PragmaGO – emisja obligacji serii C4

Z emisją obligacji korporacyjnych serii C4 wystartowała spółka PragmaGO (link do oferty). Spółka oferuje obligacje o łącznej wartości do 30 mln zł, których oprocentowanie ustaliła na WIBOR 3M + 4,8 p.p. marży, co przy WIBOR 3M = 5,85% oznacza oprocentowanie 10,65% w pierwszym okresie odsetkowym. Więcej o parametrach emisji, o spółce, o jej wynikach i sytuacji finansowej, przeczytasz w tym wpisie na Portalu Analiz. Tam również przedstawiam porównanie rentowności oferowanych…

Czytaj dalej

PCC EXOL – emisja obligacji serii D1

Z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka PCC EXOL. Emitent oferuje ponad 5-letnie papiery (wykup we wrześniu 2029 roku) z oprocentowaniem zmiennym, opartym na stawce WIBOR 3M powiększonej o 2,7 p.p. marży, co obecnie oznacza 8,55% w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy potrwają do 10 czerwca, a prowadzone są przez konsorcjum, którego liderem jest Dom Maklerski BDM. Informacje o emisji, w tym prezentację inwestorską znajdziesz na stronach BDM w tym miejscu, natomiast…

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii D VEHIS Fin1 Sp. z o.o.

Z publiczną emisją obligacji serii D wystartowała spółka Vehis Fin1. Nie jest to debiut tej spółki na rynku publicznych emisji obligacji, w styczniu 2021 roku opisywałem ofertę serii B (link), a nawet finalnie nabyłem mały pakiet obligacji spółki. 3 lata temu Vehis był bardzo młodą firmą, a i sama emisja nie była typową dla rynku obligacji, ale znalazłem kilka dobrych przesłanek za dokonaniem inwestycji. Tym razem spółka działa już kilka…

Czytaj dalej

Marvipol Development – emisja obligacji serii P2024A

12 kwietnia 2024 rozpoczęła się publiczna emisja papierów dłużnych (obligacje serii P2024A), prowadzona przez Marvipol Development. Poniżej przedstawiam parametry emisji , podaję link do analizy spółki na Portalu Analiz oraz kilka ciekawostek związanych z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki. Parametry emisji obligacji P2024A spółki Marvipol Development SA Wartość całej emisji obligacji wynosi do 150 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie…

Czytaj dalej

PragmaGO – emisja obligacji w EUR

Do 15 kwietnia trwają zapisy w emisji obligacji w walucie EURO seria EUR1, oferowanych przez spółkę PragmaGO. Wg zarządu emisja jest odpowiedzią na rosnący portfel wierzytelności w euro: To pierwsza emisja obligacji PragmaGO w euro. Zdecydowaliśmy się na nią, ponieważ chcemy lepiej dopasować ekspozycję walutową po stronie aktywów i pasywów. Jest to odpowiedź na rosnący portfel pracujących wierzytelności w euro. Spółka do zarządzania ryzykiem walutowym nie stosowała do tej pory…

Czytaj dalej

Emisja obligacji White Stone Development

Spółka White Stone Development wystartowała z emisją obligacji serii J, która ma na celu pozyskanie do 21,5 mln zł na wspieranie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej Grupy. Poniżej przedstawiam parametry emisji, a także krótko opisuję spółkę i jej sytuację finasnową. White Stone Development (WSD) – podstawowe parametry emisji serii J Wartość Emisji: do 21,5 mln zł. Termin Wykupu: 3 lata, z planowaną amortyzacją na poziomie 25% wartości po 2 latach od…

Czytaj dalej

Victoria Dom – emisja obligacji serii P2023B

Do 25 marca 2024 roku trwa emisja obligacji serii P2023B spółki Victoria Dom. Emitent ubiega się o 50 mln zł, aby ten cel zrealizować oferuje oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o 5,25 p.p. marży, co przy WIBOR 6M=5,85% daje 11,10% w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski Michael / Ström, w tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a jeżeli nie masz jeszcze rachunku maklerskiego w tej…

Czytaj dalej

Arche – emisja obligacji serii L

Z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka Arche. Poniżej przedstawiam informacje o warunkach emisji, terminach zapisów, a także porównuję warunki oferty Arche do emisji już notowanych na rynku Catalyst. Arche – warunki emisji obligacji serii L Wartość emisji wynosi do 21,5 mln zł, wartość pojedynczej obligacji to 1.000 zł i od takiej właśnie kwoty można składać zapisy na obligacje spółki. Obligacje emitowane są na okres 3 lat, Arche będzie przysługiwała opcja…

Czytaj dalej

Kredyt Inkaso – emisja obligacji S1 w EUR

Do grona spółek emitujących obligacje w walucie EURO dołącza spółka Kredyt Inkaso. Poniżej przedstawiam informacje o warunkach emisji, terminach zapisów, a także porównuję warunki oferty obligacji Kredyt Inkaso do emisji w tej walucie emitowanych w ostatnich miesiącach przez innych emitentów. Kredyt Inkaso – warunki emisji obligacji serii S1 Wartość oferty obligacji wynosi do 4,999 mln EUR, natomiast wartość pojedynczej obligacji to 100 EUR. Minimalny zapis to 10 obligacji, zatem 1.000…

Czytaj dalej

PragmaGO – emisja obligacji serii C3

Od 7 do 20 marca trwają zapisy na obligacje spółki PragmaGO w emisji serii C3 o wartości do 25 mln zł. Emitent oferuje oprocentowanie oparte o WIBOR 3M + 5,0 punktów procentowych marży, co przy WIBOR 3M = 5,86 % dałoby oprocentowanie 10,86% w pierwszym okresie odsetkowym (faktyczne oprocentowanie może się nieco różnić). W tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a więcej o emisji przeczytasz na Portalu Analiz w tym wpisie, znajdziesz…

Czytaj dalej