Z publiczną emisją obligacji serii D wystartowała spółka Vehis Fin1. Nie jest to debiut tej spółki na rynku publicznych emisji obligacji, w styczniu 2021 roku opisywałem ofertę serii B (link), a nawet finalnie nabyłem mały pakiet obligacji spółki.

3 lata temu Vehis był bardzo młodą firmą, a i sama emisja nie była typową dla rynku obligacji, ale znalazłem kilka dobrych przesłanek za dokonaniem inwestycji. Tym razem spółka działa już kilka lat na rynku, ale samo ułożenie transakcji jest dużo bardziej skomplikowane niż poprzednio, stąd też nie podejmę się całościowej analizy spółki/emisji, a jedynie wskażę obszary, na które zwróciłem uwagę czytając dokumenty. A skomplikowanie/ ryzyko transakcji pokazuje marża na obligacjach, tym razem Vehis oferuje 7% marży, 3 lata temu, jako prawie startup, za o 2 lata dłuższe papiery spółka oferowała 4,5% marży.

VEHIS Fin1 – parametry emisji obligacji

Wartość emisji wyniesie do 21 mln zł.

Obligacje zostaną wykupione po okresie 2 lat od emisji. Nie będą amortyzowane w okresie trwania emisji.

Oprocentowanie emisji wyniesie WIBOR3M + marża 7%, co przy WIBOR 3M = 5,87% oznacza 12,87% w pierwszym 3-miesięcznym okresie odsetkowym.

Wartość jednej obligacji to 1.000 zł, minimalny zapis można złożyć od 10 sztuk.

Cel emisji: Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności Emitenta polegającej na finansowaniu nabycia samochodów w formie leasingu, co nastąpi pośrednio poprzez objęcie przez Emitenta Obligacji Transzy Junior.

Zabezpieczenie: Obligacje będą zabezpieczone poprzez poręczenie Vehis Sp. z o.o. do 150% wartości emisji Obligacji. Ponadto warunki emisji przewidują podporządkowanie 4 pożyczek udzielonych Emitentowi przez Nuwo S.a.r.l., jedynego udziałowca Emitenta. Łączne saldo kapitału i odsetek wszystkich podporządkowanych pożyczek wnosi na dzień 30.04.2024 r. 43,4 mln zł. Obligacje nie będą zabezpieczone na aktywach.

Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Zapisy potrwają do 23 maja 2024 roku, a przyjmuje je Dom Maklerski Michael / Ström. W tym miejscu znajdziesz link do oferty, a także pozostałych dokumentów, w tym prezentacji inwestorskiej.

28 maja to planowany termin przydziału i rozrachunku transakcji.

Dla przypomnienia, inwestowanie w obligacje korporacyjne może wiązać się z ryzykiem utraty części lub nawet całości kapitału.

Vehis – informacje o spółce, wynikach i emisji obligacji

Na stronie internetowej VEHIS widnieje następujące motto: wszystkie salony pod jednym adresem.

I tak najprościej można określić grupę VEHIS: oferuje swoim klientom kompleksowy produkt finansowy, polegający na umożliwieniu nabycia samochodu w formie leasingu. Produkt skierowany jest zarówno do przedsiębiorców jak i konsumentów.

Przy czym mamy do czynienia z 2 spółkami „siostrzanymi”. Emitent, VEHIS FIN1, to sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest finansowanie środków transportu w formie leasingu dla podmiotów gospodarczych. Vehis sp. z o.o. (poręczyciel emisji obligacji), wraz z VEHIS FIN1 tworzy kompleksową platformę finansowo – sprzedażową dla rynku motoryzacyjnego. VEHIS poręcza obligacje wyemitowane przez VEHIS FIN1.

100-proc. udziałowcem VEHIS FIN1 jest Nuwo S.a r.l. (Nuwo) – podmiot prawa luksemburskiego. Większościowym udziałowcem pośrednim w Grupie VEHIS jest fundusz zarządzany przez Enterprise Investors. Do chwili obecnej fundusz zainwestował (formie kapitału i pożyczek) poprzez Nuwo w VEHIS 108 mln zł.

Pomysłodawcami i założycielami Grupy VEHIS są menedżerowie posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowo – samochodowej, pracujący wcześniej m.in. dla VW Bank, Getin Leasing, Alior Leasing, BNP Paribas.

Więcej o grupie, zarządzie, właścicielu przeczytasz w prezentacji inwestorskiej spółki (link).

Działalność operacyjną grupy dobrze obrazuje poniższy wykres:

We wrześniu 2022 roku grupa pozyskała znaczące finansowanie w formie sekurytyzacji, które pozwoliło na znaczące wzrosty sprzedaży i wejście na (niewielkie) zyski netto. W 2021 VEHIS FIN1 miała stratę 0,8 mln zł, w 2022 roku zysk netto 0,7 mln zł, a w 2023 roku zysk netto 2,0 mln zł. Poręczyciel notował odpowiednio -6,8 mln, -6,8 mln zł straty oraz 0,7 mln zł zysku netto w 2023 roku. Jak widać, póki co działalność VEHIS nie należy do wybitnie rentownych, dopiero wejście na wysoką skalę działania ma dzięki dźwigni operacyjnej poprawić wyniki.

Dla wyników spółki i dla spłaty obligacji kluczowa jest wcześniej wspomniana transakcja sekurytyzacyjna. Emitent pozyskał finansowanie do wysokości 1,28 mld zł, w tym do 1 mld jako finansowanie Senior, a do 280 mln zł jako finansowanie Mezzanine. Z tych środków VEHIS kupuje obligacje SPV, czyli tej specjalnej spółki, która zarządzać będzie pakietem leasingów. Aby w pełni wykorzystać finansowanie od instytucji, VEHIS musi podstawić również „swoje” środki, których część ma pochodzić właśnie z niniejszej emisji obligacji.

Slajdów dotyczących tego tematu jest w prezentacji kilka, poniżej pozwalam sobie zamieścić ten pokazujący schemat finansowy i krótki opis (kliknij aby powiększyć):

Warto zwrócić uwagę na opis dotyczący ryzyka transakcji (braku spłaty zadłużenia) – gdyby w biznesie coś poszło nie tak w pierwszej kolejności ryzyko ponosi Vehis na obligacjach Junior – czyli ryzyko ponoszą również obligatariusze spółki. Również odnośnie spłaty zadłużenia obligacje Junior (czyli zakupione ze środków obecnej emisji) są na końcu kolejki spłat. Emitent wprost sugeruje, że

Jest prawdopodobne, że źródłem wykupu/refinansowania Obligacji (co najmniej w części), które będą miały 2 letni termin zapadalności, będzie musiało być nowe finansowanie dłużne lub udziałowe.

Podsumowując, grupa VEHIS ze względu na ograniczony kapitał własny i dłużny początkowo działała na granicy rentowności/ stratach. We wrześniu 2022 roku doprowadziła do pozyskania dużego finansowania, które pozwoliło przeskalować biznes i dzięki dźwigni operacyjnej wejść na dodatnie wyniki finansowe. Wraz z dalszym wzrostem biznesu wyniki powinny dalej rosnąć. Ale ten wzrost biznesu wymaga również znaczących własnych środków, czy w formie kapitałów czy pożyczek od udziałowca czy też obligacji. Niestety transakcja sekuratyzacji ułożona jest w taki sposób, że w pierwszej kolejności (co zresztą nie dziwi) zabezpiecza interesy podmiotów udzielających kluczowego finansowania.

(W przypadku kłopotów z biznesem) dopiero następni w kolejce są obligatariusze VEHIS, a na samym końcu jest właściciel, który ryzykuje swoim kapitałem, a także podporządkowaniem wyemitowanym obligacjom pożyczek o łącznej wartości 43 mln zł.

Można zatem powiedzieć, że obligatariusze spółki będą w bardzo podobnej (nieco lepszej) sytuacji do właściciela VEHIS, który (w przypadku problemów grupy) włożone pieniądze otrzyma na samym końcu. Jest jednak różnica, właściciele VEHIS liczą pewnie na wysokie zwroty na kapitale, zysk obligatariusza ograniczony jest do WIBOR 3M + 7 p.p. marży.

Czy marża jest wystarczająca, aby pokryć ryzyko transakcji? Nie podejmuję się oceny i zachęcam każdego inwestora do samodzielnej analizy. Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Ps. Jeżeli interesuje Cię temat inwestowania w akcje i obligacje korporacyjne, zapraszam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz.

Powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Emitent wykupił reklamę emisji obligacji, co jest standardową praktyką w celu zapewnienia widoczności oferty.

5 komentarzy - “Emisja obligacji serii D VEHIS Fin1 Sp. z o.o.

 1. Anonim

  Dzięki za analizę. Złożę minimalny zapis bo ryzyko wysokie, ale marża również 🙂

 2. Kuki

  Dobra konkluzja na koncu. IMO ryzyko jest bardziej jak w “equity”, a stopa zwrotu jest skapowana i, choc wysoka, zdecydowanie debt-like. Wlasciciel zasadniczo lewaruje tym instrumentem swoje juz mocno zalewarowane equity.

 3. Anonim

  Podziękuje bardzo. Nie dziw że Kruk czy Echo mają po 50-75% redukcji na koropratkach …ale to biznesy rentowne. Tu można mając chwilowo 3% więcej niż nei wyjąć. Zatem podziękuje. Analiza dobra.

 4. Anonim

  Cenna (dosłownie) analiza . Cenię rzetelność i niezależność opinii , czasem wbrew innym specjalistom.

 5. Anonim

  Vehis z redukcją 60%. Popyt widać jest. W sumie przy takich cenach akcji niedziwne.

Skomentuj