowaną amortyzacją na poziomie 25% wartości po 2 latach od emisji oraz kolejne 25% po 2,5 roku.

Typ Oprocentowania: zmienne, bazujące na WIBOR 3M plus marża 5,30 punktu procentowego. Przy WIBOR 3M na poziomie 5,86% oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniosłoby 11,16%. Odsetki będą wypłacane co kwartał.

Warto zauważyć, że marża może zostać podwyższona o 0,50 punktu procentowego w zależności od wskaźnika zadłużenia emitenta, zgodnie z warunkami emisji.

Cel Emisji: Środki pozyskane z emisji, po odliczeniu kosztów emisji, będą przeznaczone na działalność operacyjną oraz inwestycyjną grupy Emitenta.

Wartość Nominalna pojedynczej obligacji to 1 tysiąc złotych i od takiej kwoty będą zbierane zapisy.

ASO Catalyst: WSD zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji na Rynek Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst.

Inwestorzy mogą składać zapisy na obligacje do 5 kwietnia 2024 roku. Planowany termin przydziału obligacji oraz rozrachunku transakcji został ustalony na 12 kwietnia 2024 roku. Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski Michael / Ström – pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, w tym prezentację inwestorską przygotowaną na potrzeby emisji.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w memorandum informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

W 2023 roku w grupie WSD zaszło sporo zmian, spółka sprzedała 2 projekty biurowe (w tym jeden z nich w drugim półroczu 2023) oraz firmę zajmującą się generalnym wykonawstwem obiektów kubaturowych (H2 2023 r.). Ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe spółki jest wg stanu na 30.06.2023, od tego momentu sytuacja bilansowa WSD uległa istotnej zmianie. Ponownie odsyłam do prezentacji spółki (link), ja natomiast wpis o sytuacji finansowej WSD opublikuję na blogu na początku przyszłego tygodnia.

Na Catalyst notowane są 3 serie obligacji spółki, z tego wykup dwóch z nich przypada poniżej jednego roku od dziś, a zatem nie stanowią dobrej bazy porównawczej. Takową mogłyby stanowić obligacje WSD0726, jednakże obrót na nich jest niewielki. Dla porządku, obligacje te oferują oprocentowanie WIBOR 3M + 5,5 p.p. marży, a większość transakcji na nich miała miejsce przy kursie 100,7%, co implikuje rentowność brutto 11% (link). Jednakże obecnie najlepsza oferta sprzedaży dla tych obligacji wynosi 105,4%, a zatem nie da się ich zakupić w wyżej wskazanej rentowności.

Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z warunkami emisji i prezentacją spółki pod tym linkiem, a jak wspomniałem swój przegląd sytuacji finansowej WSD opublikuję w przyszłym tygodniu.

Udanych inwestycji!

Skomentuj