Do grona spółek emitujących obligacje w walucie EURO dołącza spółka Kredyt Inkaso. Poniżej przedstawiam informacje o warunkach emisji, terminach zapisów, a także porównuję warunki oferty obligacji Kredyt Inkaso do emisji w tej walucie emitowanych w ostatnich miesiącach przez innych emitentów.

Kredyt Inkaso – warunki emisji obligacji serii S1

Wartość oferty obligacji wynosi do 4,999 mln EUR, natomiast wartość pojedynczej obligacji to 100 EUR. Minimalny zapis to 10 obligacji, zatem 1.000 EUR.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę EURIBOR 3M i powiększone o marżę 5,2 p.p. Przy EURIBOR na poziomie 3,932% oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniosłoby 9,132%.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat.

Obligacje nie są zabezpieczone.

Cel emisji: całość środków z emisji zostanie wykorzystana na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej, z zastrzeżeniem, że środki z emisji Obligacji nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek, ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.

Zgodnie z Warunkami Emisji Kredyt Inkaso posiada opcję wcześniejszego wykupu obligacji.

Zapisy na obligacje trwają od 7 do 20 marca, a planowany termin przydziału obligacji to 27 marzec 2024 roku. Planowane jest wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst.

Zapisy na obligacje można składać w Michael / Ström Dom Maklerski. W tym miejscu znajdziesz link do emisji obligacji, zachęcam również do zapoznania się z zamieszczoną tam szczegółową prezentacją spółki, jej wyników i sytuacji bilansowej.

Poniżej natomiast spojrzenie na podstawowy parametr pokazujący sytuację spółki, czyli wpłaty od dłużników:

Jak widać wpłaty stopniowo rosną, jednak nie są to imponujące dynamiki. Natomiast wysoki poziom inwestycji spółki w ostatnim roku kalendarzowym pozwala oczekiwać przyspieszenia wpłat w kolejnych okresach.

Kredyt Inkaso – porównanie warunków emisji obligacji w EUR

W ostatnich miesiącach emitenci uaktywnili się z emisjami obligacji w EUR. Naturalnym obiektem do porównań są ostatnie emisje KRUK, pewnego rodzaju odniesieniem jest również emisja BEST CAPITAL.

Kredyt Inkaso oferuje 5,2 p.pl marży, podczas gdy w ostatnich obligacjach KRUK oferował marżę 4,0 p.p., ale patrząc na zgłoszony popyt i notowania na Catalyst, można zakładać, że w kolejnych emisjach marża będzie już niższa. Dla porównania w ostatnich emisjach w złotych KRUK oferował 4 p.p. marży, natomiast Kredyt Inkaso 5,5 p.p. – zatem oferowane przez KRI oprocentowanie w EUR wygląda sensownie. Punktem odniesienia dla oferty Kredyt Inkas może być również emisja w EUR BEST CAPITAL FIZ AN, który za oferowane papiery oferował tą samą marżę co KRI, 5,2 p.p.

Podsumowując, cieszy, że kolejny emitent dołącza do emisji w walucie EUR – im większy wybór, tym dla inwestora lepiej. Osobną kwestią jest ocena emitenta, KRI przechodził zawirowania związane z konfliktem w akcjonariacie, posiada również (nieznaczne) aktywa w rosji, czynniki te utrudniały działalność operacyjną spółki. Od pewnego czasu zarząd ma możliwość efektywnego działania, spółka więcej zainwestowała w zakupy nowych portfeli wierzytelności – to powinno przełożyć się na wyniki w kolejnych okresach.

Z tym, że rok finansowy spółki kończy się 31 marca, zatem na zaudytowany raport roczny przyjdzie nam poczekać dłużej niż w przypadku konkurencji. Warto również pamiętać, że w spółce trwa przegląd opcji strategicznych, którego rozstrzygnięcie coraz bliżej.

Udanych inwestycji!

Na koniec jeszcze przypomnienie, że to nie jest rekomendacja inwestycyjna, inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem.

3 komentarzy - “Kredyt Inkaso – emisja obligacji S1 w EUR

  1. Anonim

    Witam. Trafiłem na twojego bloga i naprawdę wzbogaciłem swoją wiedze inwestycyjną 🙂 Postanowiłem zapisać się obligacje Kruka seria A07, ale jestem ciekaw dlaczego tak długo trwa ich przydział. Miał być 23.02… mamy już 9 marca… Kasa na rachunku została pomniejszona, ale nie widze obligacji ani że jest ta gotówka zablokowana. Tak to zawsze wygląda jak się zapisuje na obligacje?

  2. Anonim

    Remigiuszu, pojawila sie informacja odnosnie sporu miedzy Best a Kredyt Inkaso. Czy zmienia ona Twoje postrzeganie ryzyka inwestycji w obligacje tego drugiego podmiotu?

  3. ten wyrok akurat bez żadnego wpływu na KRI, dodatkowo nieprawomocny. Trochę tych pozwów jest z obydwu stron, sprawa pewnie będzie się ciągnąć latami. Chyba że zakończy się jakimiś ugodami, jeżeli w ramach obecnego procesu przeglądu opcji strategicznych dojdzie do transakcji sprzedaży akcji KRI.

Skomentuj