Portfel zdywersyfikowany – kwiecień 2024 roku

Kolejny miesiąc na plusie dla portfela zdywersyfikowanego, choć ponownie z raczej skromnym wynikiem +0,42%. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w kwietniu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Dawno nie przypominałem idei portfela, zatem wklejam poniżej odpowiedni akapit: Wracając do tematu, wyniki portfela narastająco prezentują się tak: W kwietniu zostały wykupione obligacje RONSON RON0424 i to jedyna zmiana w portfelu, którego skład według emitentów wygląda…

Czytaj dalej

Marvipol Development – emisja obligacji serii P2024A

12 kwietnia 2024 rozpoczęła się publiczna emisja papierów dłużnych (obligacje serii P2024A), prowadzona przez Marvipol Development. Poniżej przedstawiam parametry emisji , podaję link do analizy spółki na Portalu Analiz oraz kilka ciekawostek związanych z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki. Parametry emisji obligacji P2024A spółki Marvipol Development SA Wartość całej emisji obligacji wynosi do 150 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie…

Czytaj dalej

Portfel obligacji – wyniki w marcu 2024 roku

O blisko 1% wzrosła w marcu wartość mojego głównego portfela obligacji – dobra passa na rynku nadal trwa. Zapraszam na krótkie podsumowanie miesiąca. Portfel obligacji – wynik marca 2024 roku Marcowa stopa zwrotu portfela to +0,96%: Narastająco trwa dobra passa portfela, który wyprzedza benchmarki i inflację: Portfel obligacji – skład, transakcje, ryzyko Luty kończyłem z dużym udziałem gotówki w portfelu. Jednocześnie emitenci w nowych emisjach obligacji zaczęli obniżać oprocentowanie, czyli…

Czytaj dalej

Portfel zdywersyfikowany – marzec 2024 roku

+0,38% to wynik portfela zdywersyfikowanego w marcu 2024 roku. Poniżej krótkie spojrzenie na wyniki portfela, jego skład i najważniejsze wydarzenia w marcu. Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko Wyniki portfela narastająco: Luty kończyłem z gotówką w portfelu, którą wykorzystałem na zakup obligacji Vindexus oraz dokupienie papierów MCI Capital. W efekcie portfel na ostatni dzień marca prezentował się następująco: A tak wygląda skład portfela według branż: I spojrzenie na Strefy według…

Czytaj dalej

PragmaGO – emisja obligacji w EUR

Do 15 kwietnia trwają zapisy w emisji obligacji w walucie EURO seria EUR1, oferowanych przez spółkę PragmaGO. Wg zarządu emisja jest odpowiedzią na rosnący portfel wierzytelności w euro: To pierwsza emisja obligacji PragmaGO w euro. Zdecydowaliśmy się na nią, ponieważ chcemy lepiej dopasować ekspozycję walutową po stronie aktywów i pasywów. Jest to odpowiedź na rosnący portfel pracujących wierzytelności w euro. Spółka do zarządzania ryzykiem walutowym nie stosowała do tej pory…

Czytaj dalej

White Stone Development – sytuacja finansowa spółki

Zanim przejdę do właściwego wpisu, na początek krótki komentarz. O ile inwestując w akcje największą uwagę inwestorzy przykładają do przyszłości (jak firma będzie się rozwijać, jakie pokaże wyniki), to w inwestowaniu w obligacje korporacyjne nieco większe znaczenie ma aktualna sytuacja finansowa emitenta. Jeżeli zakłada się, że spółka dalej będzie działać w podobnym kształcie co dotychczas, to jej przyszłą sytuację finansową można względnie trafnie przewidzieć. Problem z oceną emitenta obligacji pojawia…

Czytaj dalej

Emisja obligacji White Stone Development

Spółka White Stone Development wystartowała z emisją obligacji serii J, która ma na celu pozyskanie do 21,5 mln zł na wspieranie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej Grupy. Poniżej przedstawiam parametry emisji, a także krótko opisuję spółkę i jej sytuację finasnową. White Stone Development (WSD) – podstawowe parametry emisji serii J Wartość Emisji: do 21,5 mln zł. Termin Wykupu: 3 lata, z planowaną amortyzacją na poziomie 25% wartości po 2 latach od…

Czytaj dalej

Victoria Dom – emisja obligacji serii P2023B

Do 25 marca 2024 roku trwa emisja obligacji serii P2023B spółki Victoria Dom. Emitent ubiega się o 50 mln zł, aby ten cel zrealizować oferuje oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o 5,25 p.p. marży, co przy WIBOR 6M=5,85% daje 11,10% w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski Michael / Ström, w tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a jeżeli nie masz jeszcze rachunku maklerskiego w tej…

Czytaj dalej

Arche – emisja obligacji serii L

Z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka Arche. Poniżej przedstawiam informacje o warunkach emisji, terminach zapisów, a także porównuję warunki oferty Arche do emisji już notowanych na rynku Catalyst. Arche – warunki emisji obligacji serii L Wartość emisji wynosi do 21,5 mln zł, wartość pojedynczej obligacji to 1.000 zł i od takiej właśnie kwoty można składać zapisy na obligacje spółki. Obligacje emitowane są na okres 3 lat, Arche będzie przysługiwała opcja…

Czytaj dalej

Kredyt Inkaso – emisja obligacji S1 w EUR

Do grona spółek emitujących obligacje w walucie EURO dołącza spółka Kredyt Inkaso. Poniżej przedstawiam informacje o warunkach emisji, terminach zapisów, a także porównuję warunki oferty obligacji Kredyt Inkaso do emisji w tej walucie emitowanych w ostatnich miesiącach przez innych emitentów. Kredyt Inkaso – warunki emisji obligacji serii S1 Wartość oferty obligacji wynosi do 4,999 mln EUR, natomiast wartość pojedynczej obligacji to 100 EUR. Minimalny zapis to 10 obligacji, zatem 1.000…

Czytaj dalej