Najlepsze, wzorowe podejście do współpracy z inwestorami indywidualnymi. Czytelne raporty finansowe, cyklicznie organizowane Dni Inwestora w spółkach PCC połączone z prezentacjami spółek, informacją o zrealizowanych i planowanych inwestycjach, a także zwiedzaniem zakładów produkcyjnych.

Prezentacje spółek PCC Rokita, PCC Exol i pozostałych
Prezentacje spółek PCC Rokita, PCC Exol i pozostałych podczas Dnia Inwestora

Blog Rynek Obligacji zdecydowanie promuje takie firmy i działania, które służą rozwojowi rynku obligacji, stąd też propozycja bliższej współpracy z PCC Inwestor. PCC Inwestor to portal i marka grupująca w jednym miejscu informacje o spółkach z grupy PCC i ich aktywności na rynku kapitałowym. Spółki te to przede wszystkim PCC Rokita i PCC Exol, które emisje obligacji kierują głównie do inwestorów indywidualnych.

PCC Rokita emituje obligacje korporacyjne już od wielu lat, do tej pory wyemitowało 247 mln zł, a wykupiło 85 mln zł. W bieżącym roku do PCC Rokita dołączyła spółka PCC Exol – z sukcesem plasując 2 serie obligacji na łączną kwotę 45 mln zł.

Obydwie firmy, działające w segmencie chemii, osiągają obecnie wyśmienite wyniki, rozwijają się w sposób zrównoważony, pilnując jednocześnie stabilnej struktury finansowania. Gorąco polecam rejestrację w portalu pccinwestor.pl i zapoznanie się z profilami tych spółek.

pcc-inwestor