Portfel obligacji po listopadzie 2017

Zanim przejdę do rzeczy, bardzo chciałem podziękować Wam za pomoc i wypełnienie ankiety, o co poprosiłem przy okazji publikacji wyników portfela obligacji za październik. Do dziś zostało wypełnione 108 ankiet, co jest kolejnym rekordem Waszej aktywności. I świadczy o Waszym dużym zaangażowaniu. Dla porównania prawie równo ze mną kolega – zaprzyjaźniony bloger zamieścił na swoim blogu (blog o dużo większych statystykach) ankietę, w której zebrał mniej niż połowę naszych odpowiedzi.…

Czytaj dalej

Portfel obligacji po październiku 2017, ankieta

W październiku portfel główny, podobnie do zdywersyfikowanego, cierpiał na spadki cen obligacji na rynku Catalyst. Szacuję, że utracony z tego tytułu zysk wyniósł około 0,3%. Na szczęście kilka transakcji dokonanych w ciągu miesiąca dołożyło mały plusik do wyników i w efekcie wynik października podliczyłem na 0,25%, analogicznie jak miesiąc wcześniej. Mam dużą prośbę. Chcę stworzyć nowy produkt związany z obligacjami. Potrzebuję w tym celu kilu odpowiedzi od Ciebie. Pomogą mi…

Czytaj dalej

Bank Polskiej Spółdzielczości podwyższył kapitał własny

Od ostatniego wpisu dotyczącego BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) pojawiły się kolejne dobre informacje, patrząc z punktu widzenia obligatariuszy: 20 lutego 2015 roku doszła do skutku emisja obligacji podporządkowanych Banku (BPS0222) na łączną kwotę 46,1 mln zł, 17 marca 2015 roku dokonano wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji w łącznej liczbie 24 057 127 po cenie 2,5 zł za sztukę. Czyli kapitał Banku wzrósł o nieco ponad…

Czytaj dalej

BPS – nowe informacje

W tym tygodniu pojawiły się nowe doniesienia z Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), które trochę zmniejszają ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne tego emitenta, notowane na rynku Catalyst. KNF zgodziła się na powołanie prezesa i wiceprezesa Banku odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Do tej pory część zarządu banku była „pełniącym obowiązki”. Zatwierdzenie Zarządu (Pana Zdzisława Kupczyka na funkcję Prezesa Zarządu Banku BPS S.A., Pana Artura Adamczyka na funkcję Wiceprezesa Zarządu, któremu powierza się…

Czytaj dalej

Ocena wybranych emitentów obligacji korporacyjnych na Catalyst – część 1

Przy okazji publikacji składu portfela na  blogu portfel obligacji napisałem, że dokonam krótkiego podsumowania  emitentów, których mam w portfelu, co też niniejszym czynię. Pierwszy wniosek generalny jest taki, że inwestowanie w obligacje na rynku Catalyst tak jak ja to przyjąłem, czyli w dużej dywersyfikacji, wymaga sporo zachodu. Ale jak już kiedyś pisałem, jest to moje hobby, więc nadal czerpię przyjemność z prezentowania analiz.  Rok zbliża się ku końcowi, za chwilę spółki…

Czytaj dalej

BPS – program naprawczy, wyniki I kwartału 2014

Obligacje BPS – informacje z banku Trochę czasu minęło od skomentowania przeze mnie jednostkowego raportu rocznego Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), który to komentarz znajduje się tutaj. Czas przejrzeć nowe informacje. Najciekawsze chyba znajdują się w raporcie Komisji Nadzoru finansowego (tutaj), dotyczącym sytuacji Banków Spółdzielczych po I kwartale 2014. Ale po kolei… W międzyczasie BPS w dniu 23.05.2014 opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że KNF miała uwagi do pierwotnie…

Czytaj dalej

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) dynamicznie wkracza w dochodową branżę.

Obligacje BPS – raport roczny Wg raportu rocznego za 2013 przy sumie bilansowej 20 mld PLN, należności banku BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) z tytułu kredytów wyglądały następująco:   Należności w mln. PLN 31.12.2013 31.12.2012 różnica normalne 5.861 6.583 -722 pod obserwacją 1.666 1.517 149 poniżej standardu 236 395 -159 wątpliwe 501 269 232 stracone 754 368 386 razem nienormalne 3.157 2.549 608 Oznacza to wzrost należności (udzielonych kredytów) nie klasyfikowanych…

Czytaj dalej