Ferratum – dlaczego tanieją obligacje?

  Pytanie pojawiło się na forum bloga Rynek Obligacji, następnie również na forum Stockwatch, podzielę się zatem analizą, którą przeprowadziłem. Jeżeli chcesz poczytać więcej o emitencie – zapraszam tutaj. Zastrzeżenie – obecnie nie jestem w stanie zweryfikować wniosków wyciągniętych z poniższej analizy – stan faktyczny może być inny, niż nakreślony w niniejszej analizie. Każdy wyciąga wnioski i podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność… Zdarza się, że obligacje korporacyjne niektórych emitentów nagle,…

Czytaj dalej

Ocena wybranych emitentów obligacji korporacyjnych na Catalyst – część 1

Przy okazji publikacji składu portfela na  blogu portfel obligacji napisałem, że dokonam krótkiego podsumowania  emitentów, których mam w portfelu, co też niniejszym czynię. Pierwszy wniosek generalny jest taki, że inwestowanie w obligacje na rynku Catalyst tak jak ja to przyjąłem, czyli w dużej dywersyfikacji, wymaga sporo zachodu. Ale jak już kiedyś pisałem, jest to moje hobby, więc nadal czerpię przyjemność z prezentowania analiz.  Rok zbliża się ku końcowi, za chwilę spółki…

Czytaj dalej