Chcesz być informowany o nowych emisjach obligacji? Zarejestruj się poniżej, a będziesz otrzymywał newsy przygotowane przeze mnie związane z publicznymi emisjami obligacji, a także bezpośrednio od emitentów – informacje o prywatnych emisjach organizowanych przez wybrane Domy Maklerskie lub Emitentów Obligacji.

Chcę otrzymywać informacje o nowych emisjach obligacji

Zarejestruj się i otrzymuj informacje o nowych emisjach obligacji ode mnie, a także od Partnerów bloga Rynek Obligacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych w celach związanych z przekazywaniem informacji o nowych publicznych emisjach obligacji; Wyrażam zgodę na przekazywanie podanych w formularzu moich danych osobowych partnerom bloga – domom maklerskim oraz podmiotom emitującym obligacje korporacyjne w celach związanych z przekazywaniem przez te podmioty, poprzez adres e-mail oraz w drodze kontaktu telefonicznego, telefonicznego, informacji handlowych, w tym propozycji nabycia obligacji; Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowej przez prowadzącego bloga oraz partnerów bloga – domy maklerskie oraz podmioty emitujące obligacje korporacyjne. Zgoda niniejsza obejmuje także zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Ivopol Remigiusz Iwan, który przetwarza dane osobowe w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu oraz poprawiania danych osobowych. Dane Klientów są udostępniane przez. oraz domom maklerskim oraz emitentom będącym partnerami bloga w ofert obligacji. Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.”

lead nurturing obsługiwana jest przez FreshMail