Dzisiaj, 10 października 2023 r., z publiczną emisją obligacji serii HA wystartowała spółka PCC ROKITA. Jest to powrót firmy na rynek obligacji korporacyjnych po kilku latach nieobecności.

Spółka debiutowała na Catalyst w 2011 roku, od tego czasu przeprowadziła 21 publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 466 mln zł, z tego obligacje o wartości 311 mln zł zostały już spłacone.

Do tej pory wszystkie emitowane obligacje oprocentowane były według stałej stopy procentowej, obecna emisja jest pierwszą, której oprocentowanie jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M. 

Pomimo ciągłego wzrostu, inwestycji, a także regularnych wypłat dywidend, nominalne zadłużenie spółki znajduje się obecnie na poziomach z 2017 roku, a wskaźnik Dług netto / EBITDA wygląda najlepiej w historii (na koniec 2022 roku).

Informacje o emisji obligacji serii HA oraz prezentację inwestorską znajdziesz w tym miejscu.

Zapraszam również po szczegółowy opis warunków emisji oraz porównanie rentowności oferowanych obligacji do tych już notowanych na Catalyst do tego wpisu na Portalu Analiz. Z kolei aktualną sytuację finansową grupy PCC ROKITA omówiłem w tym wpisie.

Udanych inwestycji!

Skomentuj