Poniższy wpis dotyczy Raportu Rankingowego na podstawie wyników spółek za 2017 rok. Jest już II edycja Raportu,  po wynikach spółek za 2018 rok. Możesz o niej przeczytać w tym miejscu.

Wielu troszczy się o rynek obligacji korporacyjnych, Postanowiłem nie tylko się troszczyć, ale i przygotować produkt, którego celem jest pomoc Indywidualnym Inwestorom w dokonywaniu właściwych wyborów w zakupie obligacji do portfela.

W największym skrócie, przygotowałem opis i ocenę 30 spółek 39 spółek, których obligacje notowane są na Catalyst.

Produkt nazwałem Raportem Rankingowym, bo na bazie przeprowadzanych analiz każda spółka otrzymała punkty, a na podstawie punktów została przydzielona do odpowiedniej Strefy. Powstał również ranking w wersji graficznej, czyli wykres spółek od największej ilości punktów do najmniejszej.

Raport Rankingowy – szczegóły

W pierwszej wersji raportu oceniłem 30 spółek (obecnie jest już 39 spółek w Raporcie), których obligacje notowane są na Catalyst. Są to następujący emitenci: Arctic Paper, BEST, Capital Park, Comp, Cyfrowy Polsat, Dekpol, Dom Development, Echo Investment, Famur, Ghelamco, GPW, GTC, IPF (PROVIDENT), Kancelaria Medius, Kania, Kruk, LC Corp, Lokum Deweloper, M.W. Trade, MCI Capital, Medicalgorithmics, OT Logistics, PCC Exol, PCC Rokita, PKN Orlen, Pragma Faktoring, Robyg, Ronson, Uniserv – Piecbud, Vantage Development, Voxel. Starałem się tak dobrać spółki, aby były interesujące dla Indywidualnych Inwestorów, są i duże wiarygodne firmy, ale też kilka o nieco wyższym ryzyku inwestycyjnym. Jeżeli brakuje spółki, której obligacje posiadasz, nic straconego, do Raportu systematycznie dodaję kolejnych emitentów.

Do oceny spółek przyjąłem wyniki za ostatnie 4 pełne lata (2014-2017), a także za ostatnie 2 lata kwartalnie (2016-2017), obecnie dodaję do raportu wyniki za Q1 i Q2 2018. Takie okresy mają pomóc w ocenie trendów, powtarzalności wyników danej spółki. Jednak sam Ranking dla spółki nadawany jest na podstawie zaudytowanych wyników za 2017 rok.

Ocena spółki przebiega w 4 obszarach. Sprawdzam wielkość firmy (przychody, kapitały), jej wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, zadłużenie, obsługa długu), oceniam biznes firmy (ile lat na rynku, przewagi konkurencyjne, lider czy maruder, powtarzalność, trend w przychodach i zyskach), a wreszcie oceniam politykę finansową firmy, patrząc oczami obligatariusza.

Każe kryterium posiada określoną wagę. W efekcie spółka otrzymuje ocenę punktową, która pokazuje w jakim miejscu na skali ryzyka według tej oceny się znajduje. Dodatkowo wprowadziłem przydział do Stref: relaksu, spokoju, czujności, odważnych i ekstremalnych. Po to, aby w jakiś sposób pokazać, jak oceniam ryzyko inwestycji w obligacje danej spółki.

Jak już mamy ranking, to warto go podzielić na grupy
Jak już mamy ranking, to warto go podzielić na grupy

Oczywiście jako podsumowanie raportu pojawia się też wykres prezentujący punkty spółek i przydział do Strefy.

Oprócz części oceniającej każda spółka posiada swoją „kartę”, na której jest opisana jej historia, przedmiot działalności, akcjonariusze, zarząd i audytor. Taka wiedza o spółce w pigułce. A na kolejnej stronie raportu znajdziesz 8 ciekawych wykresów związanych z daną spółką, prezentujących jej wyniki, czy wskaźniki w ujęciu kwartalnym i rocznym. Z krótkim komentarzem podsumowującym. Oczywiście na koniec oceny każdej spółki jest też kilku-zdaniowy mój komentarz zwracający uwagę na najważniejsze sprawy związane z daną firmą.

Mówiąc krótko, każda spółka jest przedstawiona, opisana i oceniona na 2 stronach – potężna pigułka informacyjna.

W samym raporcie szczegółowo omawiam również kryteria przyjęte do analizy i ich wpływ na ranking, a także opisuję jak wyliczam wskaźniki i dlaczego właśnie takie, a nie inne.

Oprócz raportu, przygotowałem równie ciekawe, w mojej ocenie, narzędzie, jakim jest Forum Rynku Obligacji. Więcej piszę poniżej.

Forum Rynku Obligacji

Forum Rynku Obligacji jest to projekt długoterminowy, który wierzę, że ma duży potencjał. Po pierwsze kilka lat temu prowadziłem forum obligacji. Następnie, po jego zamknięciu, miałem (i mam) mniej lub bardziej częsty kontakt (mailowy, poprzez FB) z kilkunastoma inwestorami. Takie kontakty bardzo mi pomagają, wiele się uczę i staję się lepszy w prowadzonych inwestycjach. Czasami przydaje się też ktoś z „chłodną głową”.

Każdy z nas ma unikalną wiedzę w jakiejś dziedzinie, zebranie tego w jedną całość sprawia, że wiemy więcej niż w pojedynkę. Dlatego liczę, że wokół forum pojawi się aktywna społeczność. Taki bezpośredni kontakt, to także nowe pomysły, które można realizować, czy szybki feedback odnośnie tego co robię (np. Raportu Rankingowego). Na zamkniętym forum można również napisać dużo więcej niż na blogu czy na ogólnie dostępnej stronie.

Ja od siebie do forum dodaję: bieżącą analizę wyników finansowych spółek, aktualizacje Raportu, informacje o ważnych komunikatach, propozycje ciekawych transakcji, prezentację swoich transakcji i portfeli, a także ocenę spółek pod kątem inwestycji w ich akcje.

Z wyżej wymienionych powodów bardzo polecam zakup Raportu Rankingowego z dostępem do Forum Rynku Obligacji.

Raport Rankingowy – podsumowanie

Przez ponad 4 lata prowadząc tego bloga pracowałem na Wasze zaufanie. Pokazywałem w co inwestuję, jak analizuję spółki, dzieliłem się wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że to zaufanie udało się skutecznie zbudować.

Teraz proszę o zaufanie w tym sensie, że warto zapłacić za produkt, który dla Ciebie przygotowałem. Dzięki temu będziemy mogli wnieść się o poziom wyżej w naszych inwestycjach w obligacje korporacyjne.

Zapraszam do zakupu Raportu Rankingowego (z dostępem do Forum).

Remigiusz