Z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka PCC EXOL. Emitent oferuje ponad 5-letnie papiery (wykup we wrześniu 2029 roku) z oprocentowaniem zmiennym, opartym na stawce WIBOR 3M powiększonej o 2,7 p.p. marży, co obecnie oznacza 8,55% w pierwszym okresie odsetkowym.

Zapisy potrwają do 10 czerwca, a prowadzone są przez konsorcjum, którego liderem jest Dom Maklerski BDM. Informacje o emisji, w tym prezentację inwestorską znajdziesz na stronach BDM w tym miejscu, natomiast wpis o emisji, o sytuacji finansowej PCC EXOL oraz porównanie rentowności oferowanych obligacji do tych notowanych na Catalyst, to wszystko przedstawiłem w tym wpisie na Portalu Analiz. Zapraszam!

Skomentuj