Chociaż rynek Catalyst raczej nie jest kuźnią talentów, czy zbiorem najlepszych polskich firm, to jednak nadal zdarza mi się trafić na emitentów obligacji korporacyjnych, których określam jako przynajmniej ciekawych. I choć tak zwana polityczna poprawność nakazuje być ostrożnym w wyrażanych opiniach, to tym razem napiszę, że takim właśnie ciekawym emitentem, moim zdaniem, jest grupa Wind Mobile. Do tego stopnia ciekawym dla mnie, że zdecydowałem się zainwestować w akcje spółki, gdyż obligacje korporacyjne grupy ze względu na wysoki kurs aktualnie oferują dość przeciętną rentowność.
Poniżej opis grupy Wind Mobile oraz spojrzenie na jej wyniki finansowe.

Opis grupy Wind Mobile

 
Grupa Wind Mobile to obecnie połączenie 2 firm: Wind Mobile i Software Mind. Połączenie nastąpiło w 2014 roku i można zaryzykować twierdzenie, że przejmującym była mniejsza spółka. Przejęcie nastąpiło w części poprzez emisję nowych akcji Wind Mobile (akcjonariusze Software Mind objęli akcje Wind Mobile płacąc akcjami Software Mind), a w części środkami pozyskanymi z emisji 3 letnich obligacji korporacyjnych WMO0317 w kwocie 15 mln zł, sprzedanymi zresztą z 50% redukcją zapisów.
W efekcie, zaciągając zobowiązania finansowe w kwocie 15 mln zł, Wind Mobile przejął kontrahenta o obrotach w 2013 roku rzędu 45 mln zł i EBITDA 5,8 mln zł, dodatkowo posiadającego sporo gotówki na kontach i bez zobowiązań finansowych. Transakcja całkiem udana z punktu widzenia obligatariusza. Zresztą ładnie to widać na wykresie wartości rynkowej (kapitalizacji) grupy:
Kapitalizacja giełdowa grupy Wind Mobile, źródło: stooq.pl
 
Jedna ze szkół inwestowania mówi, że warto stawiać na liderów, którzy są pierwsi i najlepsi w danej dziedzinie, a najlepiej, jeżeli ta dziedzina (sektor) jest na fali wznoszącej – dynamicznie się rozwija. Myślę, że wielu aspektach grupa Wind Mobile spełnia te kryteria.
Przedmiotem działalności grupy Wind Mobile są między innymi:
Halodzwonki – czyli muzyka w miejscu sygnału oczekiwania na połączenie telefoniczne. Spółka jest prawdziwym hegemonem rynku polskiego – zarządza usługą Halo Granie w Orange oraz sprzedaje halodzwonki abonentom sieci T-Mobile, Orange, Plus i Play. Być może polski rynek fazę dynamicznego rozwoju ma już za sobą, ale z pewnością przynosi grupie spore przychody przy bardzo dobrej rentowności.
iLumio – najnowszej generacji system multimedialnej rozrywki i interaktywnej obsługi gości hotelowych, zapewniający stały dostęp do telewizji HD, szybkiego internetu, wypożyczalni VOD, gier czy aplikacji internetowych oraz umożliwiający dokonywanie rezerwacji czy oferowanie usług dostępnych w ofercie hotelu. iLumio zostało wdrożone w takich hotelach jak Hilton, Holiday Inn, Best Western, Puro, Arłamów czy Mikołajki. System iLumio wprowadzany jest również na stadionach oraz w placówkach medycznych.
LiveBank – wirtualny oddział, umożliwiający interaktywny kontakt wideo z doradcami, bezpieczne zawieranie transakcji. Rozwiązanie jest liderem rynku wirtualnej bankowości w Polsce i zostało wdrożone w trzech z pięciu największych polskich banków (mBank, ING Bank, BZ WBK), a np.  w styczniu 2015 r. Grupa podpisała umowę na wdrożenie produktu LiveBank dla Commerzbank AG na rynku niemieckim.
Te 3 rozwiązania, to produkty będące liderami w swoich segmentach, a także produkty eksportowe, przy dobrym zarządzaniu grupą i odrobinie szczęścia, mające szanse istotnie zaistnieć na arenie międzynarodowej. I tym autorskim produktom grupa poświęca najwięcej uwagi i miejsca w swojej komunikacji marketingowej, ale to nie one zapewniają Wind Mobile najwięcej przychodów.
Oprócz autorskich produktów, grupa tworzy także oprogramowanie dla firm z branży finansowej i telekomunikacyjnej oraz świadczy usługi informatyczne dla klientów w Europie Zachodniej oraz USA. W komunikatach grupy można znaleźć wiele informacji o kolejnych ciekawych kontraktach, jak choćby o 5 letnim kontrakcie na utrzymanie systemów telekomunikacyjnych T-Mobile Polska, szacowanym na 100 mln zł.
W analizie warto również wspomnieć o akcjonariacie i zarządzie spółki, Catalyst często nam przypomina, że kompetentny zarządzający to jedna z podstaw sukcesu (a raczej przypomina nam, że zarządzający nieudacznik lub oszust to pewność porażki).
Akcjonariat grupy Wind Mobile, źródło: raporty spółki
 
W Wind Mobile głównym akcjonariuszem (37,66% poprzez spółkę IIF) i prezesem zarządu jest Rafał Styczeń, który szlify i doświadczenie zbierał w Comarch (udziałowiec, członek zarządu w momencie wprowadzania Comarch na GPW), a następnie zaczął inwestować w innowacyjne przedsięwzięcia. Przykładowo w 2000 r. założył spółkę Bill-Bird, która jest właścicielem sieci płatności Moje Rachunki. Po kilku latach sprzedał ją konsorcjum GTECH za 6 mln dolarów. O jego sylwetce możesz przeczytać tutaj.
Z ciekawostek, kolejny akcjonariusz grupy – Middlefield Ventures Inc. to podmiot zależny Intel Capital – obecny w 25 krajach, największy fundusz technologiczny na świecie, który inwestuje w spółki high-tech.
Na koniec części zapoznawczej dodajmy, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Wind Mobile dotyczący między innymi nowej emisji akcji, a w efekcie przejścia z NewConnect na główny parkiet giełdy. Zgodnie z prospektem, we wrześniu 2015, Wind Mobile planuje przeprowadzenie oferty publicznej akcji, w tym do 750.000 akcji nowej emisji. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój oferty produktów własnych oraz rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Oczywiście ewentualny sukces emisji akcji działać będzie na korzyść obligatariuszy Wind Mobile.
A z kronikarskiego obowiązku dodam, że jednym z projektów na najbliższe NWZA jest zmiana nazwy spółki z Wind Mobile na Ailleron. Intrygująca ta nowa nazwa, ale przynajmniej przesunie grupę na początek list notowanych spółek :).

Wyniki finansowe grupy Wind Mobile

Ponieważ przejęcie Goliata (Software Mind) nastąpiło w 2014 roku (wyniki konsolidowane są od II kwartału), nie ma sensu analizowanie wyników grupy daleko wstecz, gdyż nie zawierają one danych porównywalnych i pokażą nam imponującą dynamikę wzrostów, nie oddając rzeczywistości. Spójrzmy na wyniki poszczególnych segmentów grupy w 2014 roku:
Przychody grupy Wind Mobile w 2014 roku wg segmentów, źródło: raporty finansowe grupy
ME – moblilny enterteinment (halodzwonki), MI – moblilna infrastruktura, MM – mobliny marketing, BU APPS – aplication services, BU FINANSE – usługi dla banków, iLumio, LiveBank – wiadomo, BU Telco – usługi świadczone dla telekomów.
 

 

Powyższa tabelka pokazuje, że sprzedaż i zyski oparte są na kilku segmentach, widać również, że produkty własne generują przyzwoite marże, jednakże to usługi na zlecenie generują najwyższe obroty.

Rachunek wyników, Bilans, Zadłużenie, Płynność

 

 
Wind Mobile – wybrane dane z r-ku wyników,
źródło: raporty finansowe grupy
 

 

Jak wspomniałem ze względu na przejęcie Software Mind i brak danych porównywalnych, możemy póki co przyglądać się wynikom za 2014 i 2015 rok, a te prezentują się całkiem nieźle. Widząc wysoki zysk netto pierwszy odruch to poszukiwanie co się z tym zyskiem dzieje – czy zamienia się w gotówkę, czy może w słynne (np. z PCZ) wartości niematerialne. W przypadku Wind Mobile można zaryzykować stwierdzenie, że zysk netto “poszedł” na redukcję zobowiązań krótkoterminowych więc jest OK. Omówienie bilansu poniżej:
Wind Mobile, bilans grupy, źródło: raporty finansowe grupy
Bilans pokazuje bardzo ostrożny sposób zarządzania grupą w kwestii zadłużenia zewnętrznego. Największym zobowiązaniem grupy Wind Mobile jest to z tytułu emisji obligacji korporacyjnych (przejęcie Software Mind), pozostałe zobowiązania są na bardzo niskich poziomach. Dość powiedzieć, że środki pieniężne na 30.06.2015 w kwocie 6 mln zł były większe, niż łączne zobowiązania krótkoterminowe, a należności handlowe wystarczyłyby na spłatę obligacji.
Szukając minusów, to poziom należności jest jednak stosunkowo wysoki w relacji do przychodów. W raporcie za 2014 rok grupa wykazała 4,5 mln na jako należności przeterminowane. Niestety brak więcej szczegółów na temat stosowanych terminów płatności, na prostą logikę wydaje się, że biorąc pod uwagę typowych odbiorców (firmy z sektora finansowego i telekomunikacyjnego) w grupie nie powinno być większych problemów z odzyskiem należności.
Inny minus to chyba typowe dla firm informatycznych niematerialne aktywa trwałe. W przypadku Wind Mobile mamy do czynienia z kapitalizacją prac rozwojowych jak również z pozycją “wartość firmy”. Jednak nawet przy ekstremalnie konserwatywnym wykluczeniu z wyliczeń całych aktywów trwałych wskaźniki zadłużenia Wind Mobile znajdowały by się na akceptowalnych poziomach.

 

 
Wind Mobile – wybrane wskaźniki,
źródło: obliczenia własne na podstawie raportów grupy.

Krótko mówiąc, wskaźniki interesujące obligatariuszy – czyli zadłużenia i płynności, należy określić jako bardzo dobre, a wręcz doskonałe. Oczywiście fakt, że spółka znajdująca się w fazie wzrostu i rozwoju produktów osiąga dobrą rentowność również należy oceniać bardzo pozytywnie.

Obligacje korporacyjne Wind Mobile notowane na Catalyst

Na rynku Catalyst notowana jest jedyna seria obligacji Wind Mobile – WMO0317. Jej ostatnia cena to 102,99%, co przy oprocentowaniu WIBOR 3M + 5,9% daje 5,45% rentowności brutto, a ze względu na zbliżający się termin ustalenia praw do odsetek zaledwie 3,84% rentowności netto. Krótko mówiąc obecny moment nie jest idealnym do zakupu tych obligacji. Inwestując w obligacje korporacyjne Wind Mobile należy mieć również na uwadze, że emitent mam możliwość wcześniejszego wykupu emisji płacąc za to niewielki bonus (0,1% lub 0,3%). A kto wie czy wysoka płynność gotówkowa plus ewentualny sukces emisji akcji go do tego nie zachęci.

Cieszyć się mogą zatem Ci którzy nabyli obligacje Wind Mobile na samym początku, obecnie co najwyżej pozostaje polować na ewentualne okazje cenowe. Obligacje Wind Mobile w kwocie 0,5 mln zł odnalazłem np. w portfelu funduszu obligacji korporacyjnych Eques Obligacji.

Podsumowanie

W przypadku grupy Wind Mobile mamy do czynienia:
  1. Z absolutnym dominatorem halo dzwonków, 
  2. Liderem w zakresie Live Bank – mBank, ING, BZ WBK – wdrożenia w 3 z 5 największych banków  w Polsce, a także za granicą,
  3. iLumio – również pozycja lidera i dynamiczny rozwój usługi,
Produkty własne uzupełniają skuteczną sprzedaż usług na zlecenie i stanowią dużą szansę na skokowy rozwój grupy w najbliższych latach.
Grupa niekoniecznie gustuje w zaciąganiu zobowiązań finansowych, posiada bardzo dobre wskaźniki płynności i zadłużenia, a wszystko to składnia do traktowania jej jako ciekawego obiektu inwestycji.
Wysoko oceniam osoby zarządzające, obecność w akcjonariacie funduszu Intela również pozytywnie świadczy o grupie. Wreszcie urzekła mnie strona relacji inwestorskich, gdzie wyniki grupy mogę pobrać w formie Excela :).

Mam nadzieję, że zarząd umiejętnie poprowadzi Wind Mobile do osiągnięcia znaczącej pozycji nie tylko na rynku polskim.

A na koniec proszę pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a każdy decyzje inwestycyjne podejmuje samodzielnie.


2 komentarzy - “Wind Mobile – obligacje korporacyjne, analiza grupy

  1. Zbyszek N

    prosze o analizę/opinię o SAF.

  2. Remigiusz Iwan

    Nadmienię, że w przypadku Wind Mobile jest spore prawdopodobieństwo refinansowania obligacji tańszym długiem więc zakup obligacji powyżej 100% niesie za sobą dodatkowy czynnik ryzyka.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.