Upłynął kolejny miesiąc na „nic nierobieniu” w portfelu i obserwacji dobrych wyników. W maju portfel zarobił +1,72%, od początku roku zysk wynosi +7,7%, a ten wpis z racji spokoju w portfelu podobnie jak poprzednie będzie krótki.

Portfel zdywersyfikowany – maj 2023 roku

Ostatnie miesiące to fajne wzrosty wyników portfela, ale jest co gonić:

Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko

Skład portfela bez zmian, ale zwraca uwagę spadająca rentowność portfela (rosną ceny obligacji):

Być może warto by rozważyć wymianę niektórych obligacji (PCC Rokita?) na bardziej rentowne, ale portfel co do zasady ma być pasywny więc tutaj nie kombinuję (zlecenie sprzedaży na HBR1223 mam wystawione).

Skład portfela według branż:

I portfel podzielony na Strefy Ryzyka:

To już są strefy z nowej edycji Raportu Rankingowego (link do oferty), po nowemu wzrósł udział Strefy relaksu (to dobrze : ) ), ale z kolei jeszcze kilka spółek, które publikowały wyniki na koniec maja jest nieocenionych. No i jedna spółka znalazła się w Strefie ekstremalnych, wystawiam na nią zlecenie sprzedaży.

Podsumowując, 2023 rok póki co jest całkiem pozytywny dla portfela: zarówno nominalnie, jak i w końcu portfel zaczyna „gonić” inflację.

Udanych inwestycji!

Skomentuj