Od 7 do 20 marca trwają zapisy na obligacje spółki PragmaGO w emisji serii C3 o wartości do 25 mln zł. Emitent oferuje oprocentowanie oparte o WIBOR 3M + 5,0 punktów procentowych marży, co przy WIBOR 3M = 5,86 % dałoby oprocentowanie 10,86% w pierwszym okresie odsetkowym (faktyczne oprocentowanie może się nieco różnić).

W tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a więcej o emisji przeczytasz na Portalu Analiz w tym wpisie, znajdziesz tu również porównanie rentowności oferowanych obligacji z już notowanymi na Catalyst. W osobnej analizie przedstawiłem wyniki i sytuację finansową grupy – wpis znajdziesz tutaj.

Skomentuj