Kolejny dobry miesiąc za portfelem zdywersyfikowanym. W marcu zarobił +1,84%, a w I kwartale 2023 roku stopa zwrotu wynosi +4,41% (brutto). W marcu nie dokonywałem żadnych transakcji, nie było również wykupów, zatem wpis będzie bardzo krótki.

Portfel zdywersyfikowany – marzec 2023 roku

Marzec to już piąty miesiąc z rzędu z przyzwoitym wzrostem, ale do inflacji niestety daleko:

Portfel zdywersyfikowany – skład, transakcje, ryzyko

Brak transakcji w marcu, skład portfela zatem taki sam jak miesiąc wcześniej:

Rentowność portfela dalej spada (z 11,7% do 11,1%), tym razem m.in. dzięki wzrostowi cen obligacji CCC0626, co do których w poprzednim wpisie zastanawiałem się nad sprzedażą z portfela.

Skład portfela według branż wygląda tak:

I portfel podzielony na Strefy Ryzyka:

Podsumowując, I kwartał okazał się bardzo udany dla portfela, który w tym czasie zarobił 4,41% brutto. Oby tak dalej.

Udanych inwestycji!

Skomentuj