Do 25 marca 2024 roku trwa emisja obligacji serii P2023B spółki Victoria Dom. Emitent ubiega się o 50 mln zł, aby ten cel zrealizować oferuje oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o 5,25 p.p. marży, co przy WIBOR 6M=5,85% daje 11,10% w pierwszym okresie odsetkowym.

Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski Michael / Ström, w tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a jeżeli nie masz jeszcze rachunku maklerskiego w tej instytucji (darmowy, z niską 0,1% prowizją za handel obligacjami) to polecam założyć go za pośrednictwem tego linku. Zapisy na obligacje można również składać w DM BDM. 

Więcej o warunkach emisji, o spółce napisałem w tym wpisie na Portalu Analiz. Znajdziesz tam również porównanie obecnej oferty z rentownościami obligacji już notowanymi na rynku Catalyst.

Skomentuj